Gebruiksaanwijzing SAMSUNG VP-DC171,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG VP-DC171,MV. Wij hopen dat dit SAMSUNG VP-DC171,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG VP-DC171,MV te teleladen.


SAMSUNG VP-DC171,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4243 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG VP-DC171,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de camcorder in gebruik neemt zorgvuldig door en bewaar hem goed. Bij andere batterijen bestaat gevaar voor oververhitting, brand en explosies. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die het gevolg zijn van het gebruik van niet goedgekeurde batterijen. 101 Stilstaande beelden op een geheugenkaart opnemen tijdens DVD-weergave . [. . . ] Miniatuurweergavescherm ( ) te markeren en beweeg de Delete Les scènes de la liste de lecture s’affichent dans un index [Joystick] vervolgens naar rechts om het pictogram voor Partial Delete au format vignette. Ga met de [Joystick] naar de playlist met de scènes 7 Edit > Move Les scènes contenues dans la liste de lecture s’affichent. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <Move> appuyez sur [Joystick]. Beweeg de balk met de [Joystick] naar de gewenste 9 Edit > Move Playlist position. Ga met de [Joystick] omhoog naar <Execute> (Uitvoeren) Le message <Want to move?Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Yes> (Ja) Le message <Now moving. DVD-camcorder: Playlist Scènes uit playlist wissen (Scène-wissen) DVD-RW(VR stand Deze functie werkt alleen in de Player-stand. De DVDRW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. Beweeg de [Joystick] omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm ( ) te markeren en beweeg de [Joystick] vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst ( ) te markeren. Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond. Ga met de [Joystick] naar de playlist waaruit u scènes wilt wissen en druk op de [Joystick]. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <Delete> (Wissen) en druk op de [Joystick]. Ga met de [Joystick] naar de scènes die u wilt wissen en druk op de [Joystick]. Ga met de [Joystick] omhoog naar <Execute> (Uitvoeren) en druk op de [Joystick]. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar <Yes> (Ja) en druk op de [Joystick]. De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. Beweeg de [Joystick] omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm ( ) te markeren en beweeg de [Joystick] vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst ( ) te markeren. Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond. Ga met de [Joystick] naar de playlist met de scènes die u gedeeltelijk wilt wissen en druk op de [Joystick]. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <Partial Delete> (Deel wissen) en druk op de [Joystick]. Ga met de [Joystick] naar een scène die u gedeeltelijk wilt wissen en druk op de [Joystick]. Wanneer u de [Joystick] naar rechts beweegt, wordt er gewisseld tussen vooruit spoelen met snelheid 1 en 2. [. . . ] Bij DVD+RW-schijven hebt u de functie Afsluiten en Afsluiten opheffen niet nodig. Wanneer u een schijf waarop gegevens zijn opgenomen formatteert, worden de gegevens van de schijf verwijderd en komt de ruimte op de schijf weer beschikbaar, zodat u de schijf opnieuw kunt gebruiken. NEDERLAND Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld. Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG VP-DC171,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG VP-DC171,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag