Gebruiksaanwijzing SAMSUNG RZ60FHMG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RZ60FHMG. Wij hopen dat dit SAMSUNG RZ60FHMG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RZ60FHMG te teleladen.


SAMSUNG RZ60FHMG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3900 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG RZ60FHMG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Weil die folgende Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen. Die Rückseite des Gefrierschranks zu nahe an die Steckdose gestellt wird. € Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierschranks oder die im Gefrierschrank gelagerten Produkte nicht mit feuchten Händen. € Verwenden Sie für die Beschleunigung des Abtauprozesses nur die vom Hersteller empfohlenen Hilfsmittel. [. . . ] € Koelmiddel dat uit de buizen loopt is ontbrandbaar en kan oogletsel veroorzaken. Vermijd in geval van lekkage open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waarin het apparaat is geplaatst enkele minuten. € Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar lucht gasmengsel bij een lek in het koelcircuit, dient de afmeting van de ruimte waarin het apparaat geplaatst wordt, afgestemd te zijn op de gebruikte hoeveelheid koelmiddel. De ruimte dient 1m³ groot te zijn voor iedere 8g R600a koelmiddel in het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw apparaat wordt aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant. VOORZORG VOORZORGSYMBOLEN VOOR REINIGING • Spuit water niet rechtstreeks tegen de binnen- of buitenkant van de vriezer. Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het schoonmaken van de stekker, verwijder vreemd materiaal of stof van de contactpennen. € Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de vriezer reinigt of reparaties uitvoert. 16 10:9:33 AM AANVULLENDE TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK • In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren. - De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de vriezer niet beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de deur beperken. € Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. € Wij raden nadrukkelijk aan om onderhoud uit te laten voeren door een gekwalificeerde vakman. • Gelieve de verpakkingsmaterialen van dit product op een milieuvriendelijke wijze af te voeren. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u WAARSCHUWING de binnenverlichting van de vriezer vervangt. € Zorg dat er links, rechts, achter en boven de koelkast voldoende ruimte is. € Plaats de vriezer niet op een plaats waar het kouder wordt dan 10°C. VOORZORG Trek de kast bij het aansluiten, onderhouden of reinigen achter de vriezer recht naar voren en zet ze recht weer naar achter, nadat u klaar bent. DE VRIEZERDEUR OMKEREN WAARSCHUWING De beste plaats kiezen voor de vriezer • Een plaats waar uw koelkast niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. € Een plaats met voldoende ruimte voor het openen van de vriezerdeur. € Laat rechts, links, achter en boven de levensmiddelen voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Het interne koelsysteem kan harder moeten werken indien er in de vriezer niet genoeg ruimte is. [. . . ] (Kleine lade/Quick frost-lade/ l P Plastic lade) Legplateaus met lade Til de legplateaus met beide handen iets op en trek ze naar u toe. 16 10:9:38 AM Deurvakken Verwijder de deurvakken door ze met beide handen stevig vast te nemen en ze iets op te tillen. Dit product gaat het meest efficiënt met energie om als u alle schappen, laden en manden op de oorspronkelijke positie laat, zoals weergegeven in de illustratie op pagina (10). dE VRIEZER REINIGEN WAARSCHUWING Geen benzeen , verdunner of bleekmiddel voor het reinigen gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG RZ60FHMG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG RZ60FHMG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag