Gebruiksaanwijzing SAMSUNG XCOVER 2 C3350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG XCOVER 2 C3350. Wij hopen dat dit SAMSUNG XCOVER 2 C3350 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG XCOVER 2 C3350 te teleladen.


SAMSUNG XCOVER 2 C3350 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1787 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG XCOVER 2 C3350

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GT-C3350 Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen. • Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten. • Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen. Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker Gebruiksaanwijzing Mobiele telefoon Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet met natte handen aan Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker. [. . . ] • Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Indeling van de telefoon Bevestigingstoets De gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen; in de standbystand: naar de menustand gaan Afhankelijk van uw serviceprovider of regio kan de werking van deze toets verschillen 1 Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven 4-richtingsnavigatietoets Door menu-opties scrollen; in de standby-stand: programmeerbare menu’s openen (links/rechts/omhoog/ omlaag); een nepoproep tot stand brengen (omlaag) Zie “Nepoproepen tot stand brengen” De vooraf gedefinieerde menu’s kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider Toets voor aan/uit/beëindigen De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand Alfanumerieke toetsen Toets Stil profiel In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden) 5 Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen) Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving. 6 Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. • Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. • Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Beltoets Nummer bellen of oproep aannemen; in de standbystand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen; een SOS-bericht verzenden Zie “Een SOS-bericht activeren en verzenden” Toets Voicemailservice In de standby-stand: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden) Toets voor toetsvergrendeling In de standby-stand: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) 2 7 3 Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. 4 8 9 Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: PictoBeschrijving gram Signaalsterkte GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding In gesprek Doorschakelen van oproepen actief Alarm ingeschakeld Verbinden met een beveiligde webpagina FM-radio aan FM-radio buiten werking gesteld Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken PictoBeschrijving gram Roaming (buiten normaal servicegebied) Bluetooth ingeschakeld Gesynchroniseerd met pc Nieuw SMS-bericht Nieuw MMS-bericht Nieuw e-mailbericht Nieuw voicemailbericht Geheugenkaart geplaatst Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Batterijlading 10:00 De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Draai de schroef linksom om de achterklep te ontgrendelen, verwijder vervolgens de klep en plaats de SIM-kaart. • Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan de telefoon beschadigd raken. • Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt. 4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug. Instructiepictogrammen Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu’s die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten, gevolgd door Bericht maken) ] > Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: ] (staat voor de toets Aan/Uit/Menu sluiten) [ Punthaken: functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <OK> (staat voor de functietoets OK) Zorgen dat het toestel bestand blijft tegen stof en vocht Uw telefoon biedt onder bepaalde omstandigheden beperkte bescherming tegen vocht waarmee deze per ongeluk in contact komt, maar u moet de telefoon nooit met opzet in water onderdompelen. • Stel uw telefoon nooit bloot aan hoge waterdruk of aan andere vloeistoffen, zoals zout water, geïoniseerd water of vuil water. • Droog de telefoon als deze nat wordt goed af met een schone, zachte doek. • Zorg ervoor dat de afdekklepjes allemaal op de juiste wijze en naadloos zijn gesloten. [. . . ] Een nepoproep tot stand brengen • Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt. • Druk vier keer op de navigatietoets wanneer de toetsen zijn vergrendeld. 4. Druk op <Opties> → Zoeken om de lijst met contacten te openen. U kunt ook telefoonnummers met de landcode (voorafgegaan door +) in de lijst met ontvangers opnemen. 7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG XCOVER 2 C3350

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG XCOVER 2 C3350 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag