Gebruiksaanwijzing SHARP 28LS-92E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 28LS-92E. Wij hopen dat dit SHARP 28LS-92E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 28LS-92E te teleladen.


SHARP 28LS-92E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5801 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP 28LS-92E (1820 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 28LS-92E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R 28LS-92E FARBFERNSEHGERT BEDIENUNGSANLEITUNG KLEURENTELEVISIE BEDIENINGSHANDLEIDING MANUEL D'INSTRUCTIONS TLVISEUR COULEUR Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Farbfernsehgerts aufmerksam durch. Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u u deze kleurentelevisie in gebruik neemt. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le tlviseur couleur. Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] G IPSH66G Instelling C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DI TU@GGDIB UDIU X D9@HP9 @ H6 IVG IPS H66G 6VUP Deze functie wordt gebruikt om de instelling te wijzigen. Door of in te drukken kunt u n van deze opties kiezen: HELDER, STANDAARD, ZACHT, MANUEEL. Kontrast instellen: U kunt de Kontrastinstelling alleen wijzigen als de manueel beeldinstelling gekozen is. Druk op om het Kontrast te verlagen. C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9@ H6IVG IPS H66G 6VUP C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DI TU@GGDIB UDIU X D9@HP9 @ H6 IVG IPS H66G 6VUP - 35 - Tint Gebruik de of de knop om Tint te selecteren. Door of in te drukken kunt u n van deze opties kiezen: KOEL, WARM, NORMAAL. 16:9 Met de instelling 16:9 past u het beeld aan het 16:9 formaat aan terwijl u tegelijkertijd het midden van het beeld oprekt. naar sportwedstrijden kijkt omdat daarbij niet echt van een vast beeldmidden sprake is. C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9 @ H6IVG IPSH66G 6VUP Wide Mode: Gebruik de of de toets om Wide Mode te selecteren. Door of in te drukken kunt u n van deze opties kiezen: AUTO, 4:3 of 16:9. beeldbreedte-toets 4:3 U kunt 4:3 programmas in 4:3 formaat bekijken door naar de stand NORMAAL over te schakelen. C@G9@ SC@D9 FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9 @ H6IVG IPSH66G 6VUP Om deze instellingen op te bewaren: De of toets in de optie BEWAREN indrukken om de instelling in het Beeldmenu op te slaan, of druk op OK. Als de wide mode toets eenmaal ingedrukt wordt verschijnt de wide mode-indicatie op het scherm. Telkens als u de wide mode-toets wide mode als volgt gewijzigd: indrukt wordt de FPI US6TU FG@VS T8C@ SQU@ DITU@GGDIB UDI U X D9@HP9@ 7@X6S@I H6IVG IPS H66G 6VUP Automatisch bewaren: De wide mode wordt automatisch opgeslagen. 6VUP#)" %)( Mogelicjkhedenmenu * Automatisch (VPS-code): Het VPS signaal wordt door enkele TV-netten verzonden met informatie over de oorspronkelijke beeldafmetingen. Als het TV-toestel in de stand AUTO staat terwijl het een VPS-signaal ontvangt, zullen de beeldafmetingen automatisch als volgt veranderen: Als de TV de VPS code 16:9 ontvangt kiest het automatisch het formaat 16:9. Als de TV de VPS code 4:3 ontvangt kiest het automatisch het formaat 4:3. Externe bron: Als u via de EUROSCART AV-1 ingang TV kijkt en deze ontvangt inlichtingen over het 16:9 formaat (via de audio-video bedieningspin), kiest het toestel automatisch 16:9. Kies in het hoofdmenu de optie MOGELIJKHEDEN, met behulp van of van . Open het functiemenu door of in te drukken. *(/8, ' %((/' 02*(/, -. +('(1 , 167(//(1 352*5$0 Sleep Timer De sleep timer wordt gebruikt om de TV na een vastgelegde tijdsduur automatisch uit te zetten. Druk na het selecteren van deze functie op of op om een tijdsduur te kiezen. De timer kan in stappen van 10 minuten van Uit tot 120 minuten geprogrammeerd worden. , 120. ) Als deze functie geactiveerd is springt de TV na het verstrijken van de geselecteerde tijdsduur automatisch in standby. TG [. . . ] Sluit de videorecorder met de SCART-kabel op de EXT. 1 of de EXT. 2 terminal aan, of met de audio- en videokabels op de terminal. NTSC-weergave Sluit een NTSC videorecorder op de terminal aan. Druk vervolgens op (;7 om de desbetreffende AV-instelling te selecteren. NTSC 3. 58/4. 43 systeem wordt in de AV-instelling automatisch gedetecteerd. Voor Fastext De onderwerptitel voor de inlichtingen kan een speciale kleur hebben of in een formulier in een gekleurd vak weergegeven zijn. Druk op de desbetreffende RODE, GROENE, GELE of BLAUWE knop om de gewenste pagina snel te bereiken. Kopieeroptie U kunt de video- en audiosignalen die vanaf de TV of de EXT. 1 (EXT-1) terminal ingevoerd worden uitvoeren naar de videorecorder die op de EXT. 2 (EXT-2) terminal aangesloten is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 28LS-92E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 28LS-92E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag