Gebruiksaanwijzing SHARP 21HT-15S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 21HT-15S. Wij hopen dat dit SHARP 21HT-15S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 21HT-15S te teleladen.


SHARP 21HT-15S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2339 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 21HT-15S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 32 Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Teletekst bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Een teletekstpagina selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U kunt de volume-instellingen ook direct wijzigen met de knop + (verhogen) of (verlagen). De optie Effect instellen Via deze optie kunt u het geluid aan- en uitzetten. Als het huidige geluidssysteem MONO is en het geluidseffect op AAN wordt ingesteld, wordt het geluid als STEREO weergegeven. Is het huidige geluidssysteem STEREO, dan wordt het geluid dieper wanneer dit effect wordt ingeschakeld. Schakelt u het effect uit, dan veranderen MONO en STEREO niet. WPGVH@ 76G6IT HP 9@ 6WG @AA@8U @RV6GDa@S PQT G66I HP IP 66I VDU WPGVH@ 76G6IT HP 9@ 6WG @AA@8U @RV6GDa@S PQT G66I HPIP 66I VDU - 34 - Equalizer Selecteer Equalizer via de knop of en druk dan op de knop of om het gelijknamige submenu te openen. De Helderheid instellen Ga naar het beeldmenu waar Helderheid de eerste geselecteerde optie is. Druk op de knop om de helderheid te verhogen. WPGVH@ 76G6IT HP 9@ 6WG @AA@8U @RV6GDa@S PQT G66I HP IP 66I VDU Druk op de knop om de helderheid te verlagen. +(/'(5+(, ' . 2175$67 . /(85 6&+(537( 02'( 236/$$1 HP 9@VT @S !C $C $xC $xC xC PQT G66I Het Kontrast instellen Selecteer Kontrast met de knop of . Druk op de knop om het kontrastniveau te verlagen. Onder MODE vindt u vijf voorgedefinieerde opties en n door de gebruiker gedefinieerde optie: USER, CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP en FLAT. De voorgedefinieerde opties kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden, maar de optie USER wel. Met behulp van de 5 opties onder MODE kun u de geluidsinstellingen over 5 frequentiewaarden aanpassen: 120 Hz, 500 Hz, 1. 5 kHz, 5 kHz en 10 kHz. U wijzigt de waarden voor deze frequentie-opties door een optie via de knop of te selecteren, en dan de waarde via te verhogen of via te verlagen. Wanneer de cursor in het midden staat, verandert deze in een tweepuntige pijl. Druk op de knop of wanneer u op de optie OPSLAAN staat om de Equalizer-instellingen op te slaan. Selecteert u AAN, dan kan de TV alleen bediend worden met de afstandsbediening. De knoppen aan de voorkant (behalve de Aan/Uit-knop) werken dan niet. N. B. : Als u in het beeldmenu op de knop Flashback ( ) drukt, worden de instellingen automatisch op de fabrieksinstellingen teruggezet. De instellingen Opslaan Druk op de knop of op de optie OPSLAAN om de instellingen van het beeldmenu op te slaan. De opgeslagen beeldmodusinstelling geldt alleen voor de huidige zender. De andere opgeslagen waarden van het beeldmenu gelden echter voor alle zenders. TGQUDH@S FDI9@STGPU U66G VDU VDU I@9@SG6I9T De menutaal selecteren U kunt de menutaal selecteren door op de knop of van de optie TAAL te drukken. +(/'(5+(, ' . 2175$67 . /(85 6&+(537( 02'( 236/$$1 2. TGQUDH@S FDI9@STGPU VDU VDU I@9@SG6I9T Menu Kenmerk Wilt u het functiemenu rechtstreeks oproepen, dan drukt u op de GELE knop, of drukt u op de knop M; u bevindt zich nu in het hoofdmenu. Open vervolgens het functiemenu met de knop of . U66G De instellingen Opslaan In het functiemenu worden alle instellingen automatisch opgeslagen. Menu Installatie Wilt u het installatiemenu rechtstreeks oproepen, dan drukt u op de BLAUWE knop, of - 36 - drukt u op de knop M; u bevindt zich nu in het hoofdmenu. Open vervolgens het installatiemenu met de knop of . Menu Programeren Wilt u het zendermenu rechtstreeks oproepen, dan drukt u op de knop " ", of drukt u op de knop M; u bevindt zich nu in het hoofdmenu. Open vervolgens het zendermenu met de knop of . *(/8, ' %((/' . (10(5. , 167$//$7, ( 352*5$0(5(1 Programmaselectie U selecteert een programmanummer met de knop of , de cijferknoppen of de toets voor dubbele cijfers en vervolgens de cijfertoetsen. *(/8, ' %((/' . (10(5. , 167$//$7, ( 352*5$0(5(1 De bandbreedte selecteren Voor BAND kunt u kiezen uit VHF1, VHF3 of UHF met de knop of . U kunt 30 zenders op dezelfde pagina bereiken door de cursor in vier richtingen te verplaatsen. [. . . ] In de volgende aansluitschemas kunt u zien waar de verschillende apparaten aan de achterkant van de TV aangesloten moeten worden. NTSC-weergave Sluit de NTSC-videorecorder aan op de SCART-aansluiting aan de achterkant van de TV. Druk dan op de knop (;7 om SCART te selecteren. Via de euroconnector Uw TV-toestel heeft n euroconnectoraansluiting (SCART). Als u externe apparatuur (zoals een videorecorder of decoder) die met euroconnectors uitgerust is, op uw TV wilt aansluiten, gebruikt u de SCART-terminal. Als een extern toestel via een euroconnectoraansluiting verbonden is, wordt de TV automatisch naar AV-modus overgeschakeld. Het testsignaal van de videorecorder vinden en bewaren Haal de antennekabel uit de antenneaansluiting ANT van uw videorecorder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 21HT-15S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 21HT-15S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag