Gebruiksaanwijzing SAMSUNG S22A300H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG S22A300H. Wij hopen dat dit SAMSUNG S22A300H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG S22A300H te teleladen.


SAMSUNG S22A300H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (997 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG S22A300H (2013 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG S22A300H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SyncMaster S22A300H/S24A300H Beeldscherm Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Voor u begint . 6-3 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) . 6-4 1 1-1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen Voor u begint Gebruikte pictogrammen in deze handleiding PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. [. . . ] Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast> Color> is ingesteld op de modus <Full> of Bright Deze functie biedt voorinstellingen die zijn geoptimaliseerd voor diverse gebruikersomgevingen zoals het bewerken van documenten, surfen op het internet, spelen van spellen, kijken naar films enzovoort. · <Custom> Als de voorinstellingen niet voldoende zijn, kunnen gebruikers <brightness> en <Contrast> rechtstreeks met deze modus configureren. <Standard> Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het bewerken van een document en voor surfen op het internet (tekst en beeld). <Game> Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het spelen van spellen met veel grafische mogelijkheden die een snelle verversingssnelheid vereisen. <Cinema> Deze modus biedt helderheids- en scherpte-instellingen die lijken op die van een televisie ten behoeve van een optimale amusementsomgeving (film, dvd, enz. ). <Dynamic Contrast> Hiermee stelt u het beeldcontrast automatisch in zodat heldere en donkere beelden goed in balans zijn. · · · · Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de <PC/AV Mode> is ingesteld op <AV>, < Bright> heeft vier automatische beeldinstellingen (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> en <Custom>) die op de fabriek zijn ingesteld. Du kan vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger. · · · <Dynamic> Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard modus. <Standard> Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. <Custom> Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen. Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Angle> of <Eco Saving> is ingesteld. · 3-5 Het product gebruiken MENU Angle OMSCHRIJVING Met deze functie kunt u de optimale schermkwaliteit voor uw kijkhoek weergeven. Wanneer u het scherm van onderaf, bovenaf of van opzij bekijkt, kunt u door de toepasselijke modus voor elke positie in te stellen dezelfde beeldkwaliteit krijgen als wanneer u recht voor het scherm staat. · · · · · · · <Off> - Selecteren wanneer u zich recht voor het beeld bevindt. - Selecteren wanneer u vanuit een iets lagere positie het beeld bekijkt. - Selecteer deze modus wanneer u het beeldscherm vanuit een hogere <Lean Back Mode1> <Lean Back Mode2> <Standing Mode> positie bekijkt. <Side Mode> , , - Selecteren wanneer u vanaf de linker- of rechterkant tegen het beeld aankijkt. <Group View> - Selecteer deze optie wanneer twee of meer personen tegelijkertijd vanaf positie op het scherm kijken. <Custom>Wanneer <Custom> geselecteerd is, wordt de instelling <Lean Back Mode 1> standaard toegepast. Gebruikers kunnen de beeldkwaliteit verder naar wens aanpassen. · · Coarse Dit menu is niet beschikbaar wanneer < en <Cinema>. Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast> Color> is ingesteld. Hiermee verwijdert u verticale ruislijnen (lijnpatronen) van het scherm. In dat geval verplaatst u het beeld met het menu <H-Position> zodat het midden in het beeldscherm staat. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog. Fine Hiermee verwijdert u horizontale ruislijnen (lijnpatronen) van het scherm. Als u de ruis niet volledig kunt verwijderen met de functie <Fine>, pas dan <Coarse> aan en gebruik dan opnieuw de functie <Fine>. [. . . ] Windows XP : Wijzig de resolutie door Control Panel (Configuratiescherm) Appearance and Themes (Uiterlijk en thema's) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. Windows ME/2000 : Stel de resolutie in door Control Panel (Configuratiescherm) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. Windows Vista: Wijzig de resolutie door Configuratiescherm Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen Persoonlijke aanpassingen Beeldscherminstellingen te selecteren. Windows 7 : Wijzig de resolutie door Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke instellingen Beeldscherm Resolutie aanpassen te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG S22A300H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG S22A300H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag