Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-B550H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-B550H. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-B550H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-B550H te teleladen.


SAMSUNG SM-B550H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SM-B550H (2543 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-B550H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling Voor Zaklamptoets De zaklamp in- of uitschakelen Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart. 1 Zie “De zaklamp gebruiken” Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven Aan/Uit-toets Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm Bevestigingstoets In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen 7 Pictogram Beschrijving Pictogram Beschrijving Geen SIM-kaart Geen signaal Signaalsterkte Netwerk zoeken GPRSnetwerkverbinding EDGEnetwerkverbinding UMTSnetwerkverbinding HSDPAnetwerkverbinding Batterijlading Gesprek gaande Doorschakelen van oproepen ingeschakeld Nieuw SMSbericht Nieuw MMSbericht Nieuw voicemailbericht Nieuw serverbericht 10:00 1 Gebruiksaanwijzing SM-B550H 2 3 4 5 7 Volumeknop U kunt het apparaatvolume aanpassen in het startscherm. Een SOS-bericht verzenden Navigatietoets In het startscherm: door widgets bladeren in het menuscherm: door menuopties bladeren Kiestoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Voicemailtoets In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden) Toets voor toetsblokkering In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) 2 8 Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Normaal profiel ingeschakeld Stil profiel ingeschakeld Aangesloten op computer Bluetooth-functie ingeschakeld Alarm ingeschakeld Oortelefoon aangesloten Muziek wordt afgespeeld Afspelen van muziek is onderbroken FM-radio aan Roaming (buiten normaal servicegebied) Geheugenkaart geplaatst Vliegtuigstand Huidige tijd Batterijklepje SIM-kaart 3 Buig of draai de achterklep niet te sterk. 2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje. 9 8 9 10 11 4 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. [. . . ] • Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het apparaat niet aan met natte handen Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt Let op Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring Handelsmerken • SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics. • Bluetooth is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. • Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de respectieve eigenaars. Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. ® Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben, kan er een storing in de batterij optreden of kan de batterij ontploffen. Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens een onweersbui Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of zendmasten Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken. Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of een storing in het apparaat tot gevolg hebben. Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te voorkomen. De term ‘apparaat’ verwijst naar het product en de bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het product zijn geleverd en eventuele door Samsung goedgekeurde accessoires die met het product worden gebruikt. Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en benodigdheden Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten • De batterij kan lekken. • Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken. • Als u merkloze batterijen of opladers gebruikt, kan de levensduur van uw apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat de batterij ontploft. • Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. • Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. • De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten. • Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons. Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder en de potloodstift Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of brand. • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker. • Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt. • Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van de batterij te verwijderen. • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar. • Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden. • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat. Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter van Samsung Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben. Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken. Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C • Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen. • Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). • Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig • Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. [. . . ] Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-B550H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-B550H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag