Gebruiksaanwijzing SHARP 28-LW94E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 28-LW94E. Wij hopen dat dit SHARP 28-LW94E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 28-LW94E te teleladen.


SHARP 28-LW94E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1637 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 28-LW94E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R 28LW-94E FARBFERNSEHGERT BEDIENUNGSANLEITUNG KLEURENTELEVISIE BEDIENINGSHANDLEIDING MANUEL D'INSTRUCTIONS TLVISEUR COULEUR Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Farbfernsehgerts aufmerksam durch. Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u u deze kleurentelevisie in gebruik neemt. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le tlviseur couleur. Inhoud Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] OPGESLAGEN verschijnt onder in het menu. 0212 8, 7 Menu Beeld Druk op de knop of om het tweede pictogram te selecteren. Hoge tonen Druk op de knop of om Hoge tonen te selecteren. Druk op de knop om het niveau van de Hoge tonen te verlagen. *(/8, ' 6855281' 02'( /$*( 721(1 +2*( 721(1 +22)'7(/()221 $9/ 8, 7 Wanneer u op de knop of OK drukt, verschijnt het menu Beeld op het scherm. U kunt het beeldmenu direct openen door op de GROENE knop te drukken. De Helderheid instellen 8, 7 Menu Hoofdtelefoon Druk op de knop of om Hoofdtelefoon te selecteren. Druk op de knop om het volumeniveau van de hoofdtelefoon te verhogen. Druk op de knop om het volumeniveau van de hoofdtelefoon te verlagen. Helderheid is de eerste geselecteerde optie in het menu Beeld. Druk op de knop om het helderheidsniveau te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( . /(857221 1250$$/ Het Contrast instellen +22)'7(/()22 92/80( %$/$16 *(/8, '6 02' 0212 Selecteer Contrast met de knop of . Druk op de knop om het contrastniveau te verhogen. NEDERLANDS - 37 - Beeld Formaat %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( . /(857221 1250$$/ Druk op de knop of om Beeld Formaat te selecteren. U kunt het schermformaat wijzigen naar AUTO, NORMAL, FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA of SUBTITLE door op de knop of te drukken. %((/' . /(85 Kleur instellen Selecteer Kleur met de knop of . Druk op de knop om het kleurniveau te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( . /(857221 1250$$/ 6&+(537( . /(857221 %((/' )250$$7 %((/' 67, -/ 1250$$/ $872 3(56221/, -. Het beeld formaat kan ook via de knop ingesteld worden. gedrukt wordt, verschijnt de Als er n keer op de knop indicator voor het beeld formaat op het scherm. drukt, wordt de breedte Telkens wanneer u op de knop van het beeld, zoals aangegeven, gewijzigd: $872 1250$/ )8// &, 1(0$ 3$125$0$ 68%7, 7/( De Scherpte instellen Selecteer Scherpte met de knop of . Druk op de knop om de scherpte te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( . /(857221 1250$$/ Wanneer u 14:9, CINEMA, PANO of SUBTIT selecteert, kunt u de verticale scroll wijzigen door op / te drukken. * AUTO-modus (WSS-gegevens): De WSS-gegevens worden door sommige zenders met informatie van het oorspronkelijke formaat uitgezonden. Wanneer de tv zich in AUTO-modus bevindt en de WSS-gegevens ontvangt, wordt het formaat automatisch gewijzigd, zoals hieronder aangegeven wordt: Wanneer de tv de WSS-gegevens 16:9 ontvangt, selecteert de tv automatisch CINEMA. Wanneer de tv de WSS-gegevens 14:9 ontvangt, selecteert de tv automatisch 14:9. Wanneer de tv de WSS-gegevens 4:3 ontvangt, selecteert de tv automatisch NORMAL. Wanneer de tv GEEN WSS-gegevens ontvangt, selecteert de tv automatisch FULL. Externe bron: Wanneer u tv kijkt via de Euro-SCART EXT. 1terminal en deze ontvangt informatie van het formaat 16:9 (via de audio/video-pen), selecteert de tv automatisch FULL. Kleurtoon instellen Met behulp van deze optie wordt de kleurtemperatuur gewijzigd. Wanneer u op de knop of drukt, kunt u een van deze opties selecteren: KOUD, WARM, NORMAAL. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( . /(857221 1250$$/ De Kleurtoon instellen (Alleen in AV-modus) (Tijdens het afspelen op een NTSC-systeem verschijnt deze optie alleen in AV-modus wanneer er een NTSC-videobron wordt toegepast. Anders is de optie KLEURTOON niet zichtbaar in het beeldmenu. ) Selecteer Kleurtoon met de knop of . Druk op de knop om de kleurtoon te verlagen. %((/' 6&+(537( . /(857221 . /(857221 %((/' )250$$7 %((/' 67, -/ $872 3(56221/, -. 1250$$/ Beeld Formaat (Speciale gedetailleerde informatie) Speciale gedetailleerde informatie over AUTO, NORMAL, FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA en SUBTITLE. NORMAL [Normaal] U kunt 4:3-programmas in het formaat 4:3 bekijken door naar de modus NORMAL te schakelen. NEDERLANDS - 38 - FULL [Volledig] Met de modus Full kunt u het beeldformaat naar 16:9 aanpassen waarbij u het gezichtsveld breder maakt. [. . . ] Druk dan op de knop (;7 om de overeenkomstige AV-modus te selecteren. Het systeem NTSC 3. 58/4. 43 wordt in de AV-modus automatisch gedetecteerd. Teletekst afsluiten Druk op de knop gezet. 79 Kopieerfaciliteit . Het scherm wordt nu in tv-modus U kunt de video- en audiosignalen uitvoeren die via een tv-, EXT. 1- (EXT-1) of FRONT-AV-terminal ingevoerd worden, naar de videorecorder die op de EXT. 2-terminal (EXT-2) aangesloten is. Raadpleeg Uitgang - EXT2 op pagina 40 om de uitvoerbron te selecteren. Externe apparatuur aansluiten Via de euroconnector Uw tv-toestel heeft twee euroconnectoraansluitingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 28-LW94E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 28-LW94E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag