Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SMT-C7140A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SMT-C7140A. Wij hopen dat dit SAMSUNG SMT-C7140A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SMT-C7140A te teleladen.


SAMSUNG SMT-C7140A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (29757 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SMT-C7140A (27635 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SMT-C7140A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing De veiligheidsinstructies zijn bedoeld ter bescherming van de gebruikers en voorkoming van het verlies van eigendom. Nederlands Gebruiksaanwijzing SMT-C7140 De veiligheidsinstructies zijn bedoeld ter bescherming van de gebruikers en voorkoming van het verlies van eigendom. Informatie in deze gebruiksaanwijzing mag op geen enkele wijze voor welke commerciële doeleinden dan ook worden gekopieerd, vertaald, getranscribeerd of gedupliceerd en mag niet openbaar worden gemaakt aan derden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelihke toestemming van SAMSUNG Electronics Co. HANDELSMERKEN Productnamen die in dit document worden genoemd, zijn mogelijk handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaars. [. . . ] Terugspoelen - U kunt terugspoelen met beeld door op de toets Terugspoelen te drukken. - U ziet hierbij het tijdsverschil met de tv-uitzending groter worden. Iedere keer dat u op de toets Terugspoelen drukt, wordt de terugspoelsnelheid hoger (×1/2/4/8/16/32/64/128). u kunt terugspoelen tot het begin van de timeshiftbuffer (maximaal 120 minuten). Versnelde weergave - U kunt vooruitspoelen met beeld door op de toets Vooruitspoelen te drukken. - U ziet hierbij het tijdsverschil tussen de opname en de uitzending kleiner worden. Iedere keer dat u op de toets Vooruitspoelen drukt, wordt de weergavesnelheid hoger (×1/2/4/8/16/32/64/128). - Als u versneld blijft weergeven, haalt u de tv-uitzending in tot u weer ‘live’ kijkt. Stoppen Om de pauzemodus af te sluiten en naar de rechtstreekse tv-uitzending terug te gaan, drukt u op de Stop toets. Nederlands _31 Video opnemen U kunt tv of radio opnemen door op de Rec opnametoets te drukken. U kunt een programma niet alleen vastleggen terwijl u ernaar kijkt, maar ook door het gewenste programma te selecteren in de infobalk, de programmagids of het zoekmenu. - Wanneer u 2 programma’s tegelijk opneemt, kunt u uitsluitend deze programma’s bekijken. - Een op te nemen programma wordt in de infobalk en de kanalenlijst met een rood symbool aangegeven. - Als het programma op een later tijdstip wordt uitgezonden, onthoudt de STB dit en wordt het programma opgenomen wanneer het wordt uitgezonden. - U vindt de lijst met opgenomen programma’s in het menu Bibliotheek door op de toets Library te drukken. De lijst met op te nemen programma’s vindt u in het menu Geprogrammeerd. - Wanneer u de Timer toets indrukt terwijl u tv kijkt, verschijnt het timermenu. Hier bepaalt u de opname-instellingen, zoals type, datum, uitzendtijd en beveiliging. - Als u in het programma dat u opneemt op Stop of Rec drukt, wordt de opname beëindigd. Hoofdmenu Als u terwijl u tv kijkt op de toets MENU ( Dit ziet er als volgt uit: ) drukt, verschijnt het hoofdmenu. hoofdmenu Systeem/Geluid/Beeld/Instellingen/ Geprogrammeerd/Mailbox - Selecteer het gewenste item door op de omhoog/omlaag ( Druk op de toets rechts ( links ( ) te drukken. ) om een menuniveau omlaag te gaan of op de toets ) om een menuniveau omhoog te gaan. [. . . ] however , as a special exception , the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler , kernel , and so on) of the operating system on which the executable runs , unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. 4) You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SMT-C7140A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SMT-C7140A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag