Gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB650. Wij hopen dat dit SAMSUNG WB650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB650 te teleladen.


SAMSUNG WB650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6943 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG WB650 (1065 ko)
   SAMSUNG WB650 QUICK GUIDE (VER.1.0) (9292 ko)
   SAMSUNG WB650 QUICK INSTRUCTIEGIDS (9292 ko)
   SAMSUNG WB650 (5970 ko)
   SAMSUNG WB650 (6971 ko)
   SAMSUNG WB650 QUICK GUIDE (4645 ko)
   SAMSUNG WB650 QUICK GUIDE (4645 ko)
   SAMSUNG WB650 快速指南 (12869 ko)
   SAMSUNG WB650 QUICK START GUIDE (9292 ko)
   SAMSUNG WB650 QUICK GUIDE (VER.1.0) (10113 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG WB650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Beknopt overzicht User Manual WB650/WB660 Inhoud Basisfuncties Geavanceerde functies Opnameopties Weergeven/bewerken Aanvullende informatie Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing--situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Voorzichtig--situaties die schade aan de camera of andere apparatuur kunnen veroorzaken Opmerking--opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Voorkom gezichtsschade bij het onderwerp Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Gebruik van de flitser dicht bij de ogen van het onderwerp kan tot tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen leiden. Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder deze volgens de voorschriften Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. [. . . ] Invulflits: De flitser gaat altijd af De lichtintensiteit wordt automatisch bijgesteld. Rode ogen*: De flitser gaat af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is. Auto: De flitser gaat automatisch af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is. Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen. Er zijn geen flitseropties beschikbaar bij serieopname of als u Zelfportret of Knipperen selecteert. Zorg dat uw onderwerp zich binnen de aanbevolen afstand van de flitser bevindt. 104) Als er licht wordt gereflecteerd of er te veel stof in de lucht is, kunnen er kleine spikkels op de foto zichtbaar zijn. Stel de flitssterkte in om over- of onderbelichting te voorkomen. 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. Selecteer Opname Stel de flitssterkte in. 0 Flash EVC. Terug Verpl. Het bijstellen van de flitssterkte helpt mogelijk niet in de volgende gevallen: - het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera - er is een hoge ISO-waarde ingesteld - de belichtingswaarde is te groot of te klein In bepaalde opnamemodi kan deze functie niet worden gebruikt. Opnameopties 48 Opnamen in het donker maken De ISO-waarde aanpassen pAhn De ISO-waarde is een eenheid voor de mate waarin film gevoelig is voor licht, zoals gedefinieerd door de International Organisation for Standardisation (ISO). Hoe hoger de ISO-waarde, des te gevoeliger wordt de camera voor licht. Met een hogere ISOwaarde kunt u gemakkelijker foto's zonder flits maken. 1 2 Druk in de opnamemodus op [m]. Selecteer Opname ISO een optie. Selecteer om een geschikte ISO-waarde te gebruiken op basis van de helderheid van het onderwerp en de lichtval. Hoe hoger de ISO-waarde, des te meer beeldruis kan er optreden. Wanneer Bew. detectie is ingesteld, wordt de ISO-waarde ingesteld op Auto. Wanneer u de ISO-waarde op 3200 instelt, kunt u voor de resolutie alleen 3M of lager selecteren. Opnameopties 49 De scherpstelling aanpassen Hier vindt u informatie over hoe u de manier waarop de camera scherpstelt voor diverse onderwerpen kunt aanpassen. Macro gebruiken apAhndv De scherpstelafstand instellen apAhndv Gebruik macro om close-upfoto's te maken van onderwerpen zoals bloemen en insecten. Voor de macro-opties, zie "De scherpstelafstand instellen". Om scherpe foto's te maken, selecteert u de scherpsteloptie die bij de afstand tot het onderwerp past. 1 Druk in de opnamemodus op [M]. Normaal (AF) 2 Selecteer een optie. Optie Beschrijving Probeer de camera heel stil te houden, om te voorkomen dat de foto's onscherp worden. Schakel de flitser uit als de afstand tot het onderwerp minder dan 80 cm bedraagt. Normaal (AF): Scherpstellen op een onderwerp op meer dan 80 cm afstand (meer dan 2 m bij het gebruik van de zoomfunctie). Macro: Scherpstellen op een onderwerp op 3-80 cm afstand (1-2 m bij het gebruik van de zoomfunctie). Auto Macro: Scherpstellen op een onderwerp op meer dan 3 cm afstand (meer dan 1 m bij het gebruik van de zoomfunctie). scherpte: Scherpstellen op een onderwerp door handmatig de scherpstelafstand te verstellen. 51) Afhankelijk van de opnamemodus kunnen de opties verschillen. Opnameopties 50 De scherpstelling aanpassen De scherpstelafstand handmatig instellen Meebewegende autofocus gebruiken p A h n s Met Tracking AF kunt u het onderwerp volgen en automatisch scherp in beeld houden, ook wanneer u beweegt. 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [M]. Draai aan de navigatieknop om de scherpstelafstand in te stellen. 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. scherpstellen Stel scherp op het onderwerp dat u wilt volgen. Er verschijnt een scherpstelkader rond het onderwerp dat het onderwerp volgt als u de camera beweegt. Als u de scherpstelafstand handmatig instelt en het onderwerp zich buiten het scherpstelgebied bevindt, kan de foto onscherp worden. Als u deze functie niet kunt gebruiken, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie en scherpstelgebied in te stellen. Een wit kader betekent dat de camera het onderwerp volgt. Een groen kader wanneer u de [Ontspanknop] half indrukt, betekent dat het onderwerp scherp in beeld is. 4 Druk [Ontspanknop] volledig in om een foto te maken. Druk op [o] om het scherpstelgebied te wijzigen. Opnameopties 51 De scherpstelling aanpassen Het volgen van een onderwerp kan in de volgende gevallen mislukken: - het onderwerp is te klein of verplaatst zich vaak - er is sprake van tegenlicht of u maakt foto's op een donkere plaats - kleuren of patronen van het onderwerp komen met de achtergrond overeen - de camera trilt enorm In deze gevallen ziet het scherpstelkader eruit als een kader met één witte lijn. [. . . ] 94) Afhankelijk van de specificaties en instellingen van de computer wordt het programma mogelijk niet automatisch gestart. Klik in dat geval op de computer op Start Deze computer Intellistudio iStudio. exe. De camera kan geen video's afspelen Aanvullende informatie 103 Cameraspecificaties Beeldsensor Type Effectieve pixels 1/2, 3" (circa. Belichting Bediening Lichtmeting Compensatie ISO equivalent Flash Modus AMOLED 3. 0" VGA 614. 400 punten Bereik EVC TTL autofocus (Multi AF, Centrum-AF, Keuze-AF, Tracking AF, Handm. scherpte, Gezichtsdetectie AF, Gez. Herkenning AF) Groothoek (G) Normaal 80 cm - oneindig 3 cm - 80 cm 3 cm - oneindig 3 cm - oneindig Tele (T) 2 m - oneindig 1m-2m 1 m -oneindig 1 m - oneindig Totaal aantal pixels Circa 14, 2 megapixels Lens Schneider-KREUZNACH lens f = 3, 9 ~ 58, 5mm Brandpuntsafstand (35 mm film equivalent: 24 ~ 360mm), 15X optische zoom Diafragmabereik Digitale zoom Display Type Eigenschap Scherpstelling Type F3, 2(W) ~ F5, 8(T) Fotomodus: 1, 0X - 5, 0X Weergavemodus: 1, 0X - 12, 5X (afhankelijk van het beeldformaat) Programma AB, Diafragmavoorkeuze AB, Sluitertijdvoorkeuze AB, Handmatige belichting Multi, Spot, Centr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG WB650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG WB650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag