Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-B312EH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-B312EH. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-B312EH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-B312EH te teleladen.


SAMSUNG SM-B312EH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2669 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-B312EH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indeling Voor Navigatietoets In het menuscherm: door menuopties bladeren Kiestoets Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven Voicemailtoets In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden) Toets voor toetsblokkering In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) Functietoetsen De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren: De SIM-kaart en de batterij plaatsen 1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart. 1 2 Gebruiksaanwijzing 1 2 • Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider. • Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. • Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource. samsung. com. SM-B312EH Aan/Uit-toets Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm Bevestigingstoets In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben Toets Stille stand In het startscherm: de stille stand in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden) Alfanumerieke toetsen Interne antenne Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. [. . . ] Als u een incompatibele batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken. • Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd. Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en benodigdheden Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen • De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten. • Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons. Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok. Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder en de potloodstift Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of brand. • Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker. • Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt. • Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden • Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van de batterij te verwijderen. • Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar. • Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden. • Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat. Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat of de batterij komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat of de batterij komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter van Samsung Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips: • Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat. Zorg ervoor dat u uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden. • Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. • Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg. • Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen. • Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto). • Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 45 °C. Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. [. . . ] Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl het toestel op het lichaam wordt gedragen, moet het toestel zich ten minste op een afstand van 1, 5 cm van het lichaam bevinden. Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken. Ga voor meer informatie naar www. samsung. com/sar en zoek op het modelnummer van uw apparaat. Malware en virussen Volg deze gebruikstips om uw apparaat te beschermen tegen malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt door de garantie Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten. • • • • • • • • • • Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-B312EH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-B312EH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag