Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T210 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T210. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-T210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-T210 te teleladen.


SAMSUNG SM-T210 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8437 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SM-T210 (26801 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-T210SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het kan hierdoor beschadigen of defect raken. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Voorkom lage of hoge temperaturen. Voorkom een hoge luchtvochtigheid. Neserlands - 4 Veiligheidsinstructies Als u het apparaat aansluit Behandel het apparaat voorzichtig om schade veroorzaakt door een externe shock te voorkomen. Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen hevige schokken. - Hierdoor kan er schade of storing ontstaan aan het apparaat. Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik en probeer de schuiflade van de disk niet met geweld te openen. Zorg er voor dat u alle lopende programma's heeft afgesloten, voordat u probeert de lade te openen en maak hierbij altijd gebruik van de Open/sluit-knop. - Stop tijdens het gebruik van het apparaat, geen staafje in de noodopening. Gebruik geen gescheurde, vervormde of beschadigde disks. [. . . ] Als de verbinding is aangesloten op de SL (Slave), zal deze in de Slave modus werken. Als de verbinding is aangesloten op de CS (CSEL), kunt u dit besturen door gebruik te maken van de host interface signal CSEL. (In het algemeen wordt verbinding op MA aanbevolen. ) Aansluiting van de audiokabel vanaf een geluidskaart Sluit de 4-polige audiokabel aan tussen de geluidsuitgang terminal_van de COMBO drive en de audioingang terminal_van de geluidskaart. Dit is wellicht niet beschikbaar voor geluidskaarten in het algemeen). Neserlands - 11 Set-up Installatie van de Opnamesoftware Om data te kunnen opnemen op een CD-R of COMBO disk in de COMBO drive, dient u eerst de CD opnamefaciliteit te installeren. Terwille van de compatibiliteit bevelen wij u aan om eerst software van eenzelfde type te de-installeren. Bewaar de_disk na de installatie op een veilige plaats. Installatie van de Device Driver Geen extra device driver is nodig voor Windows 98/2000/MEXP/NT4. 0, omdat de default Widows device driver wordt gebruikt. U kunt controleren of de device drive op de juiste wijze door Windows is gedetecteerd. De SAMSUNG device driver maakt het mogelijk dat de discs in de COMBO drive _worden gelezen, maar niet dat ze worden beschreven binnen een MS-DOS omgeving; de driver bevindt zich in de D driver folder op de CD record utility disc. Set-up van de Device Driver Automatische set-up Het stuurprogramma staat op de CD Record Utility disc, in de map Ddriver. Stop de CD Record Utility disc in het cd-romstation en open de map Ddriver. Als de set-up succesvol is uitgevoerd, klikt u op de OK-knop of druk u op de Entertoets. Start de computer opnieuw. Handmatige set-up Maak een C:\SAMSUNG directory. Om zulks te doen, Type hiervoor COPY D:Ddriver*. *C:\SAMSUNG na de C:\ _ en druk op [Enter]. Kies een lage opnamesnelheid Comprimeer kleine bestanden en neem deze dan op. Netwerk Drive Kopiëer de inhoud van de netwerk drive naar de hard drive en vervolgens van de hard drive naar de COMBO drive. CD ROM Drive Indien nodig, maak de bron CD schoon. Creëer een image file en kopiëer vervolgens deze file naar de COMBO drive. Er zijn twee opnamemethoden: Lage snelheid (bestand na bestand) Hoge snelheid (overdracht van een image file van de hard drive) Als de overdrachtsnelheid van de CD-ROM drive langzamer is dan de opnamesnelheid, verlaag dan de opnamesnelheid. N. B De COMBO drive voorziet in een hogesnelheids CD heropname-functie CD-RW 24X) Voor heropnames op hogere snelheid, maak gebruik van een disk waarop "High Speed" staat gedrukt. Ultra Speed: 24X High Speed-RW : voor gebruik op 10X , 16X General-RW : voor gebruik op 4X Neserlands - 15 Probleembehandeling Richtlijnen voor foutmeldingen Elke CD-R of CD-RW drive schrijft data_door middel van een laserstraal. Als een CD is beschadigd of als het schrijven van data _onmogelijk is, dan dient u eerst het probleem op te lossen alvorens deze CD te gebruiken. Het is aan te bevelen om een CD-R or CD-RW drive als volgt af te stellen: Werk niet met een aantal applicaties tegelijk en stel de screen savers buiten werking. Echter, indien de opgehoopte data (de "Buffer") tijdelijk uitgeput raakt kunnen er zich fouten voordoen. inf bestand automatisch in werking gesteld door het operating systeem van de PC. Deze functie controleert de buffer, om na te gaan of zich daar tijdens het schrijven data bevinden. Als de buffer leeg is wordt er op dit punt gepauseerd en wordt het schrijven hervat nadat er weer data in de buffer gestroomd zijn. U kunt "Buffer-Underrun" problemen voorkomen door Super link in werking stellen. Neserlands - 16 Probleembehandeling Aanbevolen discsoorten RICOH, DAIYO-YUDEN, MITSUI, FUJI, SKC, ACER, BEALL CD-R CD-RW RICOH, SONY, MITSUI, ACER, NANYA Algemene DMA Installatiegids Windows 98/ME Belangrijk! [. . . ] U kunt naar de CD luisteren door een hoofdtelefoon op desbetreffende uitgang aan te sluiten. Indien u een programma zoals Microsoft Windows Media Player heeft geïnstalleerd, kunt u het volume bijstellen met de volumeregelaar aan de voorzijde van het paneel van de drive. Indien u DIGITAL selecteert bij CD Audio Play in de Media Player van Windows ME/XP, kunt u de hoofdtelefoon niet gebruiken. Een CD wordt niet, of te langzaam, gelezen. De schuiflade opent niet. Controleer of de kwaliteit van de CD en, indien nodig, maak deze schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-T210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-T210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag