Gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T. Wij hopen dat dit SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T te teleladen.


SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5099 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandl eiding SyncMaster S22B350T De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. BN46-00229-00 Inhoudsopgave VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT 7 7 7 Auteursrecht Gebruikte pictogrammen in deze handleiding Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen 9 9 10 10 Reiniging Reiniging Installatieruimte Voorzorgsmaatregelen voor bewaring 11 11 12 14 Veiligheidsvoorschriften Elektriciteit en veiligheid Installatie Bediening 18 Correcte houding bij gebruik van product VOORBEREIDINGE N 19 19 20 De inhoud controleren De verpakking verwijderen. De componenten controleren 21 21 24 Onderdelen Knoppen voorzijde Achterkant 25 25 26 26 Installatie De standaard bevestigen De kanteling van het product aanpassen Antidiefstalslot EEN BRONAPPARAAT AANSLUITEN EN GEBRUIKEN 27 27 Voordat u een apparaat aansluit Controlepunten voordat u een apparaat aansluit 27 28 28 30 31 32 De voedingskabel aansluiten Een pc aansluiten en gebruiken Aansluiten op een computer Het stuurprogramma installeren Optimale resolutie instellen De resolutie wijzigen op de computer Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave HET SCHERM INSTELLEN 35 35 Brightness De optie Brightness configureren 36 36 Contrast Contrast configureren 37 37 Sharpness Sharpness configureren 38 38 SAMSUNG MAGIC Bright SAMSUNG MAGIC Bright configureren 40 40 Coarse Coarse aanpassen 41 41 Fine Fine aanpassen 42 42 Response Time Response Time configureren 43 43 HDMI Black Level De instellingen voor HDMI Black Level configureren TINT CONFIGUREREN 44 44 SAMSUNG MAGIC Color SAMSUNG MAGIC Color configureren 45 45 Red Red configureren 46 46 Green Green configureren 47 47 Blue Blue configureren 48 48 Color Tone De instellingen voor Color Tone configureren Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 49 49 Gamma Gamma configureren HET BEELD VAN FORMAAT VERANDEREN OF VERPLAATSEN INSTELLEN EN RESETTEN 50 50 H-Position en V-Position H-Position en V-Position configureren 51 51 Image Size De Image Size wijzigen 53 53 Menu H-Position en Menu V-Position Menu H-Position en Menu V-Position configureren 54 54 Reset Instellingen initialiseren (Reset) 55 55 Language De Language wijzigen 56 56 Eco Saving Eco Saving configureren 57 57 Off Timer On/Off Off Timer On/Off configureren 58 58 Off Timer Setting Off Timer Setting configureren 59 59 PC/AV Mode PC/AV Mode configureren 60 60 Key Repeat Time Key Repeat Time configureren 61 61 Customized Key Customized Key configureren 62 62 Auto Source Auto Source configureren Inhoudsopgave 4 Inhoudsopgave 63 63 Display Time Display Time configureren 64 64 Menu Transparency Menu Transparency wijzigen HET MENU INFORMATION EN MEER DE SOFTWARE INSTALLEREN 65 65 INFORMATION INFORMATION weergeven 66 66 66 67 Magic Tune Wat is MagicTune?De software installeren De software verwijderen 68 68 69 MultiScreen De software installeren De software verwijderen PROBLEMEN OPLOSSEN 70 Vereisten voordat u contact opneemt met het klantenservicecentrum van Samsung Het product testen De resolutie en frequentie controleren Controleer het volgende. 70 70 70 73 Vragen en antwoorden SPECIFICATIES 75 77 78 Algemeen PowerSaver Tabel Standaardsignaalmodi Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave BIJLAGE 80 85 85 85 86 Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE Dienstverlening tegen betaling (door klanten) Geen productdefect Productschade als gevolg van een fout van de klant Overig 87 87 Correcte verwijdering Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) 88 Terminologie Inhoudsopgave 6 Voordat u het product in gebruik neemt Auteursrecht Wijzigingen voorbehouden. [. . . ] (Bereik: 0~100) Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICColor op Full of Intelligent staat. 4. 2. 1 Red configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ verschijnt: COLOR ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Red te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm SAMSUNG MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : Off : : : : Normal : Mode1 AUTO 4 Pas Red aan met de knop [ ]. 4 Tint configureren 45 4 4. 3 Tint configureren Green Hiermee past u de waarde van de kleur groen in het beeld aan. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICColor op Full of Intelligent staat. 4. 3. 1 Green configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ verschijnt: COLOR ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Green te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm SAMSUNG MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : : : : : : Off Normal Mode1 AUTO 4 Pas Green aan met de knop [ ]. 4 Tint configureren 46 4 4. 4 Tint configureren Blue Hiermee past u de waarde van de kleur blauw in het beeld aan. (Bereik: 0~100) Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICColor op Full of Intelligent staat. 4. 4. 1 Blue configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ verschijnt: COLOR SAMSUNG ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Blue te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : : : : : : Off Normal Mode1 AUTO 4 Pas Blue aan met de knop [ ]. 4 Tint configureren 47 4 4. 5 Tint configureren Color Tone Hiermee kunt u de algemene kleurtoon van het beeld aanpassen. SAMSUNG Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGICColor op Full of Intelligent staat. 4. 5. 1 De instellingen voor Color Tone configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Color Tone te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt: COLOR SAMSUNG MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : Off : : : : : AUTO Cool 2: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Cool 1. Custom: Hiermee past u de tint aan. Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de PC/AV Mode is ingesteld op AV, heeft Color Tone vier instellingen voor kleurtemperatuur (Cool, Normal, Warm en Custom). 4 5 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Tint configureren 48 4 4. 6 Tint configureren Gamma Hiermee kunt u de helderheid van het middenbereik (Gamma) van het beeld aanpassen. 4. 6. 1 Gamma configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. Druk op [ Druk op [ verschijnt: COLOR SAMSUNG ] om naar COLOR te gaan en druk op [ ] om naar Gamma te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm MAGIC Color Red Green Blue Color Tone Gamma : Off : : : : Normal : Mode1 Mode2 Mode3 AUTO 4 5 Druk op [ ] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ]. De geselecteerde optie wordt toegepast. 4 Tint configureren 49 5 5. 1 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen H-Position en V-Position H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts. V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag. Alleen beschikbaar wanneer Image Size is ingesteld op Screen Fit. Wanneer een 720P- of 1080P-signaal wordt ingevoerd in de AV-modus, selecteert u Screen Fit om de horizontale positie in 0-6 niveaus aan te passen. 5. 1. 1 H-Position en V-Position configureren 1 2 3 Druk op een knop voor op het product om de toetsbetekenis weer te geven. Druk vervolgens op [ MENU ] om het bijbehorende menuscherm weer te geven. [. . . ] lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd. Bijlage 87 Bijlage Terminologie OSD (On Screen Display) Een On Screen Display (OSD) is een menu dat op het scherm wordt weergegeven en waarmee u de beeldkwaliteit naar wens instelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG SYNCMASTER S22B350T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag