Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW. Wij hopen dat dit SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW te teleladen.


SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5504 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW (5691 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW (5691 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/register De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. 20 Basisfuncties voor de monitor yy De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids). 81 Basisfuncties voor de monitor yy De juiste houding bij het gebruik van het product. 179 yy Aansluiten op een COMMON INTERFACE -aansluiting (de kaartsleuf voor weergave). [. . . ] Voer de volgende stappen uit om de functie Hernoem map te gebruiken: 1. Selecteer een map en open vervolgens het menu Tools met de afstandsbediening. Het venster Hernoem map wordt gesloten en de nieuwe naam verschijnt onder de map. Kunt u toepassingen vergrendelen in Smart Hub zodat deze niet kunnen worden geopend zonder dat eerst een wachtwoord wordt ingevoerd. œ✎Afhankelijk van de toepassing wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Nederlands - 101 Uitgebreide functies Voer de volgende stappen uit om de functie Vergrend. Selecteer een toepassing en open vervolgens het menu Tools met de afstandsbediening. Het berichtvenster wordt gesloten en links van de toepassing wordt een vergrendelingssymbool weergegeven. œ✎Afhankelijk van de toepassing wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Selecteer een vergrendelde toepassing en open vervolgens het menu Extra met de afstandsbediening. €• Informatie Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over de geselecteerde toepassing weergeven. ✎✎Afhankelijk van de toepassing , kunt u tevens de toepassing vergrendelen of ontgrendelen in het venster Detailgegevens. Nederlands - 102 Uitgebreide functies Smart Hub configureren met Instellingen Het menu Instelling biedt u toegang tot de functies Accountbeheer, Servicemanager, Resetten en Over Smart Hub. Als u deze drie functies wilt gebruiken, moet u zijn aangemeld bij uw Samsung Smart Hub-account. Voer de volgende stappen uit om het menu Instellingen te openen en een menuoptie te selecteren: 1. €• Zoekgegevens verwijderen Het menu Zoekgegevens verwijderen bevat functies waarmee u uw accounts bij serviceproviders kunt registreren en uw Samsung-account kunt verwijderen of deactiveren. Terugz: als u over bestaande accounts beschikt bij een of meer van de providers die worden vermeld bij de functie Instell. Terugz, kunt u de account en het accountwachtwoord van de provider koppelen aan uw Samsungaccount. Nadat u de account hebt gekoppeld, kunt u zich eenvoudig via Smart Hub bij de account aanmelden, zonder uw accountnaam of wachtwoord te hoeven invullen. ✎✎Voordat u uw locatie-account registreert , moet u de bijbehorende toepassing installeren in Smart Hub. Voer in het invoerscherm Koppelen aan andere accounts uw locatie-ID en wachtwoord in met de afstandsbediening. œ✎Dit zijn de ID en het wachtwoord waarmee u doorgaans toegang verkrijgt tot uw account bij deze toepassing. [. . . ] €• Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart er met uw handen voorzichtig uit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen. €• Plaats de 'CI- of CI+-kaart' in de richting die op de kaart staat gemarkeerd. •• De plaats van de COMMON INTERFACE-aansluiting kan per model verschillen. €• 'CI-/CI+-kaarten' worden in sommige landen en regio's niet ondersteund. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SYNCMASTER T27B550EW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag