Gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB210. Wij hopen dat dit SAMSUNG WB210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG WB210 te teleladen.


SAMSUNG WB210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG WB210 (7757 ko)
   SAMSUNG WB210 (9413 ko)
   SAMSUNG WB210 (9413 ko)
   SAMSUNG WB210 (9413 ko)
   SAMSUNG WB210 (9413 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG WB210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht User Manual WB210 Inhoud Basisfuncties Uitgebreide functies Opname-instellingen Weergeven en bewerken Instellingen Aanvullende informatie Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing--situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] 89 Bestanden naar een Mac-computer overbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Foto's met een PictBridge-fotoprinter afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Bestanden weergeven op een televisie of HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt afspelen en hoe u bestanden beheert. De afspeelmodus starten Bekijk foto's en video's en beluister spraakmemo's die in de camera zijn opgeslagen. 2 Sleep de afbeelding naar links of rechts om naar een ander bestand te gaan. 1 Druk op [Afspelen]. · Als u snel door bestanden wilt bladeren, kantelt u de camera in de richting dat u bestanden wilt doorbladeren. 78) · U kunt ook de linkerrand of de rechterrand van het scherm · Het recentste bestand wordt weergegeven. · Als de camera is uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld en vasthouden om snel door de bestanden te bladeren. · U kunt de schuifregelaar ook naar links of rechts slepen om wordt het recentste bestand weergegeven. Als u de bestanden op categorie wilt weergeven, raakt u startscherm. 80) aan op het naar het vorige of volgende bestand te gaan. Weergeven en bewerken 77 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus · Bewegingsdetectie werkt mogelijk niet goed als u de camera · Als u bestanden in het interne geheugen wilt weergeven, verwijdert u de geheugenkaart. · De camera kan bestanden met niet-ondersteunde formaten of bestanden die met andere camera's zijn gemaakt niet goed afspelen. met het scherm parallel aan de grond houdt. Bestanden weergegeven met bewegingsdetectie U kunt bestanden weergeven door de camera te kantelen in de afspeelmodus. · Als u de camera 90° of 180° draait terwijl u een foto weergeeft, wijzigt de camera automatisch de stand van de weergegeven foto. 108) · Als u bewegingsdetectie wilt uitschakelen, raakt u m aan en vervolgens de instelknop naast Gebarenoverzicht. Weergeven en bewerken 78 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Het scherm in de afspeelmodus Uw favoriete gezichten classificeren U kunt uw favoriete gezichten classificeren of ze verwijderen. De functie voor favoriete gezichten is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de camera hebt geplaatst. 1 Bestandsgegevens Bestandslocatie Pictogram Beschrijving Raak in de afspeelmodus m Gezichtenlijst aan. Gezichtenlijst Gezichtenlijst aan. · Raak in de miniatuurweergave of Smart Album m Foto heeft een spraakmemo Video's (pag. 87) Mapnaam ­ Bestandsnaam Lengte van de video Beveiligd bestand Afdrukbestelling ingesteld (DPOF) Hiermee wist u bestanden (pag. 81) Als u bestandsgegevens wilt weergeven op het scherm, raakt u m aan en raakt u de instelknop naast Bestandsinformatie aan. Weergeven en bewerken 79 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus 2 Als u een gezicht wilt classificeren, raakt u Ja aan en sleept u het gezicht naar een nieuwe locatie. Rangorde wijzigen Bestanden weergeven in Smart Album als miniaturen Bestanden op categorie weergeven, zoals datum, gezicht of bestandstype. 1 2 Raak Raak aan op het startscherm. een optie voor een categorie aan. 3 Raak o aan om de wijzigingen op te slaan. · Als u een gezicht uit de lijst wilt verwijderen, raakt u aan, raakt u een gezicht aan en vervolgens o. Raak aan als u alleen uw favoriete gezicht in de gezichtenlijst wilt weergeven. Pictogram Beschrijving Alle bestanden weergeven. Bestanden weergeven op bestandstype. · Het kan enige tijd duren voordat Smart Album op de camera is geopend of de categorie is gewijzigd en de bestanden opnieuw zijn geordend. · Als u een categorie verwijdert, worden alle bestanden in de categorie verwijderd. Weergeven en bewerken 80 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Bestanden weergeven met een effect dat lijkt op het omslaan van pagina's U kunt door pagina's bladeren door uw vinger over het scherm te slepen of vegen. U kunt ook het effect van pagina's omslaan toevoegen aan een diashow. Pictogram Beschrijving Een diashow afspelen. · Raak het scherm aan om de diashow te pauzeren en het volume aan te passen of te dempen. Terugkeren naar het selectiescherm voor thema's. 1 2 3 Raak aan op het startscherm. Raak een thema aan. U kunt alleen foto's weergeven als u het effect voor pagina's omslaan gebruikt. Sleep afbeeldingen naar links of rechts om naar het vorige of volgende bestand te gaan. Bestanden als miniatuur weergeven U kunt snel miniaturen van bestanden bekijken. Draai de afspeelmodus de [Zoomknop] naar links om miniaturen weer te geven (9 per keer). Draai de [Zoomknop] nog een of twee keer naar links om meer miniaturen weer te geven (16 of 36 per keer). Draai de [Zoomknop] naar rechts om naar de vorige weergave terug te keren. Weergeven en bewerken 81 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Bestanden beveiligen BU kunt uw bestanden beveiligen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. Raak een bestand aan om deze in volledige schermweergave weer te geven. 1 2 Ga in de afspeelmodus naar het bestand dat u wilt beveiligen en raak m aan. Raak de instelknop aan naast Beveiligen. Wissen Diashow starten Beveiligen Res. wijz Pictogram Beschrijving Bestanden wissen Foto heeft een spraakmemo Videobestand Spraakmemobestand Sleep het scherm omhoog of omlaag om naar de volgende of vorige pagina met miniaturen te gaan. U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen of draaien. Weergeven en bewerken 82 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Bestanden wissen Bestanden selecteren die u wilt wissen in de afspeelmodus. [. . . ] Als u de macrofunctie gebruikt, kan de camera goed scherpstellen op kleine voorwerpen met een verhouding op bijna ware grootte (1:1). Lichtmeting De lichtmeting heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet om de belichting in te stellen. MJPEG (Motion JPEG) Een video-indeling die wordt gecomprimeerd als een JPEGbeeld. Ruis Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG WB210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG WB210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag