Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT. Wij hopen dat dit SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT te teleladen.


SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (25543 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Staubsaugers sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser. 8 5:13:35 PM Inhalt SICHERHEITSINFORMATIONEN 02 PRODUKTMERKMALE 06 07 10 11 13 Elektrische Sicherheit Vor Inbetriebnahme Im Einsatz Reinigung und Wartung Produktmerkmal 13 INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS 15 16 Komponenten Bezeichnungen der Teile GEBRAUCH 15 20 20 20 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 34 35 36 38 39 Zusammensetzen des Robo-Saugers Reihenfolge beim Inbetriebnahme Ein- und Ausschalten des Geräts Installieren des Ladegeräts Laden Informationen zur Batterie Einbau des VIRTUAL GUARD (Option) Verwenden des Robo-Saugers Starten/Stoppen des Staubsaugers Aufladen Automatisches Saugen Punktuelles Saugen Maximalsaugen Manuelles Saugen Knten reinigung Startzeitvorwahl Reinigen des Robo-Saugers Beachten Sie die Reinigungs- und Wartungshinweise Reinigen des Sensorfensters und der Kamera Reinigen des Staubbehälters und des Filters Reinigen der Saugbürste Reinigen der seitlichen Drehbürste für die Kantenreinigung Reinigen des Antriebsrads Checkliste zur Selbsthilfe Fehlerbehebung und Fehlercodes GEBRAUCH UND WARTUNG VON ZUBEHÖR 34 FEHLERBEHEBUNG 40 TECHNISCHE DATEN 40 42 43 Technische Daten 43 Inhalt _5 DJ68-00620Y. - Vergewissern Sie sich jedoch, dass die Haustür, die Terrassentür, die Badezimmertür sowie Türen zu anderen Räumen geschlossen sind, um einen eventuellen Absturz des Robo-Saugers zu verhindern. [. . . ] 8 5:14:49 PM Montage van de stofzuiger NAMEN VAN DE ONDERDELEN [ Oplader (station) ] Aanuitlampje Oplaadlampje Houder voor afstandsbediening Oplaadcontactpunt Ventilatiesleuven Vangdrempel 02 MONTAGE VAN DE STOFZUIGER [ VIRTUAL GUARD : OPTIES ] Modus-/Aan-uitknop Moduslampje Sensor voor stofzuigerdetectie Afstandsensor ■ De batterijen plaatsen Er zijn geen batterijen bij het product geleverd. (Als de batterijen niet met de polen in de juiste richting worden geplaatst, zal de VIRTUAL GUARD niet werken. ) Nadat u het uiteinde van de klep in de sleuf hebt gestoken, duwt u op het andere einde totdat dit op zijn plaats klikt. 8 5:14:50 PM Montage van de stofzuiger NAMEN VAN DE ONDERDELEN [ Afstandsbediening ] Aan-uit Automatisch Opnieuw opladen Uitgebreid Lokaal Richtingsknoppen Start/Stop Handmatig Zijborstel Starten uitstellen ■ De batterijen in de afstandsbediening plaatsen Bij aankoop van het product zijn er nog geen batterijen in de afstandsbediening geplaatst. (Als de batterijen niet met de polen in de juiste richting worden geplaatst, zal de afstandsbediening niet werken. ) Nadat u het uiteinde van de klep in de sleuf hebt gestoken, duwt u op het andere einde totdat dit op zijn plaats klikt. Batterijniveau-indicator - Tijdens het opladen: de voortgang van het opladen wordt in 3 stappen weergegeven. Het batterijniveau loopt tijdens het gebruik vanaf FULL per niveau terug. (Wanneer de batterij volledig leeg is, knippert er één niveau om “LO” aan te geven. Opnieuw opladen - Dit pictogram licht op wanneer de robotstofzuiger naar het oplaadstation terugkeert om de batterij op te laden. Display voor reinigingsmodi - Na elke druk op de reinigingsmodusknop wordt de desbetreffende reinigingsmodus weergegeven. Druk na het selecteren van een reinigingsmodus op de knop ( ) om het reinigen te starten. Opnieuw opladen - Na een druk op deze knop licht het pictogram voor Opnieuw opladen op en keert de robotstofzuiger naar het oplaadstation terug om de batterij op te laden. De aan-uitschakelaar gebruiken Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de aanstand zetten. Het oplaadstation plaatsen Om de robotstofzuiger te kunnen opladen, moet eerst het oplaadstation worden geïnstalleerd. De batterijen opladen Voordat u de robotstofzuiger gaat gebruiken, moet u de batterij volledig opladen. De VIRTUAL GUARD plaatsen U kunt de robotstofzuiger tot een bepaald gebied begrenzen door de Schuttingmodus (virtuele muur) te gebruiken of diverse gedeelten een voor een reinigen door de Wachtmodus (virtuele deur) te gebruiken. DE AAN-UITSCHAKELAAR GEBRUIKEN Om de robotstofzuiger te kunnen gebruiken, moet u de aan-uitschakelaar in de aanstand zetten. - Als de pictogrammen niet oplichten, betekent dit dat de batterij leeg is. Zet de robotstofzuiger in dat geval in het oplaadstation nadat u de aan-uitschakelaar in de aanstand hebt gezet. - Let op dat alle instellingen worden gereset als u de aanuitschakelaar in de uitstand zet. - Wanneer het apparaat is ingeschakeld en er gedurende ongeveer 10 minuten niet op een knop wordt gedrukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen. [. . . ] ) L OPMERKING Aangezien de draaiende zijborstel gemakkelijk haren en andere vreemde zaken aantrekt, moet u de borstel regelmatig reinigen. Als er zich veel vreemde zaken aan de borstel hechten, kan deze daardoor beschadigen. 8 5:15:0 PM Hulpmiddelen en filter onderhouden DE ROBOTSTOFZUIGER REINIGEN HET RIJWIEL REINIGEN U moet de aan-uitschakelaar aan de onderkant van het apparaat in de uitstand zetten voordat u de robotstofzuiger gaat reinigen. – 04 HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN Als de robotstofzuiger plotseling gaat zigzaggen, zitten er mogelijk vreemde stoffen aan het rijwiel vast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SR-8843-NAVIBOT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag