Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-A300FU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-A300FU. Wij hopen dat dit SAMSUNG SM-A300FU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SM-A300FU te teleladen.


SAMSUNG SM-A300FU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8490 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SM-A300FU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dansk 175 Veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te voorkomen. De term 'apparaat' verwijst naar het product en de bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het product zijn geleverd en eventuele door Samsung goedgekeurde accessoires die met het product worden gebruikt. [. . . ] Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken. € Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. € Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts. € Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u regelmatig pauze nemen terwijl u het apparaat gebruikt. Het risico op RSI verkleinen Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts. Nederlands 183 Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt •  vermatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden O tot gehoorbeschadiging. €  lootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan B de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. € Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon aansluit op een geluidsbron. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat. • In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst • Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden. € Zorg ervoor dat de headsetkabel niet verstrikt raakt in uw armen of nabijgelegen voorwerpen. Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat • Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. € Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van Samsung brengen. € Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat. Als u de batterij verwijdert terwijl het apparaat is ingeschakeld, kan er een storing in het apparaat optreden. Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat reinigt • Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon. [. . . ] Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken. Nederlands 189 Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld) Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SM-A300FU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SM-A300FU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag