Gebruiksaanwijzing SAMSUNG UD55A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG UD55A. Wij hopen dat dit SAMSUNG UD55A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG UD55A te teleladen.


SAMSUNG UD55A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7403 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG UD55A (6155 ko)
   SAMSUNG UD55A QUICK GUIDE (1666 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG UD55A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SyncMaster UD46A, UD55A LCD-scherm Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Veiligheidsinstructies Symbolen Opmerking U moet deze veiligheidsvoorschriften volgen om te voorkomen dat u risico loopt en het apparaat beschadigd raakt. Lees de instructies zorgvuldig en gebruik het product op de juiste manier. Waarschuwing / Voorzichtig Het niet opvolgen van de aanwijzingen die dit symbool aanduidt kan resulteren in persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur. [. . . ] Echter ongeacht de status op het moment dat de MDC uitgezet wordt, zal de signaalontvangstfunctie van de afstandsbediening van alle beeldschermen geactiveerd worden als de MDC wordt afgesloten. Add a Device 1. Klik in het hoofdmenu op System om het scherm voor het instellen van het systeem te openen. In het overzicht treft u basisinformatie aan die noodzakelijk is voor System. 1) (Power Status (resterend vermogen)) 2) Input 3) Image Size 4) On Timer 5) Off Timer 2. Weergaven selecteren die u wilt bijstellen met de knop Select of keuzevakjes. Met de optie System kunt u sommige functies bedienen van het geselecteerde beeldscherm. 2) Volume - Controleert het volumeniveau van het geselecteerde scherm. Het ontvangt de volumewaarde van het geselecteerde beeldscherm en geeft dit weer in de schuifbalk. (Als u de selectie van een enkele weergave of alle weergaven opheft, wordt de standaardwaarde 10 hersteld. ) 3) Mute On/Off (Mute Aan/Uit) - Schakelt de Mute van het geselecteerde beeldscherm Aan/Uit. Als het geselecteerde apparaat al is ingesteld op MUTE en u één voor één een apparaat selecteert, moet u het scherm MUTE markeren. (Als u de selecties ongedaan maakt of de optie Alles selecteren selecteert, zullen de standaardinstellingen aangenomen worden. ) De Volume- en Mute-functies zijn alleen beschikbaar voor schermen die AANSTAAN. 3 Hiermee geeft u aan of het menuscherm via het menu OSD Display moet worden weergegeven. 1) Source OSD - Hiermee geeft u aan of de Source OSD moet worden weergegeven als de Source is gewijzigd. 2) Not Optimum Mode OSD - Hiermee geeft u aan of de Optimum Mode OSD moet worden weergegeven als de huidige modus niet wordt ondersteund. 3) No Signal OSD - Hiermee geeft u aan of de No Signal OSD moet worden weergegeven als er geen signaal wordt ontvangen. 4) MDC OSD - Hiermee geeft u aan of de MDC OSD moet worden weergegeven wanneer de instellingen worden gewijzigd met de MDC. Network 1) Select All of Clear All de toegevoegde apparaten; of Refresh of Delete geselecteerde apparaten. 2) De instellingen IP Address, ID (Ethernet of Serieel), Mac Address en de verbindingsstatus van de aangesloten monitor worden weergegeven. 3) Het is mogelijk automatisch te controleren of DHCP IP is ingesteld en vervolgens het IP-adres in te stellen. 4) Het is mogelijk automatisch te controleren of DHCP IP is ingesteld en vervolgens het IP-adres in te stellen. Input Source 1. Als u in de hoofdpictogrammen op de optie (Input Source)Ingangsbron klikt, verschijnt het scherm waarin u de ingangsbron kunt instellen. Weergaven selecteren die u wilt bijstellen met de knop Select of keuzevakjes. · TV Mode · PC Mode Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor de Input Source Control. 1) 2) PC - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in PC. BNC - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in BNC. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) DVI - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in DVI. S-Video - Verandert de ingangsbron van het geselecteerde display in S-Video. [. . . ] Het omgekeerde van deze Horizontal Cycle is de Horizontale frequentie. Eenheid: kHz De achtereenvolgende weergave van boven naar beneden van de horizontale lijnen in het scherm wordt de Non-Interlace methode genoemd. Bij de Interlace methode worden eerst oneven en dan even lijnen weergegeven. Voor een optimale beeldkwaliteit wordt in de meeste monitoren gebruik gemaakt van de Non-Interlace methode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG UD55A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG UD55A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag