Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T905

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T905. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-T905 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T905 te teleladen.


SAMSUNG SM-T905 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10282 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SM-T905 (9078 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-T905

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SM-T905 Gebruiksaanwijzing www. samsung. com Over deze gebruiksaanwijzing Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen. • Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt. • Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat. [. . . ] – – Beweeg de camera langzaam in één richting. – – Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals lege luchten of effen muren. • Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen. Panoramafoto's Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen. Wanneer twee panoramakaders zijn uitgelijnd, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen. 101 Media Filtereffecten toepassen Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus. Video's maken Een video maken Tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op opnemen wilt stoppen, tikt u op . Als u het Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen: • Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. • Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op . Videostand Tik op → om de opnamestand te wijzigen. • MMS-limiet: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending via berichten. • Snelle beweging: gebruik deze stand om een video te maken van een bewegend onderwerp. Het apparaat speelt de video af in fast motion. 102 Media In- en uitzoomen Gebruik een van de volgende methoden: • Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen. • Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen. Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's. Dubbele camera-stand Als u een landschapsfoto maakt met de camera aan de achterzijde, wordt de foto of video die wordt gemaakt met de camera aan de voorzijde, weergegeven in een inzetvenster of andersom. Gebruik deze functie om tegelijkertijd een mooie landschapsfoto en een zelfportret te maken. om een foto te maken of Tikken om het formaat te wijzigen of te verplaatsen. Een van de vele beschikbare stijlen selecteren. • U kunt video's opnemen in de dubbele camera-stand gedurende 5 minuten in Full HD en tot 10 minuten in HD. • Wanneer u video's opneemt in deze modus, wordt het geluid opgenomen met de interne microfoon. 103 Media Opname delen Tik op → en selecteer een van de volgende functies: • Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct. • Foto delen met vrienden: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon. • Externe zoeker: het apparaat instellen om de camera op afstand te bedienen. De camera op afstand bedienen Het apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen. Tik op Tik op → → Externe zoeker en verbind het apparaat en de camera met elkaar via Wi-Fi Direct. om op afstand een foto te maken met het apparaat als zoeker. Instellingen configureren voor de camera Tik op om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotomodus en de videomodus van de camera. [. . . ] • De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen. De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht • Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen. • Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt. • De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af. 160 Problemen oplossen Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-T905

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-T905 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag