Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW. Wij hopen dat dit SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW te teleladen.


SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9855 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW (7970 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW (7970 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandl eiding SyncMaster S19B420BW S19B420B S19B420M S22B420BW S24B420BW De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. BN46-00232A-01 Inhoudsopgave VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT 7 7 7 Auteursrecht Gebruikte pictogrammen in deze handleiding Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen 9 9 10 10 Reiniging Reiniging Installatieruimte Voorzorgsmaatregelen voor bewaring 11 11 12 14 Veiligheidsvoorschriften Elektriciteit en veiligheid Installatie Bediening 18 Correcte houding bij gebruik van product VOORBEREIDINGE N 19 19 20 De inhoud controleren De verpakking verwijderen. De componenten controleren 21 21 23 Onderdelen Knoppen voorzijde Achterkant 24 24 25 25 26 27 Installatie De standaard bevestigen De kanteling en hoogte van het product aanpassen Het beeldscherm draaien Een wandmontageset of bureaustandaard installeren Antidiefstalslot Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave EEN BRONAPPARAAT AANSLUITEN EN GEBRUIKEN 29 29 Voordat u een apparaat aansluit Controlepunten voordat u een apparaat aansluit 29 30 30 33 34 35 De voedingskabel aansluiten Een pc aansluiten en gebruiken Aansluiten op een computer Het stuurprogramma installeren Optimale resolutie instellen De resolutie wijzigen op de computer HET SCHERM INSTELLEN 38 38 Brightness De optie Brightness configureren 39 39 Contrast Contrast configureren 40 40 Sharpness Sharpness configureren 41 41 SAMSUNG MAGIC Bright SAMSUNG MAGIC Bright configureren 42 42 SAMSUNG MAGIC Angle SAMSUNG MAGIC Angle configureren 44 44 Coarse Coarse aanpassen 45 45 Fine Fine aanpassen TINT CONFIGUREREN 46 46 SAMSUNG MAGIC Color SAMSUNG MAGIC Color configureren 47 47 Red Red configureren Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 48 48 Green Green configureren 49 49 Blue Blue configureren 50 50 Color Tone De instellingen voor Color Tone configureren 51 51 Gamma Gamma configureren HET BEELD VAN FORMAAT VERANDEREN OF VERPLAATSEN INSTELLEN EN RESETTEN 52 52 H-Position en V-Position H-Position en V-Position configureren 53 53 Image Size De Image Size wijzigen 55 55 Menu H-Position en Menu V-Position Menu H-Position en Menu V-Position configureren 56 56 Reset Instellingen initialiseren (Reset) 57 57 Language De Language wijzigen 58 58 Eco Saving Eco Saving configureren 59 59 Off Timer On/Off Off Timer On/Off configureren 60 60 Off Timer Setting Off Timer Setting configureren 61 61 PC/AV Mode PC/AV Mode configureren Inhoudsopgave 4 Inhoudsopgave 62 62 Key Repeat Time Key Repeat Time configureren 63 63 Customized Key Customized Key configureren 64 64 Auto Source Auto Source configureren 65 65 Display Time Display Time configureren 66 66 Menu Transparency Menu Transparency wijzigen HET MENU INFORMATION EN MEER DE SOFTWARE INSTALLEREN 67 67 INFORMATION INFORMATION weergeven 68 68 68 69 Magic Tune Wat is MagicTune?De software installeren De software verwijderen 70 70 71 MultiScreen De software installeren De software verwijderen 72 72 74 MagicRotation De software installeren De software verwijderen Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave PROBLEMEN OPLOSSEN 75 Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung Het product testen De resolutie en frequentie controleren Controleer het volgende. 75 75 75 78 Vragen en antwoorden SPECIFICATIES 80 83 84 Algemeen PowerSaver Tabel Standaardsignaalmodi BIJLAGE 88 93 93 93 94 Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE Dienstverlening tegen betaling (door klanten) Geen productdefect Productschade als gevolg van een fout van de klant Overig 95 95 Correcte verwijdering Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) 96 Terminologie Inhoudsopgave 6 Voordat u het product in gebruik neemt Auteursrecht Wijzigingen voorbehouden. [. . . ] SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICAngle is ingeschakeld. 4. 5. 1 De instellingen voor Color Tone configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Color Tone te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt: COLOR SAMSUNG MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : Off : : : : : AUTO Cool 2: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Cool 1. Custom: Hiermee past u de tint aan. 4 5 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Tint configureren 50 4 4. 6 Tint configureren Gamma Hiermee kunt u de helderheid van het middenbereik (Gamma) van het beeld aanpassen. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICAngle is ingeschakeld. 4. 6. 1 Gamma configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ verschijnt: COLOR SAMSUNG ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Gamma te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : Off : : : : Normal : Mode1 Mode2 Mode3 AUTO 4 5 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Tint configureren 51 5 5. 1 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen H-Position en V-Position H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts. V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag. Alleen beschikbaar wanneer Image Size is ingesteld op Screen Fit. Wanneer een 720P- of 1080P-signaal wordt ingevoerd in de AV-modus, selecteert u Screen Fit om de horizontale positie in 0-6 niveaus aan te passen. 5. 1. 1 H-Position en V-Position configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ ] om naar SIZE&POSITION te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende ] om naar H-Position of V-Position te gaan en druk op [ scherm verschijnt: SIZE&POSITION H-Position V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position Auto SIZE&POSITION H-Position V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position Auto AUTO AUTO 4 Druk op [ ] om H-Position of V-Position te configureren. 5 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen 52 5 5. 2 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen Image Size De beeldgrootte wijzigen. 5. 2. 1 De Image Size wijzigen 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ ] om naar SIZE&POSITION te gaan en druk op [ ] om naar Image Size te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt: SIZE&POSITION H-Position V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position AUTO Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron. Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de gebruikte bron. SIZE&POSITION H-Position V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position AUTO 4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. 16:9: stelt het beeld in op de 16:9-breedtemodus. 5 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen 53 5 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder dat er beeld wegvalt. SIZE&POSITION H-Position V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position AUTO 4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de gebruikte bron. Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder dat er beeld wegvalt. De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan. Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DVI en PC/AV Mode (audio/videomodus) is ingesteld op AV. 4 5 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 5 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen 54 5 5. 3 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen Menu H-Position en Menu V-Position Menu H-Position: Hiermee beweegt u het menu naar links of rechts. Menu V-Position: Hiermee beweegt u het menu omhoog of omlaag. 5. 3. 1 Menu H-Position en Menu V-Position configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. [. . . ] lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Bijlage 95 Bijlage Terminologie OSD (On Screen Display) Een On Screen Display (OSD) is een menu dat op het scherm wordt weergegeven en waarmee u de beeldkwaliteit naar wens instelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SYNCMASTER S24B420BW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag