Gebruiksaanwijzing SHARP 21LF-90S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP 21LF-90S. Wij hopen dat dit SHARP 21LF-90S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP 21LF-90S te teleladen.


SHARP 21LF-90S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3549 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP 21LF-90S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R 21LF-90S FARBFERNSEHGERT BEDIENUNGSANLEITUNG KLEURENTELEVISIE BEDIENINGSHANDLEIDING MANUEL D'INSTRUCTIONS TLVISEUR COULEUR Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Farbfernsehgerts aufmerksam durch. Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u u deze kleurentelevisie in gebruik neemt. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le tlviseur couleur. Inhoud Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Met behulp van de 5 opties onder MODE kun u de geluidsinstellingen over 5 frequentiewaarden aanpassen: 120 Hz, 500 Hz, 1. 5 kHz, 5 kHz en 10 kHz. U wijzigt de waarden voor deze frequentie-opties door een optie via de knop of te selecteren, en dan de waarde via te verhogen of via te verlagen. Wanneer de cursor in het midden staat, verandert deze in een tweepuntige pijl. Druk op de knop of wanneer u op de optie OPSLAAN staat om de Equalizer-instellingen op te slaan. Met andere woorden, wanneer de gebruikersmodus opnieuw wordt geselecteerd, nadat de MODE met een van de voorgedefinieerde opties is opgeslagen, worden de door de gebruiker gedefinieerdefrequentiewaarden ingesteld. +(/'(5+(, ' . 2175$67 . /(85 6&+(537( 02'( 236/$$1 De Kleur instellen Selecteer Kleur met de knop of . Druk op de knop om het kleurniveau te verlagen. +(/'(5+(, ' . 2175$67 . /(85 6&+(537( 02'( 236/$$1 De instellingen Opslaan Druk op de knop of op de optie OPSLAAN om de instellingen van het geluidsmenu op te slaan. De Scherpte instellen Selecteer Scherpte met de knop of . Druk op de knop om het scherpteniveau te verlagen. WPGVH@ 76G6IT HP 9@ 6WG @AA@8U @RV6GDa@S PQT G66I HP IP 66I VDU Menu Beeld Wilt u het beeldmenu rechtstreeks oproepen, dan drukt u op de GROENE knop of drukt u op de knop M; u bevindt zich nu in het hoofdmenu. Selecteer BEELD met de knop of , en ga vervolgens naar het beeldmenu door op de knop of te drukken. +(/'(5+(, ' . 2175$67 . /(85 6&+(537( 02'( 236/$$1 De Tint instellen (Tijdens het afspelen op een NTSC-systeem verschijnt deze optie alleen in AV-modus wanneer er een NTSC-videobron wordt toegepast. Anders is de optie TINT niet zichtbaar in het beeldmenu. ) Selecteer Tint met de knop of . Druk op de knop om de tint te verhogen. *(/8, ' %((/' . (10(5. De middenwaarde wordt aangegeven door middel van de tweepuntige pijltjes. - 35 - +(/'(5+(, ' . 2175$67 . /(85 6&+(537( 7, 17 02'( 236/$$1 *(/8, ' Mode Met behulp van deze optie wordt de beeldgrootte gewijzigd. Wanneer u op de knop of drukt, kunt u uit drie opties kiezen: 4:3, 16:9 en AUTO. 4:3 Met deze optie wordt de 4:3-modus voor de beeldverhouding ingesteld. 16:9 Met deze optie wordt de 16:9-modus voor de beeldverhouding ingesteld. AUTO Uw TV wijzigt de beeldmodus automatisch, afhankelijk van wat het geselecteerde kanaal uitzendt. Uw TV staat bijvoorbeeld in de 4:3-modus, maar het kanaal zendt in 16:9-modus uit. Als u de AUTO-modus selecteert, wordt de TV automatisch naar de 16:9-modus overgeschakeld. Als de TV in 4:3-modus staat en de beeldverhouding van het kanaal is ook 4:3, dan gebeurt er niets als u de beeldmodus op AUTO instelt. Voor selectie van de beeldmodus in AV1 wordt de waarde pin 8 (van Scart) gebruikt. In RGB-modi kan de beeldmodus op 4:3 of 16:9 ingesteld worden (AUTO-modus is niet beschikbaar). %((/' . (10(5. , 167$//$7, ( 352*5$0(5(1 Sleep timer SLEEP TIMER is de eerste geselecteerde optie in het functiemenu. Met de knop of wijzigt u de waarden van de sleep timer tussen UIT, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00 en 2:00:00. [. . . ] Vervang de antennekabel in de antenneaansluiting ANT van uw videorecorder zodra u het testsignaal heeft opgeslagen. RGB-modus Als een apparaat RGB-signalen uitzendt, gebruikt u de SCART-aansluiting omdat deze RGB-klaar is. Via de ANT-aansluiting (antenne) Als u een randapparaat (zoals een videorecorder of decoder) wilt aansluiten op een TV die geen euroconnector heeft, dient u het op de ANT-ingang van uw TV-toestel aan te sluiten. Als de videorecorder via de antenne-ingang is aangesloten, kunt u het beste zendernummer 0 gebruiken. Camera en camcorder Zo sluit u een apparaat op de AV-ingang aan de voorkant (F-AV) aan: Sluit uw camera of camcorder op de voorkant van uw tv aan. Sluit uw apparatuur op de tv aan via de ingangen VIDEO (geel), AUDIO R (rood) en AUDIO L (wit). U dient de stekkers op de ingang met dezelfde kleur aan te sluiten. Decoder Kabel-TV biedt een ruime keuze aan zenders. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP 21LF-90S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP 21LF-90S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag