Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SC-88L0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SC-88L0. Wij hopen dat dit SAMSUNG SC-88L0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SC-88L0 te teleladen.


SAMSUNG SC-88L0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20920 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SC-88L0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €  mdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen O de eigenschappen van uw stofzuiger verschillen van de beschrijving in deze handleiding. WAARSCHUWING WAARSCHUWINGSSYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING WAARSCHUWING Geeft aan dat er risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat. Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat. [. . . ] 17 2:38:19 PM montage van de stofzuiger OPTIE 01 MONTAGE VAN DE STOFZUIGER •  ruk niet op de knop op de D handgreep van de stofopvangbak wanneer u het apparaat optilt. 17 2:38:20 PM de stofzuiger gebruiken NETSNOER LET OP •  anneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de W stekker vast te pakken en niet het snoer. Druk op de knop (-) om de stofzuiger te bedienen in de stand met lage zuigkracht. Zorg ervoor dat u de zender in de handgreep niet afdekt wanneer u gebruikmaakt van de knoppen op de handgreep. 6_ de stofzuiger gebruiken Zender Knoppen op de handgreep De stofzuiger wordt bediend door middel van infraroodsignalen. (UIT → AAN → UIT) Als de afstandsbediening niet werkt, kan de stofzuiger met de aan/uit-knop op het apparaat zelf worden bediend. 1 02 DE STOFZUIGER GEBRUIKEN 3 2 1 2 3 Met de aan/uit-knop kan de stofzuiger worden in- of uitgeschakeld. Met het infraroodlampje wordt aangegeven welk onderdeel wordt bediend met het infraroodsignaal vanaf de afstandsbediening op de handgreep. Het filterlampje gaat branden wanneer het stoffilter moet worden gecontroleerd of geleegd. TYPE BEDIENING OP APPARAAT (OPTIONEEL) - SLANG Om de zuigkracht te verminderen voor gordijnen, kleedjes en andere lichte materialen, duwt u het schuifje opzij tot het luchtgat open is. - APPARAAT (ALLEEN VOLUMETYPE) Schuif de bedieningsknop naar links en naar rechts om het vermogen te bepalen. 17 2:38:24 PM hulpmiddelen en filter onderhouden accessoires gebruiken ZUIGBUIS •  as de lengte van de telescopische stofzuigerbuis P aan door de bedieningsknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven. €  ls u wilt controleren op verstoppingen, haalt u de A telescopische buis van de slang en schuift u deze in. aCCESSOIRE (OPTIONEEL) •  ruk het accessoire op het uiteinde D van de handgreep van de slang. [. . . ]  emonteer de batterijen niet en laad de batterijen niet D opnieuw op. 17 2:38:41 PM problemen oplossen PROBLEEM Motor start niet De zuigkracht neemt geleidelijk af Het snoer wordt niet volledig opgerold De stofzuiger zuigt geen stof op De zuigkracht is zwak of neemt af Apparaat is oververhit Ontlading van statische elektriciteit OPLOSSING • Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact. €  rek het snoer 2 tot 3 meter uit en druk op de knop voor het T oprollen van het snoer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SC-88L0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SC-88L0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag