Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-P600 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-P600. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-P600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-P600 te teleladen.


SAMSUNG SM-P600 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8538 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SM-P600 (65526 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-P600SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Stop tijdens het gebruik van het apparaat, geen staafje in de noodopening. Gebruik geen gescheurde, vervormde of beschadigde disks. - Met name een disk met een scheurtje aan de binnenkant van de tracks kan breken tijdens het gebruik. Veiligheidsinstructies Overige Voorkom dat er voedselrestanten of andere vreemde substanties terechtkomen in de behuizing van het apparaat. Mors geen vloeibare middelen zoals alcohol of benzeen op het apparaat, om het risico op brand te voorkomen. Ga het apparaat niet demonteren, proberen te repareren of aan te passen, als dit niet uitdrukkelijk staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Om het risico op schade, een elektrische shock en brand te verminderen, Inleiding Voorkant 1. (indien de schuiflade niet opent bij het indrukken van de ejectieknop, zet de computer af, steek een speld of uitgevouwen paperclip in de opening en druk stevig) 2. [. . . ] Als de verbinding is aangesloten op de MA (Master), zal deze in de Master modus werken. Als de verbinding is aangesloten op de SL (Slave), zal deze in de Slave modus werken. Als de verbinding is aangesloten op de CS (CSEL), kunt u dit besturen door gebruik te maken van de host interface signal CSEL. (In het algemeen wordt verbinding op MA aanbevolen. ) Aansluiting van de audiokabel vanaf een geluidskaart Sluit de 4-polige audiokabel aan tussen de geluidsuitgang terminal_van de Optical drive en de audioingang terminal_van de geluidskaart. Dit is wellicht niet beschikbaar voor geluidskaarten in het algemeen). Set-up Installatie van de Opnamesoftware Om data te kunnen opnemen op een CD-R of COMBO disk in de COMBO drive, dient u eerst de CD opnamefaciliteit te installeren. Terwille van de compatibiliteit bevelen wij u aan om eerst software van eenzelfde type te de-installeren. Bewaar de_disk na de installatie op een veilige plaats. Set-up Installatie van de Device Driver Geen extra device driver is nodig voor Windows 98/2000/MEXP/NT4. 0, omdat de default Widows device driver wordt gebruikt. U kunt controleren of de device drive op de juiste wijze door Windows is gedetecteerd. De SAMSUNG device driver maakt het mogelijk dat de discs in de COMBO drive _worden gelezen, maar niet dat ze worden beschreven binnen een MS-DOS omgeving; de driver bevindt zich in de D driver folder op de CD record utility disc. Set-up Set-up van de Device Driver Automatische set-up Het stuurprogramma staat op de CD Record Utility disc, in de map Ddriver. Stop de CD Record Utility disc in het cd-romstation en open de map Ddriver. Als de set-up succesvol is uitgevoerd, klikt u op de OK-knop of druk u op de Entertoets. Start de computer opnieuw. Handmatige set-up Maak een C:\SAMSUNG directory. Creëer een image file en kopiëer vervolgens deze file naar de COMBO drive. Er zijn twee opnamemethoden: Lage snelheid (bestand na bestand) Hoge snelheid (overdracht van een image file van de hard drive) Als de overdrachtsnelheid van de CD-ROM drive langzamer is dan de opnamesnelheid, verlaag dan de opnamesnelheid. N. B De COMBO drive voorziet in een hogesnelheids CD heropname-functie CD-RW 24X, 32X) Voor heropnames op hogere snelheid, maak gebruik van een disk waarop "High Speed" staat gedrukt. Ultra Speed: 16X, 24X, 32X High Speed-RW : voor gebruik op 10X General-RW : voor gebruik op 4X Probleembehandeling Richtlijnen voor foutmeldingen Verklaring van terminologie Aanbevolen discsoorten Richtlijnen voor foutmeldingen Elke CD-RW of COMBO drive schrijft data_door middel van een laserstraal. Als een CD is beschadigd of als het schrijven van data _onmogelijk is, dan dient u eerst het probleem op te lossen alvorens deze CD te gebruiken. Het is aan te bevelen om een CD-RW or COMBO drive als volgt af te stellen: Werk niet met een aantal applicaties tegelijk en stel de screen savers buiten werking. Indien u meerdere programma's open heeft terwijl de COMBO drive bezig is met het schrijven/deleten van data, kan er zich Buffer Under-Run voordoen. Tijdens het schrijven van data verdient het aanbeveling geen externe apparaten aan te laten staan. inf bestand automatisch in werking gesteld door het operating systeem van de PC. Deze functie controleert de buffer, om na te gaan of zich daar tijdens het schrijven data bevinden. Als de buffer leeg is wordt er op dit punt gepauseerd en wordt het schrijven hervat nadat er weer data in de buffer gestroomd zijn. U kunt "Buffer-Underrun" problemen voorkomen door Super link in werking stellen. Probleembehandeling Aanbevolen discsoorten CD-R MCC, PRO, TDK, FUJI, SKC, MAXELL, MPO, BEALL CD-RW RICOH, SONY, MITSUBISHI, NANYA Algemene DMA Installatiegids Windows 98/ME Belangrijk! [. . . ] Controleer of de auto kabel op de juiste manier op de geluidsingang van de COMBO aangesloten is. Stel het weergaveprogramma behorend bij Windows of de geluidskaart in werking. Een CD wordt niet, of te langzaam, gelezen. De schuiflade opent niet. Controleer of de kwaliteit van de CD en, indien nodig, maak deze schoon. Sluit de stroom en de PC af en steek een pennetje of paperclip in het gaatje voor noodgevallen en druk stevig totdat de schuiflade zich opent. Wanneer de MPEG software een video CD afsteelt, zijn de beelden niet normaal en is de snelheid te langzaam. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-P600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-P600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag