Gebruiksaanwijzing SEVERIN TO 2045

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SEVERIN TO 2045. Wij hopen dat dit SEVERIN TO 2045 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SEVERIN TO 2045 te teleladen.


SEVERIN TO 2045 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1070 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SEVERIN TO 2045

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om elektrische schokken te voorkomen dit apparaat nooit schoonmaken met water en nooit onder water dompelen. 19 ∙ ∙ ∙ ∙ 20 Raadpleeg voor uitgebreide geval schoonmaken of informatie de paragraaf onderhoudswerkzaamheden ‘Algemeen onderhoud en verrichten, tenzij onder schoonmaken’. Toezicht van een volwassene Dit apparaat is niet bedoeld en ze tenminste 8 jaar oud voor gebruik met een zijn. externe tijdklok of een ∙ Het apparaat en het aparte afstandsbediening. [. . . ] Schakel het apparaat altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact: - na gebruik, - wanneer het apparaat niet werkt, - wanneer men het apparaat schoonmaakt. Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf. De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid wanneer dit apparaat verkeerd gebruikt word of wanneer de veiligheidsinstructies niet opgevolgd worden. ˆ Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals - in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes, - in agrarische instellingen, - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige etablissementen , - in bed-and breakfast gasthuizen. Temperatuurregelknop De temperatuurregelknop wordt gebruikt om de juiste temperatuur in te stellen. en gelijkwaardige etablissementen , - in bed-and breakfast gasthuizen. Tijdklok De tijdklok kan gebruikt worden voor het selecteren van een bepaalde kooktijd (tot 60 minuten). Om de kooktijd voor te programmeren, draai de schakelaar rechtsom naar de gewenste tijd. Om een tijd van minder dan 10 minuten in te stellen, draai de tijdklok eerst naar een iets hogere stand en dan langzaam terug naar de gewenste tijdstand. Wanneer de voorgeprogrammeerde tijd verlopen is zal een pieptoon aangeven dat 21 de verhittingselementen uitgeschakeld zijn. Om het hele apparaat uit te schakelen moeten ook de verwarmingselementen uitgeschakeld worden. Indicator lamp Het controlelampje zal aangaan wanneer het apparaat is aangezet. Het zal uitgaan zodra de voorgeprogrammeerde tijd verlopen is, of de schakelaar teruggezet is naar de 0 stand. opstarten ∙ Maak het apparaat schoon (zie Algemeen onderhoud en schoonmaken) , en verwijder al het verpakkingsmateriaal. ˆ Voordat men het apparaat voor de eerste keer gebruikt laat het eerst 15 minuten verhitten met beide elementen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer verhit wordt zal er een vreemde lucht vanaf komen. Gebruik ∙ Voordat men dit apparaat gebruikt, moet men er eerst voor zorgen dat de kruimellade juist onder het onderste verwarmingselement geplaatst is. ˆ Voorverwarm de ovenruimte voor een paar minuten met beide elementen en de ovendeur gesloten. Zet de temperatuurregelknop op de gewenste temperatuur en gebruik de regelknop van de tijdklok om de gewenste voorverwarmingstijd te selecteren. [. . . ] Garantieverklaring Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SEVERIN TO 2045

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SEVERIN TO 2045 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag