Gebruiksaanwijzing SAMSUNG VP-D361,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG VP-D361,MV. Wij hopen dat dit SAMSUNG VP-D361,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG VP-D361,MV te teleladen.


SAMSUNG VP-D361,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5221 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG VP-D361,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voldoet aan de normen van RoHS Ons product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in “The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment” ("Beperkt gebruik van bepaalde risicomaterialen in elektrische en elektronische apparatuur”). Onze producten zijn vrij van de zes 6 risicomaterialen: cadmium(Cd), lood (Pb), kwik (Hg), hexachroom (Cr+6), polybroom biphenyl (PBB’s), polybroom diphenyl ethers (PBDE’s). Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen: 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE. Bij andere batterijen bestaat gevaar voor oververhitting, brand en explosies. [. . . ] I Als u wilt stoppen met terugspoelen, drukt u op de [I (STOP)] toets. I Het terugspoelen stopt automatisch als het begin van de band wordt bereikt. Helderheid en kleurverzadiging scherm aanpassen tijdens weergave ✤ U kunt tijdens het afspelen helderheid en kleurverzadiging van het lcd-scherm aanpassen. SP … Volume instellen ✤ Als u een opname afspeelt op het lcd-scherm, komt het geluid uit de interne luidspreker. - Hieronder leest u hoe u het geluidsvolume kunt aanpassen of de luidspreker uitschakelen wanneer u een opname afspeelt. œ Wanneer de band wordt afgespeeld, kunt u het volume aanpassen met de [Zoom] hendel. I De luidspreker wordt ook uitgeschakeld als u het lcd-scherm sluit tijdens het afspelen. œ Als de AV audio/videokabel op de camcorder is aangesloten, komt er geen geluid uit de ingebouwde luidspreker en kunt u het volume niet aanpassen. (alleen VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i)) ✤ Om onnodige slijtage aan band en videokoppen te voorkomen, stopt de camcorder automatisch als hij langer dan 3 minuten op stilstaand beeld (STILL) of vertraagde weergave (SLOW) staat. afspelen pauzeren I MF/AF I Druk tijdens het afspelen op de [√/❙❙ (PLAY/STILL)] √ toets. Om verder te gaan met afspelen, drukt u op de [√/❙❙ √ (PLAY/STILL)] toets. ˆ only> - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [√/❙❙ √ I Retour au ralenti (PLAY/STILL)] toets. œ - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton [√/❙❙ √ - Om weer vertraagd vooruit af te spelen, drukt u op de [❙❙√ (+)] toets. - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [√/❙❙ (PLAY/STILL)] √ œ Druk tijdens afspelen of pauze op een [œ (REW)] œ œ /[√ (FF)] snelspoeltoets. ˆ √ Om verder te gaan met afspelen, drukt u op de [√/❙❙ √ (PLAY/STILL)] toets. Houd tijdens afspelen of pauze een [œ (REW)] /[√ œ œ √ √ (FF)] snelspoeltoets ingedrukt. I Om verder te gaan met afspelen, drukt u op de [√/❙❙ √ (PLAY/STILL)] toets. Druk op de [œ ❙❙ (-)] toets van de œ afstandsbediening om de richting van F. Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [√/❙❙ (PLAY/STILL)] √ toets. versnelde weergave (2x achteruit) - Druk tijdens versnelde weergave (2x vooruit) op de [œ ❙❙ (-)] toets. œ - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [√/❙❙ (PLAY/STILL)] √ toets. - Weergave achteruit (alleen VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i)) I Om op normale snelheid achteruit af te spelen, drukt u tijdens normaal vooruit afspelen op de [œ ❙❙ (-)] toets. [. . . ] : alleen VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) @ : VP-D361i/D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi # : alleen VP-D365W(i) Camera Program AE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 49, 50 51 52, 53 54 55 56 57 82 63 66 44 44 45 46 67 70 71 80 76 77 75 84 83 78 72 101 00970H VPD361 FRA+NED~107 2/1/06 4:48 PM Page 102 FRANÇAIS NEDERLANDS Dépannage Mode disponible Problemen oplossen Fonctions Camera Player M. Play ) Menu Sous-menu principal Page Hoofdm enu Submenu Functie Helderheid van het LCD-scherm instellen Kleurverzadiging van het LCDscherm instellen Datum en tijd instellen Informatie en symbolen (OSD) op tv aan/uitzetten Datum en tijd instellen Afstandsbediening aan/uitzetten Pieptoon aan/uitzetten Sluitergeluid aan/uitzetten USB verbinding instellen Taalkeuze voor meldingen op beeldscherm Demonstratiefunctie Beschikbare stand Bladzij . : alleen VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) # : alleen VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) $ : alleen VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) TM TM I I “Memory Stick” et sont des marques déposées de Sony Corporation. Alle andere merk- en productnamen die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd, kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG VP-D361,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG VP-D361,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag