Gebruiksaanwijzing SAMSUNG RS6178 UGDSR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RS6178 UGDSR. Wij hopen dat dit SAMSUNG RS6178 UGDSR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RS6178 UGDSR te teleladen.


SAMSUNG RS6178 UGDSR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5224 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG RS6178 UGDSR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het wordt aanbevolen dit door gekwalificeerd onderhoudspersoneel te laten uitvoeren. Deze waarschuwingssymbolen worden gebruikt ter voorkoming van lichamelijk letsel bij u en anderen. Nadat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen, bewaart u deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. CE vermelding Er is bepaald dat dit GEBRUIKTE SYMBOLEN VOOR LET OPSMAATREGELEN/ WAARSCHUWINGEN Geeft aan dat er levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel bestaat. [. . . ] Wanneer u problemen hebt met het vervangen van de lamp, neemt u contact op met uw servicecenter. Het is niet de bedoeling dat de koelkast wordt gebruikt door mensen (incl. Kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij de koelkast gebruiken • • • • • - onder leiding of volgens de aanwijzingen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. U moet erop toezien dat kinderen de koelkast niet als speelgoed gebruiken. Raak de wanden van de vriezer of de daarin opgeslagen producten niet met natte handen aan. Als de koelkast voor langere tijd niet wordt gebruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact. Wanneer u de deur opent, kunnen deze voorwerpen van de koelkast vallen en persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken. VOORZORGSYMBOLEN VOORZORG • Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedingswaren in een huishoudelijke omgeving. 4:27 • U dient zich te houden aan de door de fabrikant aanbevolen houdbaarheidsduur en uiterste data van bevroren levensmiddelen. € Flessen moeten dicht naast elkaar worden geplaatst, zodat zij er niet uit kunnen vallen. - Bij het openen van de deur kunnen er levensmiddelen uitvallen wat persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken. - Als gevolg van het bevriezen van de inhoud kan het glas breken en persoonlijk letsel veroorzaken. € Spuit niet meteen water tegen de binnen- of buitenkant van de koelkast. € Als u een lange vakantie hebt gepland, is het raadzaam de koelkast leeg te maken en de vakantiefunctie te gebruiken. • Bewaar geen medicijnen , chemisch materiaal of andere temperatuurgevoelige producten in de koelkast. - Producten die een strikte temperatuurbeheersing vereisen, mogen niet in de koelkast bewaard worden. - Als er water over de koelkast loopt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. € Laat niets vallen op het glasoppervlak en pas geen overmatige druk toe. - Gebroken glas kan leiden tot persoonlijk letsel en/of eigendomsschade. VOORZORGSYMBOLEN VOOR REINIGING • Steek nooit uw vingers of een veiligheidsinformatie _07 DA99-01745Z(05). € Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het schoonmaken van de stekker, verwijder vreemd materiaal of stof van de contactpennen. WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR VERWIJDERING • Wanneer u deze of andere koelkasten wilt afvoeren, dienen deuren, deurstrips en veersloten te worden verwijderd, zodat kinderen of dieren er niet in opgesloten • Bel in het geval van een kunnen raken. [. . . ] Afbeelding 2 Normaal Gebruik - Alle geluiden die u hoort wanneer de ijsmaker ijs in de emmer deponeert, behoren tot de normale werking. - Wanneer u een paar dagen lang geen ijs uit de ijsautomaat gebruikt, kunnen in de ijsemmer ijsklompen ontstaan. - Als er geen ijs uit de machine komt moet u controleren of er ijs vastzit in de leiding en dit verwijderen. - De eerste ijsklontjes kunnen klein zijn doordat er na aansluiting nog lucht in de leidingen zit, die bij normaal gebruik na enige tijd vanzelf wordt verdrongen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG RS6178 UGDSR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG RS6178 UGDSR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag