Gebruiksaanwijzing SAMSUNG UE46ES6800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG UE46ES6800. Wij hopen dat dit SAMSUNG UE46ES6800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG UE46ES6800 te teleladen.


SAMSUNG UE46ES6800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4290 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG UE46ES6800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, drukt u op de toets ENTERE. abc1 DTV-ant. , Life On Venus Avenue Niet geclassificeerd Geen gedetailleerde informatie 18:00 ~ 6:00 18:11 Do 6 Jan 15 a Informatie Nederlands Het kanaalmenu gebruiken Druk op de toets SMART HUB om het gewenste menu te selecteren. Gids Favorieten Kanaal Samsung Apps Aanbevolen Video's Foto's Muziek Schemamanager De EPG-informatie (elektronische Het weergegeven menu kan afhankelijk van het programmagids) wordt door de model, afwijken. Met behulp van de programmaschema's van de omroepen kunt u van tevoren instellen naar welke programma's u wilt kijken, zodat u op het ingestelde tijdstip automatisch naar het geselecteerde programmakanaal gaat. Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties leeg of verouderd zijn. a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus Bron } Instellingen Nederlands Kanaalweergave gebruiken a Rood (Schemabeh. ) : hiermee wordt de Schemamanager weergegeven. [. . . ] Neem contact op met het servicecenter van Samsung voor assistentie Nee: als het testpatroon juist wordt weergegeven, selecteert u Nee. Zie de gebruikersgebruiksaanwijzing voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan. Het menu Ondersteuning Nederlands Het geluid testen (Ja / Nee) gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn. N Als u geen geluid hoort via de luidsprekers van de tv, controleert u voordat u de geluidstest uitvoert of in het menu Geluid de optie Luidspreker selecteren is ingesteld op TV-luidspreker. N Ook als Luidspreker selecteren is ingesteld op Ext. luidspreker of als het geluid is gedempt doordat er op de toets MUTE is gedrukt, kunt u de melodie tijdens de test horen. Ja: Als het testpatroon niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testpatroon, selecteert u Ja. Neem contact op met het servicecenter van Samsung voor assistentie. Nee: Als het testpatroon juist wordt weergegeven, selecteert u Nee. Zie de gebruikersgebruiksaanwijzing voor externe apparatuur als het probleem blijft bestaan. Nederlands Signaalinformatie: (alleen digitale kanalen) de ontvangstkwaliteit van het HDTV-kanaal is ofwel perfect, ofwel de kanalen zijn niet beschikbaar. Stel de antenne bij om de signaalsterkte te vergroten. Problemen oplossen: raadpleeg deze beschrijving als er een probleem met de tv lijkt te zijn. N Als geen van deze tips om problemen op te lossen van toepassing is, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung. Software-upgrade Software-upgrade kan worden uitgevoerd via een uitzendsignaal of door de nieuwste firmware van www. samsung. com naar een USB-geheugenapparaat te downloaden. Nederlands De nieuwste versie installeren Via USB: Plaats een USB-stick met het Achterpaneel tv firmware-upgradebestand dat van www. Let op dat u het apparaat niet uitschakelt of de USB-geheugenschijf verwijdert totdat de upgrade is voltooid. Nadat de firmwareupgrade is voltooid, wordt de tv automatisch Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken. Bij een softwareupgrade worden de standaard video- en audio-instellingen (fabrieksinstellingen) weer teruggezet. Het is dan ook raadzaam om uw instellingen te noteren, zodat u deze na de upgrade eenvoudig kunt terugzetten. Nederlands Online: upgrade de software via internet. N Raadpleeg het gedeelte "Netwerkverbinding" voor meer informatie over het gebruik van Network Setup. N Als de internetverbinding niet goed werkt, is deze mogelijk verbroken. Probeer opnieuw te downloaden. Wanneer er zich problemen voordoen, plaatst u de andere elektronische apparaten zo ver mogelijk uit de buurt van de 3D Active-bril. Wanneer u beelden bekijkt die afkomstig zijn van een 50 Hz 3D-bron, is het mogelijk dat visueel gevoelige kijkers flikkeringen waarnemen bij heldere beelden. Nederlands Sommige bestanden worden niet ondersteund in de 2D-3D-functie. Als u op uw zij ligt wanneer u tv kijkt met de 3D Active-bril, kan het beeld donker lijken of niet zichtbaar zijn. Houd u aan de kijkhoek en de optimale kijkafstand tot de tv wanneer u 3D-beelden bekijkt. Anders geniet u mogelijk niet optimaal van de 3D-effecten. De ideale kijkafstand is minstens drie keer de hoogte van het scherm. Wij raden een kijkhoogte aan die gelijk is aan de hoogte van het scherm. Nederlands Voor PDP-tv voor PDP TV Functies Alles zoeken Eenvoudig zoeken en inhoud opvragen van diverse bronnen (bijvoorbeeld toepassingen, Uw video, AllShare). Sociale tv Samen met uw vrienden tv kijken via socialenetwerkdiensten (SNS). Uw video Films kijken met aangepaste aanbevelingsservice voor VOD (video on demand). * Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's Nederlands Aan de slag met Smart Hub Met Smart Hub geniet u rechtstreeks op uw tv van nuttige en leuke inhoud en services op internet. Favorieten Kanaal Samsung Apps Aanbevolen Video's Foto's Muziek Schemamanager Bron a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus } Instellingen Het weergegeven menu kan afhankelijk van het model, afwijken. Smart Hub Nederlands Schermweergave Samsung Apps Toepassingsservice: u kunt gebruik maken van verschillende services die door Samsung worden aangeboden. Aanbevolen toepassingen: hier wordt de service weergegeven die door Samsung wordt aanbevolen. Lijst genstalleerde toepassingen: geeft de genstalleerde toepassingen op de tv weer. Aanbevolen Tv-scherm: hier wordt het huidige kanaal weergegeven. Favorieten Kanaal Video's Foto's Muziek Schemamanager Bron a Aanmelden b Sorteren op { Bewerkmodus } Instellingen Information: hier worden mededelingen, nieuwe toepassingen en reclame voor productlanceringen van Samsung weergegeven. Bediening: a Rood (Aanmelden): aanmelding bij Smart Hub. { Geel (Bewerkmodus): de toepassingen bewerken (verplaatsen, map maken). } Blauw (Instellingen): toepassingen en Smart Hubinstellingen bewerken en configureren. N De kleurtoetsen kunnen per toepassing verschillend werken. Nederlands N OPMERKING Zorg dat de netwerkinstellingen zijn geconfigureerd voordat u Smart Hub gaat gebruiken. [. . . ] ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod. divx. com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U. S. patents : 7, 295, 673; 7, 460, 668; 7, 515, 710; 7, 519, 274 Open Source-licentiekennisgeving Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG UE46ES6800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG UE46ES6800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag