Gebruiksaanwijzing SAMSUNG S19A200NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG S19A200NW. Wij hopen dat dit SAMSUNG S19A200NW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG S19A200NW te teleladen.


SAMSUNG S19A200NW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1410 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG S19A200NW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SyncMaster S19A200NW/S22A200B Beeldscherm Gebruikershandleiding De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren. Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN Voor u begint . 6-3 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) - alleen Europa . 6-4 1 1-1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen Voor u begint Gebruikte pictogrammen in deze handleiding PICTOGRA M NAAM BETEKENIS Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. [. . . ] Als u op de knop [ ] drukt terwijl er geen OSD wordt weergegeven, dan wordt het invoersignaal (Analog/Digital) omgeschakeld. Wanneer het invoersignaal wordt omgeschakeld met de knop [ ] of wanneer het product wordt aangezet, verschijnt een bericht met het geselecteerde invoersignaal linksboven in het scherm. Deze functie is niet beschikbaar voor producten met alleen een Analog interface. AUTO Druk op de knop [AUTO] om de scherminstellingen automatisch aan te passen Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog. Als u de resolutie-instellingen wijzigt in de Display Properties (Schermeigenschappen) wordt de functie AUTO adjustment uitgevoerd. Gebruik deze knop om het product aan en uit te zetten Aan/uitlampje Deze LED brandt wanneer het product normaal functioneert. Voor meer informatie over de functie Power-saving (energiebesparing) raadpleegt u de energiebesparingsfunctie onder Meer informatie. Wanneer u het product langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste de stekker uit het stopcontact trekken om het energieverbruik te minimaliseren. 3-4 Het product gebruiken 3-5 Het schermmenu gebruiken (OSD: On Screen Display) De structuur van het schermmenu (OSD: On Screen Display)Structuur HOOFDMENU'S PICTURE Brightness Coarse COLOR Color Gamma SIZE & POSITION H-Position V-Position Image Size Menu H-Position Menu V-Position Contrast Fine Red Green Blue Color Tone SUBMENU'S Sharpness Bright Angle Reset SETUP&RESET PC/AV Mode Menu Transparency INFORMATION Language Key Repeat Time Eco Saving Customized Key Off Timer On/Off Auto Source Off Timer Setting Display Time De monitorfuncties kunnen per model verschillen. Raadpleeg het product. PICTURE MENU Brightness OMSCHRIJVING Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast>- Dit menu is niet beschikbaar wanneer <Eco Saving> is ingesteld. Contrast Hiermee past u het contrast van het scherm aan · · Dit menu is niet beschikbaar wanneer < en <Cinema>. Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast> Color> is ingesteld op de modus <Full> of Het product gebruiken 3-5 MENU Sharpness OMSCHRIJVING Hiermee past u het helderheid van details op het scherm aan · · Dit menu is niet beschikbaar wanneer < en <Cinema>. Bright> is ingesteld op <Dynamic Contrast> Color> is ingesteld op de modus <Full> of Bright Deze functie biedt voorinstellingen die zijn geoptimaliseerd voor diverse gebruikersomgevingen zoals het bewerken van documenten, surfen op het internet, spelen van spellen, kijken naar films enzovoort. · <Custom> Als de voorinstellingen niet voldoende zijn, kunnen gebruikers <brightness> en <Contrast> rechtstreeks met deze modus configureren. <Standaard> Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het bewerken van een document en voor surfen op het internet (tekst en beeld). <Game> Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het spelen van spellen met veel grafische mogelijkheden die een snelle verversingssnelheid vereisen. <Cinema> Deze modus biedt helderheids- en scherpte-instellingen die lijken op die van een televisie ten behoeve van een optimale amusementsomgeving (film, dvd, enz. ). <Dynamic Contrast> Hiermee stelt u het beeldcontrast automatisch in zodat heldere en donkere beelden goed in balans zijn. Dit menu is niet beschikbaar wanneer < Angle> of <Eco Saving> is ingesteld. · · · · 3-5 Het product gebruiken MENU Angle OMSCHRIJVING Met deze functie kunt u de optimale schermkwaliteit voor uw kijkhoek weergeven. Wanneer u het scherm van onderaf, bovenaf of van opzij bekijkt, kunt u door de toepasselijke modus voor elke positie in te stellen dezelfde beeldkwaliteit krijgen als wanneer u recht voor het scherm staat. · · · · · · · <Off> - Selecteren wanneer u zich recht voor het beeld bevindt. - Selecteren wanneer u vanuit een iets lagere positie het beeld bekijkt. - Selecteer deze modus wanneer u het beeldscherm vanuit een hogere <Lean Back Mode1> <Lean Back Mode2> <Standing Mode> positie bekijkt. <Side Mode> , , - Selecteren wanneer u vanaf de linker- of rechterkant tegen het beeld aankijkt. <Group View> - Selecteer deze optie wanneer twee of meer personen tegelijkertijd vanaf positie op het scherm kijken. [. . . ] Windows 7 : U kunt de frequentie wijzigen door Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke instellingen Beeldscherm Resolutie aanpassen Geavanceerde instellingen Beeldscherm, te selecteren en de Vernieuwingsfrequentie te wijzigen onder Beeldscherminstellingen. (Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de computer of de grafische kaart. ) Hoe kan ik de frequentie (verversingsverhouding) van het videosignaal wijzigen? 5-3 Problemen oplossen FAQ!Windows XP : Wijzig de resolutie door Control Panel (Configuratiescherm) Appearance and Themes (Uiterlijk en thema's) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. Windows ME/2000 : Stel de resolutie in door Control Panel (Configuratiescherm) Display (Beeldscherm) Settings (Instellingen) te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG S19A200NW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG S19A200NW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag