Gebruiksaanwijzing SHARP 32JW-76E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 32JW-76E. Wij hopen dat dit SHARP 32JW-76E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 32JW-76E te teleladen.


SHARP 32JW-76E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (849 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP 32JW-76E (2465 ko)
   SHARP 32JW-76E (2465 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 32JW-76E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 28JW-76E 32JW-76E FARBFERNSEHGERÄT KLEURENTELEVISIE TELEVISEUR COULEUR BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENINGSHANDLEIDING MODE D'EMPLOI FRANÇAIS NEDERLANDS DEUTSCH Veiligheidsvoorzieningen Dit toestel stemt overeen met de vereisten van de Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC, zoals ze werden geamendeerd door 93/68/EEC. Gebruik het toestel niet in een buitenmatig vochtige plaats, om brand of elektrische schokken te voorkomen. De binnenkant van het TV -toestel staat immers onder een hoog voltage. Bel onze onderhoudsservice. Plaats het TV-toestel buiten het directe zonlicht en weg van de warmte. Hoge temperaturen kunnen immers de kast, de elektronenstraalbuis, of andere elektronische onderdelen beschadigen. Trek de stroomkabel onmiddellijk uit het stopcontact wanneer het TV-toestel ongewone geluiden begint te maken, of wanneer er rook of een vreemde geur uit komt. [. . . ] Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de VCR timer voor het opnemen te programmeren vanuit de TV of om het signaal dat momenteel op de TV wordt weergegeven, ongeacht de signaalbron op te nemen. In dit speciale geval moeten de VCR en de TV worden verbonden via de euroconnector die speciaal beschikbaar is voor deze functie (AV-1-aansluitingspunt in dit TV-toestel). HOOFD-menu GEEL 3. Menu Timers Druk op de BLAUWE knop om het menu AV-LINK te zien. Menu Timers HUIDIGE TIJD GEPROGRAMMEERDE INSCHAKELING OP STATUS OFF-TIMER HELP ON DEMO AV-LINK KINDERSLOT TIMERS BLAUW AV-LINK Menu Door middel van de gekleurde knoppen selecteert u de gewenste functie: VOORINSTELLINGEN, START, STOP of TIMERS. VOORINSTELLINGEN -Stel vooraf download in-: Druk op de GELE knop om het downloaden naar de VCR vooraf in te stellen. Wanneer de TV is aangesloten op een VCR met de functie AV-LINK of compatibel, zal de TV automatisch de opgeslagen stations naar de VCR transfereren. AV-LINK DOWNLOAD: PROGRAM XX De boodschap verschijnt op het scherm. Wanneer de boodschap verdwijnt, is de lijst van stations van de VCR nu dezelfde als die van de TV. START -Neem op wat u ziet-: Druk op de GROENE knop om te beginnen met het opnemen. TIMERS: Druk op de BLAUWE knop om het menu TIMER PROGRAMMERING te zien. AV-LINK Menu VIDEO GEVONDEN STOP START VOORINST. TIMER ROOD GROEN GEEL BLAUW SNEL-menu 5. Druk op de MENU-knop q om het menu te sluiten. s SNEL AV-LINK Menu (START / STOP opname) Gebruik deze optie om op te nemen wat u ziet 1. Druk op de GELE knop om te beginnen met het opnemen. GEEL 83 NEDERLANDS AV-LINK -TIMER-PROGRAMMERINGIn dit menu kan u een late start- en stoptijd voor een opname instellen. Selecteer het kanaal dat u wenst op te nemen door middel van de 0~9 cijfers of de knoppen E/F. Druk op de GELE knop om het menu Timers te zien. GEEL 4. Menu Timers Druk op de BLAUWE knop om het menu AV-LINK te zien. Menu Timers HUIDIGE TIJD GEPROGRAMMEERDE INSCHAKELING OP STATUS OFF-TIMER 5. AV-LINK Menu Druk op de BLAUWE knop om het TIMER PROGRAMMERING Menu te zien. HELP ON DEMO AV-LINK KINDERSLOT TIMERS BLAUW 6. 7. 8. 9. TIMER PROGRAMMERING Menu Druk op de cursorknoppen OP/NEER E/F om te selecteren: VIDEO GEVONDEN APPARATUUR, DATUM, START, EINDE, MENU en SNELHEID APPARATUUR: het bedieningstoestel selecteren (VCR of TV) [ ] VOORINST. Voer 2 cijfers in voor de datum, dan 2 voor de ROOD GROEN BLAUW GEEL maand. Voer 2 cijfers in voor het uur en Menu TIMER PROGRAMMERING 2 voor de minuten voor de START. Voer 2 cijfers in voor het uur en APPARATUUR VIDEO 2 voor de minuten voor het EINDE. DATUM MENU: wanneer u elke dag of week op hetzelfde tijdsstip START bijkomende opnames wenst te maken, gebruik dan C/I om EINDE MENU UNIEK, DAGELIJKS of WEKELIJKS te selecteren. UNIEK SNELHEID SP SNELHEID: de opnamesnelheid wijzigen tussen Standaard Afspelen (SP) en Lang Afspelen (LP), door middel van de knoppen C/I. VCR" om de TIMER op te BLAUW slaan Nu moet de VCR manueel worden ingesteld voor Timer-modus. Raadpleeg uw bedieningshandleiding van uw VCR voor verdere informatie. Over APPARATUUR s "APPARATUUR-Video": selecteer bij voorkeur "APPARATUUR-Video" om de gegevens van de TIMER PROGRAMMERING op te slaan in het videobuffergeheugen. Wanneer u "APPARATUUR-Video" selecteert kan Modus (UNIEK/DAGELIJKS/WEKELIJKS) en Snelheid (SP/LP) enkel worden gewijzigd wanneer de video deze functies beschikbaar heeft. s "APPARATUUR-TV": wanneer de video de data van de TIMER PROGRAMMERING niet kan accepteren (m. a. w. [. . . ] Druk op de "LIST" -knop om over te schakelen van het FLOF-systeem naar de LIST-modus. Om een paginanummer terug op te roepen dat in de gekleurde haakjes wordt weergegeven, drukt u eenvoudig op de corresponderende, gekleurde knop. Druk opnieuw op de knop "LIST" om terug te keren naar het FLOF- systeem. 99 NEDERLANDS 21-pin Euro-SCART en 21-pin Audio/Video ACHTERKANT TV 21-pin In/Uit 1. 21-pin Audio/Video (AV-2) Met PAL/SECAM/NTSC Video-input 21-pin Audio/Video (AV-1) Met PAL/SECAM/NTSC Video-input en AV LINK-controlesignaal 21-pin Euro SCART (RGB) Met PAL/SECAM/NTSC Video-input RF Input 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 32JW-76E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 32JW-76E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag