Gebruiksaanwijzing SAMSUNG STAR LL S5260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG STAR LL S5260. Wij hopen dat dit SAMSUNG STAR LL S5260 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG STAR LL S5260 te teleladen.


SAMSUNG STAR LL S5260 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1232 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG STAR LL S5260

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GT-S5260 Deze gebruiksaanwijzing gebruiken Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg “Kennismaken metKennismaken met uw mobiele telefoon”, “Uw mobiele telefoon in elkaar zetten en gereedmaken” en “Basisfuncties gebruiken” om snel aan de slag te gaan. Lees dit eerst • Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u de telefoon veilig en correct gebruikt. • De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon. • Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product. [. . . ] Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht. 3. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het popupvenster (indien nodig). 41 4. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.   Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren   1. Plaats een geheugenkaart. 2. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → USB-hulpprogramma’s → Massaopslag. 3. Sluit een optionele pc-datakabel aan op een pc en op de multifunctionele aansluiting van de telefoon. Er wordt een pop-upvenster op de pc weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht.   Een afspeellijst maken   1. Selecteer in de menustand Muziek. 3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst op en selecteer Gereed. 6. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer Toev. 42 Hulpprogramma’s en toepassingen gebruiken Hier vindt u informatie over hoe u kunt werken met de hulpprogramma’s en aanvullende toepassingen op de telefoon. De draadloze Bluetooth-functie gebruiken   De draadloze Bluetooth-functie inschakelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Bluetooth. 2. Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen. 3. Als u wilt toestaan dat andere apparaten uw → telefoon kunnen vinden, selecteert u Instellingen → Zichtbaarheid van mijn telefoon → Altijd aan → Instellen. Als u Aangepast hebt geselecteerd, stelt u in hoe lang het apparaat zichtbaar is en selecteert u Gereed.   Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Bluetooth → Zoeken. 2. Selecteer een apparaat. 43 3. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetoothfunctie of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat in (indien beschikbaar) en selecteer Gereed. U kunt ook Ja selecteren voor overeenstemming tussen de PIN-code van uw apparaat en die van het andere apparaat. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeeft of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.    egevens verzenden via de draadloze BluetoothG functie   1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een van de toepassingen op de telefoon. 2. Selecteer → Visitekaartje verzenden via of Verzenden via → Bluetooth.    egevens ontvangen via de draadloze BluetoothG functie   1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetoothfunctie in en selecteer Gereed (indien nodig). 2. Selecteer Ja om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig). 44 De WLAN-functie gebruiken Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkfuncties van uw telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN-netwerk (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802. 11 b/g/nnorm. Uw telefoon gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.   De WLAN-functie inschakelen   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Wi-Fi. 2. Selecteer de stip rechtsboven in het scherm om de WLAN-functie in te schakelen.   Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken   1. Selecteer in de menustand Instellingen → Connectiviteit → Wi-Fi. [. . . ] lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid 75 door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG STAR LL S5260

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG STAR LL S5260 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag