Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8825

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8825. Wij hopen dat dit SAMSUNG SR-8825 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8825 te teleladen.


SAMSUNG SR-8825 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (30790 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SR8825 (20418 ko)
   SAMSUNG SR8825 (9440 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SR-8825

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SR8825 Robot aspirateur Manuel d'utilisation Ce manuel est en papier recycl 100%. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions. Utilisation intrieure uniquement. Franais imagine the possibilities Merci d'avoir effectu l'achat d'un produit Samsung. Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur www. samsung. com/register Consignes de scurit CONSIGNES DE SCURIT DANGER Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute rfrence ultrieure. Les instructions d'utilisation suivantes concernent plusieurs modles ; il est donc possible que les caractristiques de votre aspirateur soient lgrement diffrentes de celles spcifies dans ce manuel. [. . . ] Bij het terugplaatsen van de borstel moet u erop letten dat de "L"-markering op de borstel en op de stofzuiger op dezelfde plaats komen. (De letter "R" is aan de rechterkant van de draaiende zijborstel aangebracht. ) L OPMERKING Aangezien de draaiende zijborstel gemakkelijk haren en andere vreemde zaken aantrekt, moet u de borstel regelmatig reinigen. Als er zich veel vreemde zaken aan de borstel hechten, kan deze daardoor beschadigen. 34_ Hulpmiddelen en filter onderhouden Hulpmiddelen en filter onderhouden DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN HET RIJWIEL REINIGEN U moet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand zetten voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen. 04 HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN Als de robotstofzuiger plotseling gaat zigzaggen, zitten er mogelijk vreemde stoffen aan het rijwiel vast. 1. Wanneer u het rijwiel gaat reinigen, legt u een zachte doek op de vloer en legt u de stofzuiger daar voorzichtig ondersteboven op. 2. Controleer of er vreemde stoffen zijn vastgehecht en verwijder deze zo nodig met een staafje of een tang of pincet zonder scherpe uiteinden. Hulpmiddelen en filter onderhouden _35 Problemen oplossen CONTROLELIJST VR BELLEN MET DE KLANTENSERVICE SYMPTOOM CONTROLEREN Is de stofopvangbak geplaatst? MAATREGELEN Plaats de stofopvangbak. (Houd de knop ( ) 3 seconden of langer ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. ) Til de robotstofzuiger op en plaats deze handmatig in het oplaadstation om het apparaat op te laden. Til de robotstofzuiger op en plaats deze handmatig in het oplaadstation om het apparaat op te laden. Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en verplaats de robotstofzuiger naar een andere plek om te reinigen. Zet de aan-uitschakelaar in de uitstand en verplaats de robotstofzuiger naar een andere plek om te reinigen. Stop de robotstofzuiger en leeg de De robotstofzuiger Staat de aan-uitschakelaar in de werkt aanstand?voorafgaand aan Is de reinigingsmodus ( ) in het het reinigen display ingeschakeld?helemaal niet. Knippert de batterijniveau-indicator op slechts n niveau en is `LO' op het display weergegeven? Knippert de batterijniveau-indicator op slechts n niveau en is `LO' op het De robotstofzuiger display weergegeven? Is de robotstofzuiger op de vloer bij een hoogteverschil blijven steken? Is de robotstofzuiger op de drempel blijven steken? Controleer of de stofopvangbak vol is. stofopvangbak. Controleer of de stekker van het oplaadstation goed in het De robotstofzuiger stopcontact zit. kan het oplaadstation Als op 1 m of minder van de voorkant en niet vinden. op 0, 5 m of minder van de zijkanten van het oplaadstation obstakels zijn, moet u deze verwijderen. Als er zich vreemde stoffen op de oplaadcontactpunten bevinden, moet de contactpunten met een droge theedoek schoonvegen. Maak het filter goed schoon. 36_ Problemen oplossen Problemen oplossen PROBLEEMOPLOSSING VOOR FOUTCODES 05 PROBLEMEN OPLOSSEN FOUTCODE OORZAAK De robotstofzuiger is tijdens OPLOSSING Zet de aan-uitschakelaar aan de het verplaatsen vast komen te zitten. Er is een vreemde stof (draad, papier, speelgoed, enz. ) in de zuigborstel vastgeraakt. Er is een vreemde stof (draad, papier, speelgoed, enz. ) in het linkerrijwiel vastgeraakt. [. . . ] Quando limpar a roda motora, coloque um pano macio no cho e deite a unidade principal com cuidado. 2. Verifique se h substncias estranhas e retire-as com uma vareta ou uma pina sem pontas afiadas, se for necessrio. Filtro e ferramentas de manuteno _35 Resoluo de problemas LISTA DE VERIFICAO ANTES DE LIGAR PARA O SERVIO DE ASSISTNCIA SINTOMA LISTA DE VERIFICAO O saco do p est montado? MEDIDA A TOMAR Instale o saco do p. (Para o desligar, carregue sem soltar o boto ( ) durante 3 segundos ou mais. ) Levante o aspirador robot e coloque-o manualmente na estao do carregador para carreg-lo. Levante o aspirador robot e coloque-o O aspirador robot O interruptor de corrente est ligado? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SR-8825

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SR-8825 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag