Gebruiksaanwijzing SAMSUNG RSH5UEPN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RSH5UEPN. Wij hopen dat dit SAMSUNG RSH5UEPN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RSH5UEPN te teleladen.


SAMSUNG RSH5UEPN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9661 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG RSH5UEPN QUICK GUIDE (VER.1.0) (5546 ko)
   SAMSUNG RSH5UEPN DOC(DECLARATION OF CONFORMITY) (903 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG RSH5UEPN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gevaren of onveilige handelingen die tot lichte persoonlijke verwondingen of materiële schade kunnen leiden. • ijdens het vervoer van de koelkast dient u T erop te letten dat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. - Koelmiddel dat uit de buizen loopt, is ontbrandbaar en kan oogletsels veroorzaken. De ruimte dient 1m³ groot te zijn voor iedere 8g R600a koelmiddel in het apparaat. [. . . ] 7 8 1 2 Let op dat u waterleidingen en draadbuizen van de deur niet afklemt 4. Met gesloten deur verwijdert u de bovenscharnierkap 1 met een schroevendraaier. OPniEuW aanBrEngEn Van DE KoELKastDEurEn Zodra u uw koelkast veilig op de plaats van bestemming hebt neergezet, Kunt u de deuren terugplaatsen. Plaats de vriezerdeur terug door de slang 1 terug te plaatsen in de onderhoek van de deur en daarna in het gat van de onderscharnier 2 . Duw de slang voorzichtig terug, zodat die recht ligt zonder knikken of bochten. Haal de deur uit de onderscharnier 5 door de deur voorzichtig recht op te tillen 6 . Breng de bovenscharnieras aan door het gat in de hoek van de vriezerdeur 3 aan door het gat in de hoek van de vriezerdeur 4 . Let erop dat de scharnier waterpas is tussen het bovenscharniergat 5 en het gat van de kast 6 en bevestig de scharnierschroeven 7 en basisschroef 8 opnieuw door ze naar rechts vast te draaien. Haal de onderscharnier 7 uit de pen in 8 door de onderscharnier voorzichtig omhoog te tillen. let erop dat de scharnier waterpas is tussen het bovenscharniergat 7 en het gat bovenop de kast 8 . Bevestig daarna opnieuw de scharnierschroeven 9 en de basisschroef 10 door naar rechts vast te draaien. voordat u de kap bevestigt , controleert u de wateraansluiting op lekkage. Plaats de voorplint terug door de drie schroeven naar rechts vast te draaien, zoals aangegeven in de figuur. Als u hierbij hulp nodig hebt, lees dan de vorige paragraaf over het waterpas zetten van de koelkast Als de deur van de vriezer hoger uitkomt dan de koelkast 01 inriCHtEn Als de vriezerdeur lager is dan de koelkastdeur Plaats een platte schroevendraaier in de inkeping op de poot, draai met de klok mee of tegen de klok in om de vriezer waterpas te zetten. aanpassingsdeel In beide gevallen is de werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen hetzelfde. Open de deuren en pas ze als volgt, één voor één, aan : 1. Pas het hoogteverschil tussen de deuren aan door de bout 2 naar rechts of naar links te draaien. 3 2 Inbussleutel Bout Poot schroevendraaier , draait komt de deur Wij verwijzen naar de volgende paragraaf voor de beste manier om zeer kleine aanpassingen aan de deuren aan te brengen. Het waterfilter verwijdert vreemde deeltjes uit het water, wat de gezondheid ten goede komt. de filter steriliseert echter niet en vernietigt ook geen micro-organismes. Nadat u de waterleiding aangesloten heeft op de waterfilter, schakelt u de hoofdkraan weer in en laat u ongeveer 1 liter water stromen om de waterfilter te reinigen en te ijken. Z DE WatErDisPEnsErLEiDing aanLEggEn Bij model met interne leiding Onderdelen voor waterleiding installatie 1 Waterleiding bevestiger en schroeven 2 Leidingaansluiting Maak los Kap verwijderen Waterleiding van de koelkast 3 Waterleiding 4 Waterfilter Waterleiding van de kit Geen opening De watertoevoer aansluiten 1. [. . . ] De voedingswaren in de koelkast zijn bevroren u hoort vreemde geluiden. de voorste hoeken en zijkanten van de kast zijn warm; er treedt condens op. Pas de temperatuur zover aan als nodig is om deze factoren te compenseren. Netherlands (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG RSH5UEPN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG RSH5UEPN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag