Gebruiksaanwijzing SAUTER PERLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAUTER PERLE. Wij hopen dat dit SAUTER PERLE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAUTER PERLE te teleladen.


SAUTER PERLE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (351 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAUTER PERLE DATASHEET (1145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAUTER PERLE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 26 Het onderhoud Sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot reinigen of onderhoud. Voor lange duurzaamheid van uw fornuis is het belangrijk dat dit regelmatig wordt schoongemaakt. Onthoud het volgende: • de geëmailleerde delen en de glazen dekplaat, indien aanwezig, worden gewassen met lauw water; gebruik geen schuurmiddelen of bijtende middelen die het kunnen beschadigen; • de losse delen van de gasbranders moeten vaak in een lauw sop worden gewassen; verwijder eventueel aangekoekte resten. € bij de kookvlakken met automatische ontsteking moet het uiteinde van de electronische ontstekingsmechanismen vaak zorgvuldig worden schoongemaakt. [. . . ] Positie 0 1 Normale of snelle plaat Uit Groenten en vis Aardappelen (gestoomd), soep, capucijners, bonen Doorkoken van grote hoevelheeden, minestroni enz. braden (medium) Braden (hard) Bruin bakken of snel aan de kook brengen Zijn er problemen?Het kan gebeuren dat het kookvlak niet functioneert of niet goed functioneert. Laten wij zien wat eraan gedaan kan worden voordat u er hulp bij haalt. Om te beginnen moet u controleren of er wel stroom en gastoevoer is, en vooral of de gaskranen boven het fornuis niet dicht zijn. De brander gaat niet aan of de vlam is niet gelijkmatig Heeft u gecontroleerd of: • de gaten voor de gastoevoer van de brander zijn verstopt; 27 • • alle onderdelen van de brander goed in elkaar gepast zijn; er tocht is nabij het kookvlak. De vlam blijft niet aan in de versies met veiligheidsmechanisme Heeft u gecontroleerd of: • u de knop goed heeft ingedrukt; • u de knop voldoende tijd ingedrukt heeft gehouden voor het activeren van het veiligheidsmechanisme; • de gaten voor de gastoevoer nabij het veiligheidsmechanisme verstopt zijn. De brander blijft niet aan als hij op minimum staat Heeft u gecontroleerd of: • de gaten van de gastoevoer verstopt zijn; • er tocht is nabij het kookvlak; • de minimum stand niet goed is ingesteld (zie paragraaf “Het regelen van de minimum stand”). De pannen staan wankel Heeft u gecontroleerd of: • de bodem van de pan perfect plat is; • de pan in het midden van de brander of kookplaat staat; • de roosters verkeerd staan. Als ondanks deze controles het kookvlak niet functioneert en de storing blijft bestaan dan moet u de Merloni Technische Dienst voor Keukenapparatuur er bijhalen met opgave van: - het soort storing; - het nummer van het model (Mod. Roep er nooit een niet-erkende installateur bij en weiger altijd niet-originele onderdelen. Houd in het vertrek alleen de fles die u aan het gebruiken bent, zodanig geplaatst dat hij niet is blootgesteld aan warmtebronnen (oven, open haard, kachel enz. Het installeren van inbouwkookplaten De kookplaten zijn voorzien van een protectiegraad voor oververhitting van het type X, en zij kunnen dus geïnstalleerd worden naast meubelen die niet hoger zijn dan de kookplaat. De volgende voorzorgen voor de installatie van de kookplaten moeten in acht worden genomen. A) De meubels die direkt naast de kookplaat geplaatst zijn en hier boven uitsteken, moeten op minstens 110 mm van de rand van de plaat staan. B) De afzuigkappen moeten geinstalleerd worden volgens de vereisten die te vinden zijn in het instructie-boekje dat bij de afzuigkap hoort, maar in ieder geval op een afstand van minstens 650 mm. C) Als de afzuigkap 800 mm breed is, volgt u de aanwijzingen van punt b) op en dient u de hangkastjes naast de afzuigkap zo te plaatsen, dat er tussen de hangkastjes en het werkblad een afstand van minstens 540 mm zit. Op deze manier is het mogelijk om een eventuele gasforhuis-deksel te installeren die zich gemakkelijk kan openen en sluiten. In elk geval staat deze afstand toe om de pannen comfortabel en gemakkelijk te gebruiken. D) Als het kookvlak onder een keukenkastje wordt geinstalleerd dan moet de afstand tussen de twee minstens 700 mm (milimeter). In het gevaal van een schoorsteen of vertakte rookleiding (gereserveerd voor fornuizen) Rechtstreeks naar buiten b) Het vertrek moet voorzien zijn van een systeem van luchttoevoer die noodzakelijk is voor de verbranding. Het systeem kan worden uitgevoerd door rechtstreeks lucht van buiten aan te voeren door een leiding met een doorsnede van minstens 100 cm² en zodanig dat deze niet belemmerd kan worden. [. . . ] 30 Aansluiting met harde buis (koper of staal) De aansluiting aan het gas moet zodanig worden uitgevoerd dat het geen enkele druk uitoefent op het apparaat. Op de voedingsingang van het fornuis zit een L-aansluiting, die gericht kan worden, met pakking. Als men de aansluiting moet draaien, dan moet men de pakking vervangen (bijgeleverd bij het fornuis). De aansluiting van het gas aan het formuis is gedraad: rond mannelijk 1/2 gas. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAUTER PERLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAUTER PERLE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag