Gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB750. Wij hopen dat dit SAMSUNG WB750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB750 te teleladen.


SAMSUNG WB750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9107 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG WB750 (8006 ko)
   SAMSUNG WB750 (8006 ko)
   SAMSUNG WB750 (8006 ko)
   SAMSUNG WB750 (8006 ko)
   SAMSUNG WB750 (8006 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG WB750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht User Manual WB750 Inhoud Basisfuncties Uitgebreide functies Opnameopties Afspelen/bewerken Instellingen Bijlagen Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing--situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] Selecteer a of V EV. Opnameopties 72 Helderheid en kleur aanpassen De lichtmeetmethode wijzigen pAhMdsv Pictogram Beschrijving De lichtmeetmethode is de manier waarop de camera de hoeveelheid licht meet. De helderheid en belichting van de foto's varieert met de gekozen lichtmeetmethode. 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. Selecteer a of V Selecteer een optie. Pictogram Beschrijving Spot: · De camera meet alleen de lichtintensiteit in het uiterste midden van het kader. · Als een onderwerp zich niet midden in het beeld bevindt, kan de foto verkeerd belicht worden. gewogen: · De camera bepaalt een gemiddelde voor de lichtmeting van het gehele beeld, maar met nadruk op het midden. · Geschikt voor foto's waarbij het onderwerp zich in het midden van het beeld bevindt. L. meting. Multi: · De camera verdeelt het frame onder in diverse gebieden en meet de lichtintensiteit in elk gebied. · Geschikt voor algemene foto's. Opnameopties 73 Helderheid en kleur aanpassen Een lichtbron selecteren (Witbalans) pAhMdv De kleuren in een foto zijn afhankelijk van het soort lichtbron en de kwaliteit daarvan. Als u wilt dat uw foto's realistische kleuren hebben, selecteert u een witbalansinstelling die geschikt is voor de lichtomstandigheden, zoals Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt of Kunstlicht. 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. Selecteer a of V Selecteer een optie. Pictogram Beschrijving Witbalans. Auto witbalans: automatisch de witbalans instellen op basis van de lichtomstandigheden. Bewolkt: voor foto's buitenshuis op een bewolkte dag of in de schaduw. Auto witbalans Daglicht TL-licht H: voor foto's bij daglichtlampen of driewegfluorescentielampen. Kunstlicht: voor foto's binnenshuis bij gloeilamp- of halogeenlampverlichting. instelling: door u gedefinieerde instellingen voor de witbalans gebruiken. 75) Bewolkt Kunstlicht Kleurtemp. : de kleurtemperatuur van de lichtbron aanpassen. 76) Opnameopties 74 Helderheid en kleur aanpassen Voorgeprogrammeerde witbalansopties aanpassen Uw eigen witbalans definiëren U kunt de witbalans aanpassen door een foto te maken van een wit oppervlak, zoals een stuk papier, onder de lichtomstandigheden waarin u een foto wilt maken. De functie voor witbalans helpt u om de kleuren in uw foto te laten overeenkomen met de werkelijke scène. 1 2 3 4 5 Druk in de opnamemodus op [m]. Druk op [D/c/F/t] om de waarden op de coördinaten aan te passen. Witbalans : Daglicht 1 2 3 4 Druk in de opnamemodus op [m]. Richt de lens op een wit stuk papier en druk op de [Ontspanknop]. Terug Instellen · · · · G: groen A: oranje M: magenta B: blauw 6 Druk op [o] om uw instellingen op te slaan. Opnameopties 75 Helderheid en kleur aanpassen De kleurtemperatuur aanpassen 1 2 3 4 5 Druk in de opnamemodus op [m]. Draai de navigatieknop of druk op [F/t] om de kleur kleurtemperatuur te wijzigen. · U kunt een warmere foto maken met een hogere instelling Witbalans. voor kleurtemperatuur en een koelere foto met een lagere instelling voor kleurtemperatuur. Witbalans : Kleurtemp. Terug Instellen 6 Druk op [o] om uw instellingen op te slaan. Opnameopties 76 Serieopnamen pAhM Het kan lastig zijn foto's te maken van snel bewegende onderwerpen, of natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren van uw onderwerpen in foto's vast te leggen. Het kan ook moeilijk zijn om de belichting correct aan te passen en een juiste belichtingsbron te selecteren. Selecteer in deze gevallen een van de modi voor serieopnamen. 3 4 Plaats het onderwerp in het kader en druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen. Houd de [Ontspanknop] ingedrukt. · Terwijl u de [Ontspanknop] ingedrukt houdt, blijft de camera achter elkaar foto's maken. · U kunt de flitser, Smart zoom, opties voor gezichtsdetectie en opties Foto's maken in de modus voor snelle serieopnamen voor Smart filter alleen gebruiken wanneer u 1 opname selecteert. · Het kan langer duren om de foto's op te slaan afhankelijk van de capaciteit en prestaties van de geheugenkaart. 1 2 · De camera geeft altijd de gemaakte foto's weer voordat deze weer Druk in de opnamemodus op [Q]. Selecteer een optie. Pictogram Beschrijving teruggaat naar de opnamemodus. 10fps: achter elkaar 10 foto's per seconde maken. [. . . ] Een MPO-bestand levert een 3D-effect op MPOcompatibele schermen, zoals 3D-televisies of 3D-monitors. Ruis Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. Ruis treedt meestal op wanneer foto's worden gemaakt met een hoge gevoeligheid of wanneer de gevoeligheid automatisch wordt ingesteld op een donkere locatie. Optisch zoomen Dit is een algemene zoomfunctie waarmee beelden kunnen worden vergroot met een lens en waarmee de beeldkwaliteit niet vermindert. Bijlagen 136 Woordenlijst Kwaliteit Een uitdrukking van het compressieniveau dat is gebruikt in een digitaal beeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG WB750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG WB750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag