Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T561

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T561. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-T561 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T561 te teleladen.


SAMSUNG SM-T561 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9077 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-T561

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dansk 166 Veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te voorkomen. De term 'apparaat' verwijst naar het product en de bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het product zijn geleverd en eventuele door Samsung goedgekeurde accessoires die met het product worden gebruikt. [. . . ] € Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). € De batterij kan afzonderlijk worden bewaard op locaties bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 45 °C. Bewaar uw apparaat niet met metalen voorwerpen, zoals sleutels en kettingen • Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken. € Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden. € Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. € Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. € Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts. € Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u regelmatig pauze nemen terwijl u het apparaat gebruikt. Nederlands 174 Het risico op RSI verkleinen Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts. Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt •  vermatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden O tot gehoorbeschadiging. €  lootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan B de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. € Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst • Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden. € Zorg ervoor dat de headsetkabel niet verstrikt raakt in uw armen of nabijgelegen voorwerpen. [. . . ] € Bewerk de registerinstellingen niet en pas het besturingssysteem van het apparaat niet aan. Nederlands 179 Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate) Ga voor meer informatie naar www. Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-T561

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-T561 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag