Gebruiksaanwijzing SAMSUNG ST96

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG ST96. Wij hopen dat dit SAMSUNG ST96 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG ST96 te teleladen.


SAMSUNG ST96 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9140 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG ST96 (6934 ko)
   SAMSUNG ST96 (6934 ko)
   SAMSUNG ST96 (6934 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG ST96

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht User Manual ST96 Inhoud Basisfuncties Uitgebreide functies Opnameopties Afspelen/bewerken Instellingen Bijlagen Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing--situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] Klassiek: een zwart-witeffect toepassen. Visoog Schets 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. Cartoon: het effect van een striptekening toepassen. Opnameopties 72 Effecten toepassen/beelden aanpassen Pictogram Beschrijving Pictogram Beschrijving Aquarel: het effect van een inkttekening toepassen. Kruisfilter: lijnen toevoegen die naar buiten lopen van heldere objecten om het visuele effect van een kruisfilter te imiteren. Beschikbare filters in de modus Film Pictogram Beschrijving Schets: een schetseffect van een pen toepassen. Visoog: objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren. Retro: een sepiatinteffect toepassen. · Als u Miniatuur selecteert wanneer u een video opneemt, wordt de opnametijd van de miniatuur weergegeven met het pictogram en is deze korten dan de werkelijke opnametijd. videogeluid niet opnamen en geen foto's maken van een video. Normaal: geen effect Paleteffect 1: een heldere look maken met een scherp contrast en sterke kleur. Miniatuur: een tilt-shifteffect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. Vignetten: retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen. Halftoonstip: een halftooneffect toepassen. · Als u Miniatuur selecteert wanneer u een video opneemt, kunt u het · Als u Miniatuur, Vignetten, Halftoonstip, Schets, of Visoog selecteert wanneer u een video opneemt, wordt de opnamesnelheid ingesteld op en wordt de opnameresolutie ingesteld op lager dan . · Als u Schets, Olieverf, Cartoon, Aquarel of Kruisfilter selecteert wanneer u een foto maakt, wordt het fotoformaat automatisch gewijzigd in en lager. · Als u Smart filter-effecten instelt, kunt u de opties voor Smart zoom, gezichtsherkenning, beeldaanpassing, serieopnamen of Tracking AF niet gebruiken. Opnameopties 73 Effecten toepassen/beelden aanpassen Foto's aanpassen p 4 Druk op [F/t] om de waarden aan te passen. Contrast + Scherpte Beschrijving U kunt de scherpte, kleurverzadiging en het contrast van uw foto's aanpassen. De kleuren en helderheid verlagen. De kleuren en helderheid verhogen. Beschrijving 1 2 3 Druk in de opnamemodus op [m]. Selecteer a · Contrast · Scherpte · Kleurverz. Beeld aanpassen: Contrast Contrast Scherpte Kleurverz. Beeld aanpassen. Selecteer een optie. De randen van uw foto's verzachten (geschikt voor fotobewerking op de computer). Hierdoor kan ook de beeldruis in de foto's toenemen. Beschrijving + Kleurverzadiging + De kleurverzadiging verlagen. De kleurverzadiging verhogen. 5 Terug Instellen Druk op [o] om de instellingen op te slaan. · Selecteer 0 als u geen effect wilt toepassen (geschikt voor afdrukken). · Als u aanpassingsfuncties instelt, kunt u de opties voor Smart filter en gezichtsherkenning niet gebruiken. Opnameopties 74 Afspelen/bewerken Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer, fotoprinter, televisie, HDTV of 3D-televisie aansluit. Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bestanden weergeven op een televisie, HDTV of 3D-televisie . . . . . . . . . . . . . . . 94 Bestanden overbrengen naar een Windows-computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bestanden overbrengen met Intelli-Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Bestanden overbrengen door de camera aan te sluiten als verwisselbare schijf . . . [. . . ] MPO (Multi Picture Object) Een indeling voor beeldbestanden waarbij een bestand meerdere beelden bevat. Een MPO-bestand levert een 3D-effect op MPOcompatibele schermen, zoals 3D-televisies of 3D-monitors. Ruis Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. Ruis treedt meestal op wanneer foto's worden gemaakt met een hoge gevoeligheid of wanneer de gevoeligheid automatisch wordt ingesteld op een donkere locatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG ST96

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG ST96 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag