Gebruiksaanwijzing SEVERIN TO 2052

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SEVERIN TO 2052. Wij hopen dat dit SEVERIN TO 2052 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SEVERIN TO 2052 te teleladen.


SEVERIN TO 2052 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (868 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SEVERIN TO 2052

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ˆ Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen voordat het schoonmaakt wordt. ˆ Om elektrische schokken te voorkomen dit apparaat nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen. Raadpleeg voor uitgebreide informatie de paragraaf Onderhoud en schoonmaken’. [. . . ] Plaats dit apparaat nooit bij of onder overhangende kasten of gordijnen of 19 andere brandbare materialen. ˆ Plaats dit apparaat tijdens gebruik op een hittebestendige ondergrond ondoordringbaar voor spetters en vlekken. Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond of in de buurt van open vuur of brandbare gassen. ˆ Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met hete delen van het apparaat. ˆ Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact: - na gebruik, - wanneer het apparaat niet werkt, - wanneer men het apparaat schoonmaakt. ˆ Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf. ˆ De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid wanneer dit apparaat verkeerd gebruikt word of wanneer de veiligheidsinstructies niet opgevolgd worden. ˆ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals - in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes, - in agrarische instellingen, - door klanten in hotels, motels enz. ˆ Voordat men het apparaat voor de eerste keer gebruikt laat het eerst 15 minuten verhitten met beide elementen ( ) 20 (zie Gebruik). Wanneer het apparaat voor de eerste keer verhit wordt zal er een vreemde lucht vanaf komen. De verhittingselementen zullen alleen aangaan wanneer de tijdklok is ingeschakeld. Tijdklok De tijdklok kan gebruikt worden voor het selecteren van een bepaalde kooktijd (tot 60 minuten). Om de kooktijd voor te programmeren, draai de schakelaar rechtsom naar de gewenste tijd. Om een tijd van minder dan 10 minuten in te stellen, draai de tijdklok eerst naar een iets hogere stand en dan langzaam terug naar de gewenste tijdstand. Wanneer de voorgeprogrammeerde tijd verlopen is zal een pieptoon aangeven dat de verhittingselementen uitgeschakeld zijn. Indicator lamp Het controlelampje zal aangaan wanneer het apparaat is aangezet met de tijdklok. Het zal uitgaan zodra de voorgeprogrammeerde tijd verlopen is, of de schakelaar teruggezet is naar de 0 stand. interieur compartiment temperatuur De interieur gebruikstemperatuur is ongeveer 200 °C. [. . . ] Na het schoonmaken, plaats de bodemplaat terug, volg de stappen hierboven in omgekeerde volgorde. ∙ De bakplaat mag schoongemaakt worden met een zachte huishoud zeep. Afval weggooien Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooit worden van het huishouidelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SEVERIN TO 2052

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SEVERIN TO 2052 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag