Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8730. Wij hopen dat dit SAMSUNG SR-8730 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8730 te teleladen.


SAMSUNG SR-8730 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (39493 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SR-8730

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die WARNUNG Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser. 7 9:14:30 AM Inhalt SICHERHEITSINFORMATIONEN 02 PRODUKTMERKMALE 06 07 10 11 Hinweise zur Stromversorgung Vor der erstmaligen Verwendung Im Betrieb Reinigung und Wartung 13 ZUSAMMENBAUEN DES GERÄTS 15 Komponenten 16 Bezeichnungen der Teile 15 BEDIENUNG DES GERÄTS 20 20 Inbetriebnahme des Robo-Saugers 20 Reihenfolge für die Inbetriebnahme 20 Ein- und Ausschalten des Geräts 21 Aufstellen des Ladegeräts 22 Laden 23 Informationen zur Batterie 24 Verwenden des Robo-Saugers 24 Starten/Anhalten des Betriebs 25 Aufladen 26 Automatikbetrieb 27 Punktsaugen 28 Maximalmodus 29 Handreinigung (optional) PFLEGE VON SAUGAUFSÄTZEN UND FILTER 30 FEHLERBEHEBUNG 30 Reinigen des Robo-Saugers 30 Beachten Sie die Reinigungs- und Wartungshinweise 30 Reinigen des Sensorfensters und der Kamera 31 Reinigen des Staubbehälters und des Filters 32 Reinigen des Robo-Saugers 32 Reinigen der Kraftbürste 34 Reinigen der seitlich rotierenden Kantenbürste 35 Reinigen des Antriebsrads 36 Checkliste vor dem Anruf beim Kundendienst 38 Fehlerbehebung und Fehlercodes 36 TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS 39 Inhalt _05 DJ68-00682E. Verwenden Sie ihn niemals in folgenden Räumlichkeiten: - Dachböden, Keller, Lagerhäuser, Industriegebäude, isolierte Zimmer, die weit vom Hauptgebäude entfernt sind, Räumlichkeiten, die Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind (z. [. . . ] Als de robotstofzuiger toch tegen een obstakel botst, absorberen de twee bumpersensoren de impact. VEILIGHEIDSINRICHTING Wanneer de robotstofzuiger tijdens het reinigen wordt opgetild, wordt dit door een sensor gedetecteerd en stoppen automatisch de rijwielen, de zuigborstel, de zuigmotor en de draaiende zijborstels hun werking. (Als de batterijen niet met de polen in de juiste richting worden geplaatst, zal de afstandsbediening niet werken. ) Nadat u het uiteinde van de klep in de sleuf hebt gestoken, duwt u op het andere einde totdat dit op zijn plaats klikt. Batterijniveau-indicator - Tijdens het opladen: de voortgang van het opladen wordt in 3 stappen weergegeven. Het batterijniveau loopt tijdens het gebruik vanaf FULL per niveau terug. Opnieuw opladen - Dit pictogram licht op wanneer de robotstofzuiger naar het oplaadstation terugkeert om de batterij op te laden. Display voor reinigingsmodi - Na elke druk op de reinigingsmodusknop wordt de desbetreffende reinigingsmodus weergegeven. Controlecode - Het pictogram Controlecode wordt ingeschakeld als zich een probleem voordoet dat uw aandacht vereist KNOPPENGEDEELTE 5. Druk na het selecteren van een reinigingsmodus op de knop ( ) om het reinigen te starten. Opnieuw opladen - Wanneer op deze knop wordt gedrukt, keert de robotstofzuiger naar het oplaadstation terug om de batterij op te laden. De aan/uit-schakelaar gebruiken Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan/uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat op aan zetten. Het oplaadstation plaatsen Om de robotstofzuiger te kunnen opladen, moet eerst het oplaadstation worden geïnstalleerd. De batterijen opladen Voordat u de robotstofzuiger gaat gebruiken, moet u de batterij volledig opladen. De aan/uit-schakelaar gebruiken Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan/uitschakelaar op aan zetten. - Als de pictogrammen niet oplichten, betekent dit dat de batterij leeg is. Zet de robotstofzuiger in dat geval in het oplaadstation nadat u de aan/uit-schakelaar op aan hebt gezet. - Let op dat alle instellingen worden gereset als u de aan/uitschakelaar op uit zet. - Wanneer het apparaat is ingeschakeld en er gedurende ongeveer 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen. Als u de robotstofzuiger in dat geval opnieuw wilt gebruiken, drukt u op de Aan/uit-knop of de -knop. Als de aan/uit-schakelaar op uit staat, wordt de robotstofzuiger niet opgeladen, ook niet als deze zich in het oplaadstation bevindt. Er mogen zich 0, 5 m links en rechts en 1 m vóór het oplaadstation geen obstakels bevinden. [. . . ] 7 9:15:27 AM Symptoom Controlelijst Maatregel 05 PROBLEMEN OPLOSSEN De robotstofzuiger • Controleer of de stekker van kan het oplaadstation het oplaadstation goed in het niet vinden. € Als op 1 m of minder van de voorkant en op 0, 5 m of minder van de zijkanten van het oplaadstation obstakels zijn, moet u deze verwijderen. € Als er zich vreemde stoffen op de oplaadcontactpunten bevinden, moet u de contactpunten met een droge theedoek schoonvegen. 7 9:15:27 AM PROBLEEMOPLOSSING VOOR FOUTCODES FOUTCODE OORZAAK OPLOSSING • De robotstofzuiger is tijdens het • Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant verplaatsen vast komen te zitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SR-8730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SR-8730 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag