Gebruiksaanwijzing SHARP 28JF-74E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 28JF-74E. Wij hopen dat dit SHARP 28JF-74E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 28JF-74E te teleladen.


SHARP 28JF-74E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1891 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 28JF-74E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. Legen Sie die mitgelieferten Trockenbatterien vor der ersten Inbetriebnahme des Fernsehgeräts in die Fernbedienung ein. , um die Sprache für die Menüs Drücken Sie die Taste VORIGER Kanal CH , um die Zeichen rückwärts zu durchlaufen. Drücken Sie die Tasten NÄCHSTER KANAL und VORIGER Kanal CH / CH , um den Kanal (CH) an die gewünschte Position zu verschieben. [. . . ] lOUDNESS modus Selecteer LOUDNESS om de klankkwaliteit te verbeteren [ ]. Druk op de cursorknoppen LEFT/RIGHT C / I om te selecteren: NORMAAL, SPECIAL of UIT Opmerking: De LOUDNESS-modi zijn niet van toepassing voor de koptelefoon. LOUDNESS vermeerdert het volume van lage en hoge frequentiesignalen volgens de huidige volume-instelling. Druk op de cursorknoppen LEFT/RIGHT C / I om de klankmodus te wijzigen zoals wordt aangegeven op pagina 61, in het hoofdstuk "Klankmodus-knop". «IDENTIFICATIE» (Audio systeem) Selecteer «IDENTIFICATIE» en druk op de cursorknoppen LEFT/RIGHT C / I om met "AAN" of "UIT" het automatische identificatiesysteem van het audiosysteem van het huidige programma te activeren of te deactiveren [#]. » (Automatic Sound Limiter) en druk op de cursorknoppen LEFT/RIGHT C / I om met "AAN" of "UIT" de Automatische volumebegrenzing te activeren of te deactiveren [$]. RUIMTELIJK AAN: het ruimtelijk effect hangt af van het feit of de invoer MONO of STEREO is. Wanneer de broninvoer MONO is, brengt ze een "Pseudo Stereo" ­effect voort. Wanneer de broninvoer STEREO is, brengt ze een ruimtelijk effect voort dat het stereofonische beeld uitbreidt. IDENTIFICATIE» (Audio systeem) IDENTIFICATIE AAN: De TV identificeert automatisch het ontvangen audiosysteem als MONO FM , STEREO of DUAL SIGNAL. IDENTIFICATIE UIT: Schakelt de automatische identificatie van het audiosysteem uit en dwingt de klank naar MONO FM. Deze modus kan geschikt zijn wanneer het niveau van het ontvangen signaal uiterst zwak is. »: Heel vaak hebben verschillende audiobronnen niet hetzelfde volumeniveau; dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u overschakelt van een film naar een reclamespot. De Automatische volumebegrenzing lost dit probleem op door het volume aan te passen op hetzelfde niveau. In deze modus kunt u de TAAL van de menu's kiezen, het INSCHAKELEN en UIT-TIMER (UITSCHAKELEN) van de TV programmeren, met DEMO alle op de TV geïmplementeerde functies zien en het KINDERSLOT activeren. Druk op de cursortoetsen OMHOOG/OMLAAG E/F om een optie uit de lijst te kiezen: TAAL, INSCHAKELEN, UIT-TIMER, DEMO of KINDERSLOT. Druk op de cursortoetsen OMHOOG/OMLAAG E/F om de taal van de menu's te kiezen: De gekozen taal wordt in witte letters weergegeven. Menu INSCHAKELEN Met de functie tijdgeschakelde inschakelen kunt u het tijdstip op een dag (24 uur) programmeren waarop de TV inschakelt. De HUIDIGE TIJD programmeren: Opdat het inschakelen correct werkt, dient de tijd ingesteld te worden. Automatisch instellen van de TIJD: als u naar een programma met teletekst aan het kijken bent, wordt de TIJD automatisch op de teletekstklok afgestemd. Satelliet ontvangt of * Belangrijk: Wanneer u een signaal via dehet instellen handmatig niet automatisch op de huidig tijd afstemt, voer dan uit. Handmatig instellen van de TIJD: druk op de nummertoetsen 0 t/m 9 om de huidige tijd in te voeren. [. . . ] Kies «STEEDS»: om de toegang tot de TV de hele dag te blokkeren. Kies «BEGIN: : /EINDE: : »: om de toegang tot de TV gedurende het gewenste tijdsblok te blokkeren. Voer de uren en de minuten met de nummertoetsen 0 ~ 9 in om de begin- en eindtijd van het blok te programmeren. Vanaf dit moment wordt het beeldscherm geblokkeerd als aan de voorwaarden van het kinderslot voldaan is en verschijnt de mededeling «LOCKED MODE» (MODUS GEBLOKKEERD). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 28JF-74E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 28JF-74E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag