Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SC21F50HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SC21F50HD. Wij hopen dat dit SAMSUNG SC21F50HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SC21F50HD te teleladen.


SAMSUNG SC21F50HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (30344 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SC21F50HD (7998 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SC21F50HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geeft aan dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat. LET OP OVERIGE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING Geeft aan dat u iets NIET moet doen. wAARSCHUWING Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. reinig de filters regelmatig om ophoping van fijnstof te voorkomen. [. . . ] Raak de contactpunten op de achterkant van de uv-borstel niet aan met een metalen pin. Demonteer de uv-lamp niet zelf en breng geen aanpassingen aan het product aan wanneer de uv-lamp defect is. Neem contact op met de fabrikant of het servicecentrum voor vervanging. Gebruik de uv-borstel niet in de buurt van een brandbare spray of andere brandbare stoffen. Raak het afdekplaatje van de uv-lamp niet aan nadat u de uvborstel gedurende langere tijd hebt gebruikt, aangezien het afdekplaatje heet kan zijn. De uv-borstel begint mogelijk langzaam bij een lage temperatuur vanwege de intrinsieke eigenschappen van uv-lampen. Veiligheidsinformatie _05 inhoud MONTAGE VAN DE STOFZUIGER 07 DE STOFZUIGER BEDIENEN 08 08 Netsnoer 08 Vermogensregeling 10 De uv-borstel gebruiken (SC21F50U-serie) HULPMIDDELEN EN FILTER ONDERHOUDEN 11 PROBLEMEN OPLOSSEN 11 13 16 17 18 19 Accessoires gebruiken Vloerborstels onderhouden De stofopvangbak legen Het stoffilter reinigen Het stoffilter reinigen Het uitblaasfilter reinigen 20 06_ inhoud montage van de stofzuiger 01 MONTAGE VAN DE STOFZUIGER OPTIE • Druk niet op de knop op de handgreep van de stofopvangbak wanneer u het apparaat optilt. • Plaats de zuigmond in de parkeerstand tijdens de opslag van het apparaat. Montage van de stofzuiger _07 de stofzuiger bedienen NETSNOER LET OP • Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te pakken en niet het snoer. Knop zuigkracht [+], [-] - Druk op de knop [+] om de stofzuiger te gebruiken met een hoge zuigkracht. Druk op de knop [-] om de stofzuiger te gebruiken met een lage zuigkracht. knoppen op de handgreep De stofzuiger wordt bediend door middel van radiofrequentiesignalen. Als gedurende 30 minuten niet op een knop wordt gedrukt tijdens het reinigen, wordt de veiligheidsvoorziening geactiveerd en wordt de stroomvoorziening onderbroken. Druk in dat geval op de knop Aan/uit op het hoofdapparaat of haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens terug. Telkens wanneer u op de knop drukt, neemt de zuigkracht geleidelijk toe. Wanneer de maximale zuigkracht is bereikt en u opnieuw op de knop drukt, neemt de zuigkracht weer af tot het minimum. Als gedurende 30 minuten niet op een knop wordt gedrukt tijdens het reinigen, wordt de veiligheidsvoorziening geactiveerd en wordt de stroomvoorziening onderbroken. Druk in dat geval op de knop Aan/uit op het hoofdapparaat of haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens terug. De batterijen vervangen • Wanneer de stofzuiger niet goed werkt, vervangt u de batterijen. Neem contact op met een erkende leverancier als het probleem zich blijft voordoen. bATTERIJTYPE: AAA LET OP APPARAAT Druk herhaaldelijk op de AAN/UIT-knop om de stofzuiger in en uit te schakelen. (UIT → AAN → UIT) Als de afstandsbediening op de handgreep niet werkt, kan de stofzuiger worden bediend met de AAN/UITknop op het apparaat zelf. [. . . ] Plaats de stofopvangbak terug in de stofzuiger en duw de klep van de stofzuiger dicht totdat u een 'klik' hoort. Zorg ervoor dat het filter volledig droog is voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. 18_ hulpmiddelen en filter onderhouden HET UITBLAASFILTER REINIGEN 1 2 3 03 HULPMIDDELENENFILTERONDERHOUDEN Verwijder de houder op de achterkant van het apparaat. Als het probleem na reiniging niet is verholpen, dient u het geblokkeerde filter te vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SC21F50HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SC21F50HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag