Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B. Wij hopen dat dit SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B te teleladen.


SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (973 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG S24A460B (2010 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B (2010 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SyncMaster S24A460B Beeldscherm Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Voor u begint . 6-3 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapp aratuur) - alleen Europa . 6-4 1 1-1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen Voor u begint Gebruikte pictogrammen in deze handleiding PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. [. . . ] <Cinema> Deze modus biedt helderheids- en scherpte-instellingen die lijken op die van een televisie ten behoeve van een optimale amusementsomgeving (film, dvd, enz. ). <Dynamic Contrast> Hiermee stelt u het beeldcontrast automatisch in zodat heldere en donkere beelden goed in balans zijn. Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Angle> of <Eco Saving> is ingesteld. • • • • 3-5 Het product gebruiken MENU Angle OMSCHRIJVING Met deze functie kunt u de optimale schermkwaliteit voor uw kijkhoek weergeven. Wanneer u het scherm van onderaf, bovenaf of van opzij bekijkt, kunt u door de toepasselijke modus voor elke positie in te stellen dezelfde beeldkwaliteit krijgen als wanneer u recht voor het scherm staat. • • • • • • • <Off> - Selecteren wanneer u zich recht voor het beeld bevindt. - Selecteren wanneer u vanuit een iets lagere positie het beeld bekijkt. - Selecteer deze modus wanneer u het beeldscherm vanuit een hogere <Lean Back Mode1> <Lean Back Mode2> <Standing Mode> positie bekijkt. <Side Mode> , en - Selecteren wanneer u vanaf de linker- of rechterkant tegen het beeld aankijkt. op het scherm kijken. <Group View> - Selecteer deze optie wanneer twee of meer personen tegelijkertijd vanaf positie <Custom> -Wanneer <Custom> geselecteerd is, wordt de instelling <Lean Back Mode 1> standaard toegepast. Gebruikers kunnen de beeldkwaliteit verder naar wens aanpassen. • • Coarse Dit menu is niet beschikbaar wanneer < en <Cinema>. Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast> Color> is ingesteld. Hiermee verwijdert u verticale ruislijnen (lijnpatronen) van het scherm. In dat geval verplaatst u het beeld met het menu <H-Position> zodat het midden in het beeldscherm staat. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog. Fine Hiermee verwijdert u horizontale ruislijnen (lijnpatronen) van het scherm. Als u de ruis niet volledig kunt verwijderen met de functie <Fine>, pas dan <Coarse> aan en gebruik dan opnieuw de functie <Fine>. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog. Het product gebruiken 3-5 COLOR 3-5 Het product gebruiken MENU Color OMSCHRIJVING Hiermee worden natuurlijke kleuren helderder uitgedrukt zonder de beeldkwaliteit te wijzigen, dankzij eigen digitale beeldverbeteringstechnologie die door Samsung Electronics is ontwikkeld. • • • • <Off> - Hiermee zet u de functie < <Demo> - U kunt het beeld dat < beeld. Color> produceert, vergelijken met het oorspronkelijke <Full> - Biedt een helderder beeld, inclusief gebieden die overeenkomen met huidskleur. <Intelligent> - Verbetert de tint van beelden behalve gebieden die overeenkomen met huidskleur. Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Angle> is ingesteld. Red U kunt de roodwaarden van beelden aanpassen aan uw voorkeuren. Color> is ingesteld op de modus <Full> of Green U kunt de groenwaarden van beelden aanpassen aan uw voorkeuren. Color> is ingesteld op de modus <Full> of Blue U kunt de blauwwaarden van beelden aanpassen aan uw voorkeuren. Color> is ingesteld op de modus <Full> of Color Tone U kunt de kleurtemperatuur naar uw eigen voorkeur instellen. [. . . ] Windows XP : Wijzig de resolutie door Control Panel (Configuratiescherm) → Appearance and Themes (Uiterlijk en thema's) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen) te selecteren. Windows ME/2000 : Stel de resolutie in door Control Panel (Configuratiescherm) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen) te selecteren. Windows Vista: Wijzig de resolutie door Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen → Persoonlijke aanpassingen → Beeldscherminstellingen te selecteren. Windows 7 : Wijzig de resolutie door Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SYNCMASTER S24A460B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag