Gebruiksaanwijzing SAMSUNG ST95

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG ST95. Wij hopen dat dit SAMSUNG ST95 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG ST95 te teleladen.


SAMSUNG ST95 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8698 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG ST95 (7840 ko)
   SAMSUNG ST95 (10125 ko)
   SAMSUNG ST95 (7815 ko)
   SAMSUNG ST95 (7815 ko)
   SAMSUNG ST95 (7815 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG ST95

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht User Manual ST95 Inhoud Basisfuncties Uitgebreide functies Opname-instellingen Weergeven en bewerken Instellingen Aanvullende informatie Index Informatie over gezondheid en veiligheid Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt. Waarschuwing--situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren. Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen. [. . . ] · Opnamen die worden gemaakt met Sound Alive, kan anders klinken dan de daadwerkelijke geluiden. Opname-instellingen 75 Beschikbare opname-instellingen per opnamemodus Zie 'Opname-instellingen' voor meer informatie over opname-instellingen. Enkele opname Smart Auto Resolutie Kwaliteit Timer Flitser ISO-waarde Macro Scherpstelgebied Gezichtsdetectie EV ACB Lichtmeting Witbalans Snelheid Smart filter Beeld aanpassen Sound Alive Digitale zoom Intelligent zoomen DIS Spraakmemo Scène Close-up Nachtopname Beautyshot Programma Film O - O O O O O O - O O O - O O O O - O O O O - O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O - O - O - O - O - In deze modi zijn sommige opties beperkt of is een bepaalde optie standaard ingesteld. Opname-instellingen 76 Beschikbare opname-instellingen per opnamemodus Intelligente Objectmarkering scènedetectie Resolutie Kwaliteit Timer Flitser ISO-waarde Macro Scherpstelgebied Gezichtsdetectie EV ACB Lichtmeting Witbalans Snelheid Smart filter Beeld aanpassen Sound Alive Digitale zoom Intelligent zoomen DIS Spraakmemo Magisch kaderopname Fotofilter Filmfilter Vignetten (foto) Vignetten (film) Paleteffectopname O O O O O O O O - O O O O - O O O O O - O O O - - O - - O - In deze modi zijn sommige opties beperkt of is een bepaalde optie standaard ingesteld. Opname-instellingen 77 Weergeven en bewerken Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer, fotoprinter of televisie aansluit. Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 86 88 90 91 92 92 93 93 95 Bestanden naar een Windows-computer overbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bestanden overbrengen met Intelli-studio 98 Bestanden overbrengen door de camera als een verwisselbare schijf aan te sluiten 100 De camera loskoppelen (Windows XP) . . . 91 Bestanden naar een Mac-computer overbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Foto's met een PictBridge-fotoprinter afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt afspelen en hoe u bestanden beheert. De afspeelmodus starten Bekijk foto's en video's en beluister spraakmemo's die in de camera zijn opgeslagen. 2 Sleep de afbeelding naar links of rechts om naar een ander bestand te gaan. 1 Druk op [Afspelen]. · Als u snel door bestanden wilt bladeren, kantelt u de camera in de richting dat u bestanden wilt doorbladeren. 80) · U kunt ook de linkerrand of de rechterrand van het scherm · Het recentste bestand wordt weergegeven. · Als de camera is uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld en vasthouden om snel door de bestanden te bladeren. · U kunt de schuifregelaar ook naar links of rechts slepen om wordt het recentste bestand weergegeven. Als u de bestanden op categorie wilt weergeven, raakt u startscherm. 82) aan op het naar het vorige of volgende bestand te gaan. Weergeven en bewerken 79 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus · Bewegingsdetectie werkt mogelijk niet goed als u de camera · Als u bestanden in het interne geheugen wilt weergeven, verwijdert u de geheugenkaart. · De camera kan bestanden met niet-ondersteunde formaten of bestanden die met andere camera's zijn gemaakt niet goed afspelen. met het scherm parallel aan de grond houdt. Bestanden weergegeven met bewegingsdetectie U kunt bestanden weergeven door de camera te kantelen in de afspeelmodus. · Als u de camera 90° of 180° draait terwijl u een foto weergeeft, wijzigt de camera automatisch de stand van de weergegeven foto. 110) · Als u bewegingsdetectie wilt uitschakelen, raakt u m aan en vervolgens de instelknop naast Gebarenoverzicht. Weergeven en bewerken 80 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Het scherm in de afspeelmodus Uw favoriete gezichten classificeren U kunt uw favoriete gezichten classificeren of ze verwijderen. De functie voor favoriete gezichten is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de camera hebt geplaatst. 1 Bestandsgegevens Bestandslocatie Pictogram Beschrijving Raak in de afspeelmodus m miniatuurweergave door m Gezichtenlijst Gezichtenlijst aan. Gezichtenlijst aan te raken. · U kunt uw favoriete gezichten ook classificeren in de Foto heeft een spraakmemo Video's (pag. 90) Mapnaam ­ Bestandsnaam Lengte van de video Beveiligd bestand Afdrukbestelling ingesteld (DPOF) Bestanden verwijderen (pag. 84) Als u bestandsgegevens wilt weergeven op het scherm, raakt u m aan en raakt u de instelknop naast Bestandsinformatie aan. Weergeven en bewerken 81 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus 2 Als u een gezicht wilt classificeren, raakt u Ja aan en sleept u het gezicht naar een nieuwe locatie. Rangorde wijzigen Bestanden weergeven in Smart Album als miniaturen Bestanden op categorie weergeven, zoals datum, gezicht of bestandstype. 1 2 Raak Raak aan op het startscherm. een optie voor een categorie aan. 3 Raak o aan om de wijzigingen op te slaan. · Als u een gezicht uit de lijst wilt verwijderen, raakt u aan, raakt u een gezicht aan en vervolgens o. Raak aan als u alleen uw favoriete gezicht in de gezichtenlijst wilt weergeven. Pictogram Beschrijving Alle bestanden weergeven. Bestanden weergeven op bestandstype. · Het kan enige tijd duren voordat Smart Album op de camera is geopend of de categorie is gewijzigd en de bestanden opnieuw zijn geordend. · Als u een categorie verwijdert, worden alle bestanden in de categorie verwijderd. Weergeven en bewerken 82 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Bestanden weergeven in 3D-weergave Bestanden weergeven met een effect dat lijkt op het omslaan van pagina's U kunt door pagina's bladeren door de schermpen over het scherm te slepen of vegen. U kunt ook het effect van pagina's omslaan toevoegen aan een diashow. 1 2 Raak aan op het startscherm. Sleep afbeeldingen naar links of rechts om naar het vorige of volgende bestand te gaan. · Veeg naar links of rechts over het scherm om bestanden sneller te verplaatsen. Hoe sneller u over het scherm veegt, door hoe meer bestanden u tegelijk bladert. 1 2 3 Raak aan op het startscherm. Raak een thema aan. Sleep afbeeldingen naar links of rechts om naar het vorige of volgende bestand te gaan. 4/5 · In de 3D-weergave kunt u geen video's of spraakmemo's afspelen. · De 3D-functie is niet beschikbaar wanneer de camera is aangesloten op een televisie. Weergeven en bewerken 83 Foto's of video's weergegeven in de afspeelmodus Pictogram Beschrijving Een diashow afspelen. · Raak het scherm aan om de diashow te pauzeren en het volume aan te passen of te dempen. [. . . ] Als u de macrofunctie gebruikt, kan de camera goed scherpstellen op kleine voorwerpen met een verhouding op bijna ware grootte (1:1). Lichtmeting De lichtmeting heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet om de belichting in te stellen. MJPEG (Motion JPEG) Een video-indeling die wordt gecomprimeerd als een JPEGbeeld. Ruis Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG ST95

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG ST95 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag