Gebruiksaanwijzing SHARP 28JF-76ESE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 28JF-76ESE. Wij hopen dat dit SHARP 28JF-76ESE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 28JF-76ESE te teleladen.


SHARP 28JF-76ESE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2067 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 28JF-76ESE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Legen Sie die mitgelieferten Trockenbatterien vor der ersten Inbetriebnahme des Fernsehgeräts in die Fernbedienung ein. Drücken Sie die Tasten E/F/C/I, um die Sprache für die Menüs auszuwählen. Drücken Sie die Taste I, um die Position der Eingabemarke zu ändern. SPEICHERN Drücken Sie die Tasten AUF/AB E/F, um den Kanal (CH) auf die gewünschte Position (Pr) zu verschieben. [. . . ] Automatische TIJD-aanpassing: Wanneer een programma met STATUS OFF-TIMER teletekst wordt ontvangen, kan de "HUIDIGE TIJD" automatisch HELP ON worden aangepast met de klok van dat signaal. om "HUIDIGE TIJD" te synchroniseren , druk op de knop KINDERSLOT AV-LINK DEMO TIMERS Tekst/Mengen/Beeld a/b/ Q. *Belangrijk: Wanneer een signaal wordt ontvangen via satelliet, of wanneer de correcte tijd niet kan worden verkregen, zal de tijd manueel moeten worden aangepast. Druk op de cursorknoppen LINKS/RECHTS C/I om de inschakeling aan te passen. Wanneer de vooraf ingestelde tijd wordt bereikt, gaat de TV AAN en er verschijnt een beeld op het scherm. Als veiligheidsmaatregel, voor het geval niemand in huis is op het moment dat het toestel automatisch wordt ingeschakeld, schakelt het toestel na 120 minuten automatisch terug naar de stand-by modus. Als u wilt dat het toestel aan blijft, dient u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening te drukken. Opmerking: In het geval van een stroomonderbreking, of van een afkoppeling via de stekker of de televisieschakelaar, zullen alle gegevens op de ON-TIMER worden geannuleerd. De OFF-TIMER wordt gebruikt om het inschakelen van de TV op de standby-modus te programmeren, nadat de ingestelde tijdsduur voorbij is. Opmerking: De gegevens van de OFF TIMER zullen worden geanulleerd wanneer u de TV afzet door middel van de Stand-by-knop (æ TV) op de afstandsbediening of met de hoofdschakelknop (®) op het TV-toestel. Uw TV is voorzien met een interactieve help, die op het scherm wordt aangegeven met het symbool; hij bevat richtlijnen voor de bediening van de TV. Druk op eender welke knop op de afstandsbediening om deze functie te verlaten wanneer u het wenst. Gebruik de functie KINDERSLOT om de toegang tot de TV te blokkeren door middel van een 4-cijferige code. Wanneer we naar deze code verwijzen, gebruiken we ofwel de initialen SN (Secret Number = geheim getal) of PIN (Personal Identification Number = persoonlijk identificatiegetal). De beveiliging kan van toepassing zijn op de televisie zelf "ALLES BLOKKEREN" of op specifieke programma's "PROGRAMMA BLOKKEREN". Met de functie KINDERSLOT kan u ook een tijdsperiode programmeren waarin de TV of de programma's zullen worden beveiligd. HOOFD-menu (Uw kinderen zullen het kanaal dat u hebt vergrendeld niet kunnen selecteren. Menu KINDERSLOT Het is noodzakelijk om het GEHEIM GETAL in te voeren om verder de functie KINDERSLOT te configureren. Opmerking: Schrijf uw PIN-code uit voorzorg op en bewaar deze op een plaats waar u haar gemakkelijk kunt vinden (zie laatste pagina van deze handleiding). Van nu af aan zal het scherm, vooraleer er bepaalde operaties worden uitgevoerd, geblokkeerd zijn en de instructie <VOER UW PIN IN> zal verschijnen. Wanneer u het 4-cijferige geheime getal invoert door middel van de cijferknoppen zal het scherm worden gedeblokkeerd en zal u verder kunnen gaan. ALLES BLOKKEREN: Door de GROENE knop PROGRAMMA BLOKKEREN: Door de GELE knop BLOKKERING UIT: Door de BLAUWE knop Menu ALLES BLOKKEREN Menu ALLES BLOKKEREN Selecteer deze optie voor het beschermen van de toegang tot de hele TV. [. . . ] LIST-knop Wanneer u drukt op deze knop dwingt u de teletekst naar de LIST-modus. Dit betekent dat rij 24 (onderste rij van teletekst) geen informatie over de zender zal hebben, enkel de pagina's die u vooraf in het geheugen hebt opgeslagen. verdere informatie over - Teletekst Paginageheugen Lijst - (pagina 103). Door opnieuw te drukken op de LIST-knop gaan we uit de LIST-modus en het systeem zal weer worden geïdentificeerd (TOP of FLOF). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 28JF-76ESE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 28JF-76ESE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag