Gebruiksaanwijzing SHARP 28LW-92E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 28LW-92E. Wij hopen dat dit SHARP 28LW-92E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 28LW-92E te teleladen.


SHARP 28LW-92E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP 28LW-92E (1820 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 28LW-92E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R 28LW-92E FARBFERNSEHGERT BEDIENUNGSANLEITUNG KLEURENTELEVISIE BEDIENINGSHANDLEIDING MANUEL D'INSTRUCTIONS TLVISEUR COULEUR Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Farbfernsehgerts aufmerksam durch. Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u u deze kleurentelevisie in gebruik neemt. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le tlviseur couleur. Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tint NTSC aanpassen is alleen werkzaam als NTSC 3. 58/ 4. 43 in de AV-instelling toegepast wordt. Het komt niet in beeld als andere kleursystemen gebruikt worden. Fabrieksinstellingen: Druk in het beeldmenu op de flasback ( ) knop om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen te herstellen. Helderheid instellen: U kunt de instelling van de Helderheid alleen wijzigen wanneer de manueel beeldinstelling gekozen is. Druk op om de Helderheid te verlagen. C@G9@SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ UDI UIUT8 DITU@GGDI B UDI U H6 IVG IPSH66G - 36 - Instelling Deze functie wordt gebruikt om de instelling te wijzigen. Door of in te drukken kunt u n van deze opties kiezen: HELDER, STANDAARD, ZACHT, MANUEEL. Externe bron: Als u via de EUROSCART AV-1 ingang TV kijkt en deze ontvangt inlichtingen over het 16:9 formaat (via de audio-video bedieningspin), kiest het toestel automatisch FULL. Wide Mode (bijzondere nadere inlichtingen) Nadere inlichtingen over FULL, NORMAL, ZOOM 14:9, CINEMA (16:9) EN 16:9ZOOM S. FULL C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9 @ H6IVG IPSH66G 6VUP Tint Gebruik de of de knop om Tint te selecteren. Door of in te drukken kunt u n van deze opties kiezen: KOEL, WARM, NORMAAL. Met de instelling Volledig past u het beeld 16:9 formaat aan terwijl u tegelijkertijd het midden van het beeld oprekt. naar sportwedstrijden kijkt omdat daarbij niet echt van een vast beeldmidden sprake is. C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9 @ H6IVG IPSH66G 6VUP NORMAL U kunt 4:3 programmas in 4:3 formaat bekijken door naar de stand NORMAL over te schakelen. Wide Mode : Gebruik de of de toets om Wide Mode te selecteren. Door of in te drukken kunt u n van deze opties kiezen: AUTO, NORMAL, ZOOM 14:9, CINEMA, 16:9ZOOM S of FULL. beeldbreedte-toets De beeldbreedte kan tevens met de ingesteld worden. ZOOM 14:9 Past de 14:9 filmuitzendingen aan de stand 14:9 aan. C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9 @ H6IVG IPSH66G 6VUP Telkens als u op de Wide Mode-toets beeldbreedte als volgt gewijzigd: indrukt wordt de CINEMA (16:9) Past de 16:9 filmuitzendingen aan de stand 16:9 aan, waarbij de zwarte randen verdwijnen. 6VUPIPSH6GaPPH #)(8DI@H6 %)(aPPHTAVGG Als u ZOOM 14:9 of CINEMA kiest, kunt u het verticaal schuiven wijzigen door / in te drukken. * Automatisch (VPS-code): Het VPS signaal wordt door enkele TV-netten verzonden met informatie over de oorspronkelijke beeldafmetingen. Als het TV-toestel in de stand AUTO staat terwijl het een VPS-signaal ontvangt, zullen de beeldafmetingen automatisch als volgt veranderen: Als de TV de VPS code 16:9 ontvangt kiest het automatisch het formaat CINEMA. Als de TV de VPS code 14:9 ontvangt kiest het automatisch het formaat ZOOM 14:9. Als de TV de VPS code 4:3 ontvangt kiest het automatisch het formaat NORMAL. 16:9ZOOM S Past het beeld tot breedbeeld (16:9 hoogte-breedteverhouding) aan met ondertiteling tot een volledig beeld. Als het TV GEEN VPS code ontvangt kiest het toestel automatisch FULL. - 37 - 68%7, 7/( Het weergegeven gedeelte van het beeld: Als de ondertiteling of de bovenkant (of onderkant) van het beeld afgesneden zijn, kunt u het weergegeven gedeelte van het beeld handmatig bijstellen. Druk eenmaal op de toets Wide Mode De WIDE MODE indicatie verschijnt. Druk terwijl het beeld weergegeven wordt op of op om de plaats van het beeld te wijzigen. 6VUP aPPH #)( AVGG 8DI@H6 IPSH6G %)(aPPHT Als u deze functie op Aan zet kan de TV alleen maar met de afstandsbediening bediend worden. TGG9 VDU VDU I@9@ SG6I9T UW 66I Taal: De menutaal kan gekozen worden door of in de optie Taal in te drukken. TGG9 VDU VDU I@9@ SG6I9T UW 66I U kunt het weergegeven gedeelte niet wijzigen in NORMAL of FULL. Om de instellingen op te bewaren : De of toets in de optie BEWAREN indrukken om de instelling in het Beeldmenu op te slaan, of druk op OK. Externe bronuitgang instellen U kunt dit menu gebruiken om de interne of externe bron te kiezen die via de EXT-2 uitgang uitgevoerd wordt. [. . . ] Druk op om het teletekstscherm met n pagina tegelijk vooruit te laten gaan. Druk op om het teletekstscherm met n pagina tegelijk terug te laten gaan. TV en videorecorder (video) Sluit de videorecorder met de antennekabel op de ANT-aansluiting (antenne-ingang) van de TV aan. Sluit de videorecorder met de SCART-kabel op de EXT. 1 of EXT. 2 terminal aan, of met de audio- en videokabels op de Voorste AV (F-AV) terminal aan. NTSC weergave Sluit een NTSC videorecorder op de terminal aan. Druk vervolgens op (;7 om de desbetreffende AV-instelling te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 28LW-92E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 28LW-92E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag