Gebruiksaanwijzing SAMSUNG UE-40EH5000 GUIDE RAPIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG UE-40EH5000. Wij hopen dat dit SAMSUNG UE-40EH5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG UE-40EH5000 te teleladen.


SAMSUNG UE-40EH5000 GUIDE RAPIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9829 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG UE-40EH5000GUIDE RAPIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Contact SAMSUNG WORLDWIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Die Netztaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet. Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um die gewünschte Kategorie auszuwählen. [. . . ] Menutaal: een menutaal selecteren Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets ENTERE. ✎✎Als u op de afstandsbediening van de tv drukt , wordt het scherm van het functiemenu weergegeven. Houd de toets ✎✎Annuleer de modus Winkeldemo door de toets Bron ( ) ruim 5 seconden ingedrukt te houden. Als u deze modus selecteert, zijn verschillende functies niet beschikbaar. Land (Afhankelijk van het land): een land selecteren Druk op de toets ▲ of ▼ en druk vervolgens op de toets ENTERE. Nederlands ✎✎Na het selecteren van uw land in het menu Land kunt u op sommige modellen vervolgens een pincode instellen. Automatisch afstemmen (Stap 1): selecteren hoe u tv wilt kijken • Kanalen zoeken en in de tv opslaan. € Nee: U hoeft Automatische afstemming niet te gebruiken voor het zoeken van kanalen. Wanneer u de antennebron als Kabel instelt, kunt u numerieke waarden (kanaalfrequenties) voor de kanalen opgeven. œ✎U kunt op ieder moment op de toets ENTERE drukken om de opslagprocedure te onderbreken. Ook al hebt u dit al in de winkel gedaan, moet u thuis nogmaals Instellingen (MENU → Systeem) uitvoeren. œ✎Als u de pincode bent vergeten, drukt u in de stand-bymodus achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de pincode opnieuw wordt ingesteld op ‘0-0-0-0’ (Frankrijk: “1-1-1-1”): POWER (uit) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (aan). 5A) ✎✎Zowel Component- als AV-verbinding wordt in één poort ondersteund. €– Wanneer u een AV-apparaat op de HDMI IN 1(DVI) aansluit met de HDMI-naar-DVI-kabel, moet u de tv op de modus DVIapparaten instellen onder Naam wijzigen. € Informatie Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het aangesloten externe apparaat weergeven. Verplaats de cursor met de toetsen omhoog/omlaag/rechts/links om een categorie en vervolgens een onderwerp te markeren en druk vervolgens op de toets ENTERE. U kunt de gebruiksaanwijizng ook via het menu starten: OO MENUm → Ondersteuning → e-Manual → ENTERE afstandsbediening. œ✎Als u wilt terugkeren naar het hoofdmenu van het e-Manual, drukt u op de toets E-MANUAL op de Schermweergave De categorielijst. <De inhoud weergeven> a Probeer nu: hiermee geeft u het schermmenu weer dat correspondeert met het onderwerp. Als u wilt  terugkeren naar het e-Manual-scherm, drukt u op de toets E-MANUAL. Als u het scherm weer de normale grootte wilt geven, drukt u op de toets RETURN. œ✎U kunt de functie Probeer nu niet gebruiken als het menu niet is geactiveerd. [. . . ] € Plaats de tv dicht bij de muur zodat deze niet achterover kan vallen. € Het is veilig om de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de muur zijn bevestigd zich boven de beugels op de tv of op gelijke hoogte daarmee bevinden. Neem in geval van twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur. Indb 9 2012-07-26 4:05:17 Problemen oplossen Als er een probleem lijkt te zijn met de tv, probeert u eerst deze lijst met mogelijke problemen en oplossingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG UE-40EH5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG UE-40EH5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag