Gebruiksaanwijzing SHARP 28LF-94E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 28LF-94E. Wij hopen dat dit SHARP 28LF-94E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 28LF-94E te teleladen.


SHARP 28LF-94E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1328 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 28LF-94E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TV Please read this operation manual carefully before using the colour television. Inhoud Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de knop om het volumeniveau van de hoofdtelefoon te verhogen. Druk op de knop om het volumeniveau van de hoofdtelefoon te verlagen. Helderheid is de eerste geselecteerde optie in het menu Beeld. Druk op de knop om het helderheidsniveau te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( 527$7, ( Het Contrast instellen +22)'7(/()22 92/80( %$/$16 *(/8, '6 02' 0212 Selecteer Contrast met de knop of . Druk op de knop om het contrastniveau te verhogen. NEDERLANDS - 37 - De Kleurtoon instellen (Alleen in AV-modus) %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( 527$7, ( (Tijdens het afspelen op een NTSC-systeem verschijnt deze optie alleen in AV-modus wanneer er een NTSC-videobron wordt toegepast. Anders is de optie KLEURTOON niet zichtbaar in het beeldmenu. ) Selecteer Kleurtoon met de knop of . of . %((/' 527$7, ( . /(857221 . /(857221 %((/' )250$$7 %((/' 67, -/ 1250$$/ $872 3(56221/, -. Kleur instellen Selecteer Kleur met de knop Druk op de knop om het kleurniveau te verhogen. Druk op de knop om het kleurniveau te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( 527$7, ( Beeld Formaat Druk op de knop of om Beeld Formaat te selecteren. U kunt het schermformaat wijzigen naar AUTO, NORMAL, FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA of SUBTITLE door op de knop of te drukken. %((/' 6&+(537( 527$7, ( . /(857221 1250$$/ $872 3(56221/, -. De Scherpte instellen Selecteer Scherpte met de knop of . Druk op de knop om de scherpte te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( 527$7, ( %((/' )250$$7 %((/' 67, -/ Het beeld formaat kan ook via de knop ingesteld worden. Rotatie instellen Selecteer Rotatie met de knop or . Druk op de knop om het rotatie te verlagen. %((/' +(/'(5+(, ' &2175$67 . /(85 6&+(537( 527$7, ( Als er n keer op de knop gedrukt wordt, verschijnt de indicator voor het beeld formaat op het scherm. Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de breedte van het beeld, zoals aangegeven, gewijzigd: $872 1250$/ )8// &, 1(0$ 3$125$0$ 68%7, 7/( Wanneer u 14:9, CINEMA, PANO of SUBTIT selecteert, kunt u de verticale scroll wijzigen door op / te drukken. * AUTO-modus (WSS-gegevens): De WSS-gegevens worden door sommige zenders met informatie van het oorspronkelijke formaat uitgezonden. Wanneer de tv zich in AUTO-modus bevindt en de WSS-gegevens ontvangt, wordt het formaat automatisch gewijzigd, zoals hieronder aangegeven wordt: Wanneer de tv de WSS-gegevens 16:9 ontvangt, selecteert de tv automatisch CINEMA. Wanneer de tv de WSS-gegevens 14:9 ontvangt, selecteert de tv automatisch 14:9. Wanneer de tv de WSS-gegevens 4:3 ontvangt, selecteert de tv automatisch NORMAL. 1250$$/ $872 3(56221/, -. Kleurtoon instellen Met behulp van deze optie wordt de kleurtemperatuur gewijzigd. Wanneer u op de knop of drukt, kunt u een van deze opties selecteren: KOUD, WARM, NORMAAL. %((/' 6&+(537( 527$7, ( . /(857221 %((/' )250$$7 %((/' 67, -/ Wanneer de tv GEEN WSS-gegevens ontvangt, selecteert de tv automatisch FULL. Externe bron: Wanneer u tv kijkt via de Euro-SCART EXT. 1terminal en deze ontvangt informatie van het formaat 16:9 (via de audio/video-pen), selecteert de tv automatisch FULL. NEDERLANDS - 38 - Beeld Formaat (Speciale gedetailleerde informatie) Speciale gedetailleerde informatie over AUTO, NORMAL, FULL, 14:9, CINEMA, PANORAMA en SUBTITLE. NORMAL [Normaal] U kunt 4:3-programmas in het formaat 4:3 bekijken door naar de modus NORMAL te schakelen. SUBTITLE ( ) [Ondertiteling] Hiermee wordt breedbeeld ingeschakeld (16:9-aspectverhouding) met ondertiteling op volledig scherm. 68%7, 7/( Het zichtbare gebied van het beeld aanpassen: Als de ondertiteling of de bovenkant (of onderkant) van het beeld afgesneden wordt, kunt u het zichtbare gebied van het beeld handmatig aanpassen. FULL [Volledig] Met de modus Full kunt u het beeldformaat naar 16:9 aanpassen waarbij u het gezichtsveld breder maakt. Dit is bijvoorbeeld een voordeel wanneer u naar sportevenementen kijkt waar het beeld niet echt een vast middelpunt heeft. Terwijl het wordt weergegeven, drukt u op de positie van het beeld te wijzigen. $872 )250$7 1250$/ )250$7 )8// )250$7 of om )250$7 &, 1(0$ )250$7 3$12 )250$7 68%7, 7 )250$7 14:9 ( ) Hiermee worden bioscoopfilms die in 14:9 uitgezonden worden aan de 14:9-modus aangepast. U kunt het zichtbare gebied in de modus NORMAL of FULL niet wijzigen. Beeld stijl Druk op de knop of om Beeld stijl te selecteren. [. . . ] Raadpleeg Uitgang - EXT2 op pagina 40 om de uitvoerbron te selecteren. Een apparaat op de S-VHS-ingang aansluiten Sluit uw camera of camcorder op de voorkant of achterkant van uw tv aan. Sluit uw apparaat op de TV aan via de S-VHS-ingang en audio-ingangen van de FRONT-AV-ingangen met de S-VHSkabels. RGB-modus Als een apparaat RGB-signalen uitzendt, gebruikt u de EXT-1-euroconnector omdat deze RGB-klaar is. Hoofdtelefoon aansluiten Voor de Hoofdtelefoongebruikt u de aansluiting voor de stereo hoofdtelefoonrechtsonder op uw tv. NEDERLANDS - 44 - Externe apparatuur aansluiten Voordat u een apparaat aansluit, doet u het volgende: Zet alle apparatuur uit. Een AV-modus selecteren Wanneer u op de knop (;7 van de afstandsbediening drukt, wordt een van de AV-modi (EXT-1, EXT-2, S-VHS, S-VHS EXT2 of FRONT-AV) geselecteerd. U keert naar de TV-modus terug door een aantal keren op de knop (;7 te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 28LF-94E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 28LF-94E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag