Gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB850F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB850F. Wij hopen dat dit SAMSUNG WB850F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB850F te teleladen.


SAMSUNG WB850F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8849 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG WB850F (8894 ko)
   SAMSUNG WB850F (8894 ko)
   SAMSUNG WB850F (8894 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG WB850F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht Inhoud Basisfuncties Uitgebreide functies GPS Opnameopties WB850F/WB855F Afspelen/bewerken Draadloos netwerk Instellingen Bijlagen Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] Als de functie Audio Zoom is ingeschakeld, kunt u een effect gebruiken waarin het geluid omhoog of omlaag wordt gedraaid met het scherm zoom in/uit door de audio en zoomverhouding te koppelen bij het opnemen van een video. 1 Druk in de opnamemodus op [ 2 Selecteer → Spraak. 3 Selecteer een optie. Pictogram Beschrijving ]. Audiozoom: De audio-zoomfunctie inschakelen. Sound Alive: de Sound Alive-functie inschakelen om het zoomgeluid te verminderen. Dempen: er wordt geen geluid opgenomen. • Blokkeer de microfoon niet wanneer u de functie Sound Alive gebruikt. • Opnamen die worden gemaakt met Sound Alive, kunnen anders klinken dan de daadwerkelijke geluiden. • De verhouding geluid/zoom kan per omgeving verschillen. • De camera neemt geluid in mono op terwijl Audio Zoom is ingeschakeld. Opnameopties 96 Afspelen/bewerken Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer, fotoprinter, televisie, HDTV of 3D-televisie aansluit. Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus … ……………………………… 98 De afspeelmodus starten … ………………… 98 Foto's weergeven ………………………… 104 Een video afspelen … …………………… 106 Bestanden naar de computer overbrengen ……116 Bestanden naar een Windows-computer overbrengen … …………………………… 116 Bestanden overbrengen naar een Maccomputer … ……………………………… 117 Foto's bewerken ………………………………108 Het formaat van foto's wijzigen …………… Een foto draaien … ……………………… Smart filter-effecten toepassen …………… Foto's aanpassen ………………………… Een afdrukbestelling maken (DPOF) ……… 108 108 109 110 111 Programma's gebruiken op een pc …………119 Software installeren … …………………… 119 Intelli-studio gebruiken … ………………… 120 CMM (Creative Movie Maker) gebruiken …… 124 Foto's afdrukken met een PictBridgefotoprinter ………………………………………126 Bestanden weergeven op een televisie, HDTV of 3D-televisie … ………………………113 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt afspelen en hoe u bestanden beheert. De afspeelmodus starten Bekijk foto's en video's die op de camera zijn opgeslagen.   Fotobestandsgegevens  London 1 Druk op [ 2 ]. • Het recentste bestand wordt weergegeven. • Als de camera is uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld en Histogram Bestandsgegevens Album/Inzoomen wordt het recentste bestand weergegeven. Draai de navigatieknop of druk op [ / ] om door de bestanden te bladeren. • Houd [ / ] ingedrukt om snel door de bestanden te scrollen. De camera kan bestanden met niet-ondersteunde formaten of bestanden die met andere camera's zijn gemaakt, niet goed afspelen. Pictogram Beschrijving Mapnaam – Bestandsnaam London Opnamelocatie weergeven Huidig bestand/totaal aantal bestanden Foto die is gemaakt in de modus 3D-opname Foto gemaakt in een modus voor snelle serieopnamen of in de modus voor vooraf vastleggen (Bestanden weergeven als een map, pag. Afdrukbestelling ingesteld (DPOF) Als u bestandsgegevens op het scherm wilt weergeven, drukt u op [ ]. Afspelen/bewerken 98 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus   Videobestandsgegevens    Uw favoriete gezichten classificeren  U kunt uw favoriete gezichten classificeren. ]. 1 Druk in de afspeelmodus op [ 2 Selecteer → Gezichtenlijst bewerken → Rangorde wijzigen. Album Afspelen Vastleggen 3 Selecteer een gezicht in de lijst en druk op [ Rangorde wijzigen ]. Pictogram Beschrijving Mapnaam – Bestandsnaam Huidige afspeeltijd Lengte van de video Videobestand Video bevat foto's die zijn gemaakt tijdens het opnemen Video die is gemaakt in de Creatieve filmmaker-modus Beveiligd bestand Foto vastgelegd tijdens het opnemen van een video Terug Instellen 4 Draai de navigatieknop of druk op [ classificering te wijzigen en druk op [ / ]. ] om de Afspelen/bewerken 99 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus   Favoriete gezichten verwijderen  U kunt uw favoriete gezichten verwijderen.   Bestanden weergeven als een map  Foto's die zijn gemaakt in een modus voor snelle serieopnamen of in de modus voor vooraf vastleggen worden weergegeven als een map. ]. 1 Druk in de afspeelmodus op [ 2 Selecteer → Gezichtenlijst bewerken → Verwijderen. 1 Druk in de modus Afspelen op [ gewenste map te bladeren. / ] om naar een 3 Selecteer een gezicht en druk op [ ]. 5 Wanneer het pop-upbericht wordt weergegeven, selecteert u Ja. • De camera geeft automatisch de foto's in de map weer. Eén foto-weergave Album/Inzoomen 2 Druk op [ 3 Druk op [ 4 Druk op [ ] om de map te openen. ] om terug te gaan naar de afspeelmodus. U kunt een foto niet bewerken terwijl u een map bekijkt. Als u een foto in een map wilt bewerken, drukt u op [ ] om de map te openen en scrollt u naar de foto. Afspelen/bewerken 100 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus   Bestanden op categorie bekijken in Smart Album  Bestanden op categorie weergeven, zoals bestandstype, datum, week, gezicht, locatie of referentiepunt. 4 Blader naar een bestand en druk op [ bestand te bekijken. weergave terug te keren. ] om het 1 Draai in de afspeelmodus de [Zoom] naar links. 2 Druk op [ 3 Selecteer Filter → een categorie. Filter Delen (Wi-Fi) 5 Draai de [Zoom] naar links om naar de normale Het kan enige tijd duren voordat de camera Smart Album opent, de categorie wijzigt of de bestanden opnieuw indeelt. Type Datum Week Gezicht Locatie Plaats Terug Set Optie Type Datum Week Gezicht Locatie Plaats Beschrijving Bestanden weergeven op bestandstype. Bestanden weergeven op volgorde van de weekdag waarop ze zijn opgeslagen. (Maximaal 20 personen) Bestanden op vastgelegde locatiegegevens weergeven. Bestanden op referentiepunt weergeven. Afspelen/bewerken 101 Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus   Bestanden als miniatuur weergeven  Bekijk miniaturen van bestanden. Draai de afspeelmodus de [Zoomknop] naar links om miniaturen weer te geven (3 per keer). Draai de [Zoomknop] nog een of twee keer naar links om meer miniaturen weer te geven (9 of 20 per keer). Draai de [Zoomknop] naar rechts om terug te gaan naar de vorige weergave.   Bestanden beveiligen  Beveilig uw bestanden om te voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd. ]. [. . . ] Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG WB850F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG WB850F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag