Gebruiksaanwijzing SAMSUNG XE500C21 3G CONNECTION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG XE500C21. Wij hopen dat dit SAMSUNG XE500C21 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG XE500C21 te teleladen.


SAMSUNG XE500C21 3G CONNECTION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1054 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG XE500C21 (1728 ko)
   SAMSUNG XE500C21 (8715 ko)
   SAMSUNG XE500C21 CHROME GUIDE (8715 ko)
   SAMSUNG XE500C21 CHROME GUIDE (8715 ko)
   SAMSUNG XE500C21 3G CONNECTION GUIDE (1728 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG XE500C213G CONNECTION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Simkaarten moeten worden geactiveerd voordat u verbinding met internet kunt maken. Als uw simkaart niet bij aanschaf is geactiveerd, neemt u contact op met uw provider voor verdere instructies. Wanneer u belt voor het activeren van de SIM, moet u twee nummers opgeven: het "IMEI" en "ICCID"-nummer. [. . . ] Bewaar ten minste 15 cm afstand tussen de computer met geïntegreerd draadloos WAN en pacemakers om de kans op storing te voorkomen, zoals aanbevolen door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw computer met geïntegreerd draadloos WAN storing aan een pacemaker of ander medisch apparaat veroorzaakt, dient u de computer met geïntegreerd draadloos WAN onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met de fabrikant van de pacemaker of het medische apparaat. Schakel de computer met geïntegreerd draadloos WAN uit in omgevingen met ontploffingsgevaar Gebruik de computer met geïntegreerd draadloos WAN niet bij benzinepompen (tankstations) of in de buurt van brandstoffen en chemicaliën. Schakel de computer met geïntegreerd draadloos WAN uit wanneer u hier door waarschuwingsborden of instructies toe wordt opgeroepen. de computermetgeïntegreerddraadloosWANkanontploffingenofbrandveroorzakeninen rond opslagplaatsen van brandstof en chemische stoffen en in explosiegebieden. Bewaar en transporteer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als de computer met geïntegreerd draadloos WAN en onderdelen of accessoires daarvan. Het gebruik van incompatibele accessoires kan tot schade aan de computer met geïntegreerd draadloos WAN of tot lichamelijk letsel leiden. Schakel de computer met geïntegreerd draadloos WAN uit in de buurt van medische apparatuur De computer met geïntegreerd draadloos WAN kan storing veroorzaken bij medische apparatuur in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen. Schakel de computer met geïntegreerd draadloos WAN in een vliegtuig uit en houd u daar aan alle richtlijnen De computer met geïntegreerd draadloos WAN kan storing bij vliegtuigapparatuur veroorzaken. Houd u aan alle richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij en schakel de computer met geïntegreerd draadloos WAN uit. Stel batterijen niet bloot aan zeer lage of hoge temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). door extreme temperaturen kan de laadcapaciteit en levensduur van de batterijen achteruitgaan. Zorg dat batterijen niet met metalen voorwerpen in aanraking komen, aangezien daarmee een verbinding tussen de plus- en minpool van de batterijen zou kunnen ontstaan en dit tot tijdelijke of permanente schade aan de batterijen kan leiden. Ga voorzichtig en verstandig om met de computer met geïntegreerd draadloos WAN Zorg dat de computer met geïntegreerd draadloos WAN niet nat wordt. Gebruik de computer met geïntegreerd draadloos WAN niet met natte handen. In geval van waterschade aan de computer met geïntegreerd draadloos WAN kan de fabrieksgarantie komen te vervallen. [. . . ] 8 cm van het lichaam bevinden (de Tx-antenne bevindt zich boven op het lcd-scherm). Wanneer niet aan deze instructies wordt voldaan, kan dit tot gevolg hebben dat uw RF-blootstelling de betreffende limieten van de richtlijn overschrijdt. Voor personen die zijn geïnteresseerd in het beperken van blootstelling aan RF-velden, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies: Voorzorgsmaatregelen: Uit de huidige wetenschappelijke gegevens blijkt niet dat speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG XE500C21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG XE500C21 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag