Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR8825 NAVIBOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR8825 NAVIBOT. Wij hopen dat dit SAMSUNG SR8825 NAVIBOT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR8825 NAVIBOT te teleladen.


SAMSUNG SR8825 NAVIBOT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25618 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SR8825 NAVIBOT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] œ Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Nederlands imagine the possibilities Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product. 30 11:14:34 AM Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING • Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. € Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding. [. . . ] Zet de robotstofzuiger in dat geval in het oplaadstation nadat u de aan-uitschakelaar in de aanstand hebt gezet. - Let op dat alle instellingen worden gereset als u de aanuitschakelaar in de uitstand zet. - Wanneer het apparaat is ingeschakeld en er gedurende ongeveer 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen. als u de robotstofzuiger opnieuw wilt gebruiken , drukt u op de Power-knop of de Start/Stop-knop. Als de aan-uitschakelaar in de uitstand staat, wordt de robotstofzuiger niet opgeladen, ook niet als deze zich in het oplaadstation bevindt. Er mogen zich 0, 5 m links en rechts en 1 m vóór het oplaadstation geen obstakels bevinden. Plaats het oplaadstation op een locatie die voor de robotstofzuiger goed bereikbaar is. Wanneer het een houten vloer betreft, plaatst u het oplaadstation in dezelfde richting als de houtnerven. oPMERKING Houd het netsnoer van het oplaadstation altijd op het stopcontact aangesloten. - Als het netsnoer van het oplaadstation niet op een stopcontact is aangesloten, kan de robotstofzuiger het oplaadstation niet vinden en kan de batterij niet automatisch worden opgeladen. - Als de robotstofzuiger van het oplaadstation wordt losgemaakt, wordt de batterij automatisch ontladen. Breng de oplaadcontactpunten van de stofzuiger op gelijke hoogte met de oplaadcontactpunten van het oplaadstation en druk de stofzuiger aan totdat u een “oplaadgeluid” uit het oplaadstation hoort. – Opladen Volledig opgeladen Knippert Knippert <Oplaaddisplay> Wanneer de batterijniveau-indicator tijdens het reinigen knippert, stopt de robotstofzuiger de reiniging en zal deze zichzelf automatisch bij het oplaadstation Opladen Opladen Opladen gereed vereist opladen. – Wanneer de batterijniveau-indicator tijdens het reinigen knippert en “LO” op het display wordt weergegeven, kan de robotstofzuiger niet met de afstandsbediening of de knoppen op de stofzuiger worden bediend. In dit geval moet u de robotstofzuiger direct naar het oplaadstation dragen om de batterij weer op te laden. ) OPMERKING • Na aankoop van het product duurt het ongeveer 120 minuten om de batterij volledig op te laden en loopt het product circa 90 minuten. € Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl deze oververhit is, kan de oplaadtijd toenemen. Wanneer de robotstofzuiger niet automatisch kan worden opgeladen, moet u het volgende proberen: - Zet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van de robotstofzuiger in de uitstand en weer in de aanstand (Reset). - Haal de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact en steek deze er weer terug in (Reset). - Controleer of er zich geen vreemde stoffen op de oplaadcontactpunten bevinden en veeg deze contactpunten op de stofzuiger en het oplaadstation met een droge doek schoon. - Controleer of er zich sterk reflecterende objecten in de buurt van het oplaadstation bevinden. € Wanneer de robotstofzuiger van het oplaadstation wordt gehaald, zal de batterij op een natuurlijke manier ontladen. [. . . ] Als er haar of draden tussen de stofzuiger en de draaiende zijborstel vast is komen te zitten, draait u met een schroevendraaier (+) de schroef los om de borstel te verwijderen. Bij het terugplaatsen van de borstel moet u erop letten dat de “L”-markering op de borstel en op de stofzuiger op dezelfde plaats komen. (De letter “R” is aan de rechterkant van de draaiende zijborstel aangebracht. ) L OPMERKING Aangezien de draaiende zijborstel gemakkelijk haren en andere vreemde zaken aantrekt, moet u de borstel regelmatig reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SR8825 NAVIBOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SR8825 NAVIBOT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag