Gebruiksaanwijzing SAMSUNG RR82PHIS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RR82PHIS. Wij hopen dat dit SAMSUNG RR82PHIS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAMSUNG RR82PHIS te teleladen.


SAMSUNG RR82PHIS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8642 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAMSUNG RR82PHIS (7623 ko)
   SAMSUNG RR82PHIS (20657 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAMSUNG RR82PHIS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Weil die folgende Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen. Die Rückseite des Kühlschranks zu nahe an die Steckdose gestellt wird. Stecken Sie niemals die Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders. Verwenden Sie für die Beschleunigung des Abtauprozesses nur die vom Hersteller empfohlenen Hilfsmittel. [. . . ] - Leg voedingswaren niet te dicht bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat, omdat dit de vrije luchtcirculatie in de koelkast kan belemmeren. - Verpak de voedingswaren goed of plaats ze in vacuüm dozen voordat u ze in de koelkast legt. Als de koelkast nat is geworden, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het Samsung Electronics servicecenter. Spuit niet rechtstreeks water tegen de binnen- of buitenkant van de koelkast. Gebruik nooit een natte of vochtige doek voor het schoonmaken van de stekker, verwijder vreemd materiaal of stof van de contactpennen. Ter voorkoming van de vorming van een ontvlambaar lucht gasmengsel bij een lek in het koelcircuit, dient de afmeting van de ruimte waarin het apparaat geplaatst wordt, afgestemd te zijn op de gebruikte hoeveelheid koelmiddel. De ruimte dient 1m³ groot te zijn voor iedere 8g R600a koelmiddel in het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw apparaat wordt aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant. - Plaats de koelkast in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat de koelkast niet in de de volle zon staat en plaats hem nooit te dicht naast een warmtebron (zoals een radiator bijvoorbeeld). U kunt de lage temperatuur van de ingevroren producten gebruiken om de andere voedingswaren in de koelkast af te koelen. - Laat de koelkastdeur niet te lang open wanneer u voedsel uit de koelkast haalt of erin legt. Hoe korter u de deur openlaat, des te minder ijs zich in de vriezer zal vormen. - Zorg voor voldoende luchtafvoer aan de onderzijde en de achterwand van de koelkast. - Plaats de koelkast zo dat er vrije ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. In geval van een stroomstoring belt u het plaatselijke energiebedrijf om te vragen hoe lang het gaat duren. - De meeste stroomstoringen die binnen 1 à 2 uur opgeheven zijn, zullen de temperatuur in de koelkast niet beïnvloeden. U moet echter bij een stroomonderbreking het openen van de deur beperken. Wanneer een slot op de koelkast zit, moet de sleutel buiten het bereik van kinderen blijven en niet vlak in de buurt van het apparaat worden opgeborgen. Het apparaat functioneert mogelijk slecht (een te hoge temperatuur in de koelkast) wanneer het gedurende langere tijd op een plaats staat met een omgevingstemperatuur die lager is dan gewenst. Niet geschikt voor voedingsmiddelen die op lage temperatuur snel aan bederf onderhevig zijn, zoals bananen en meloenen. Nadat u de plastic kap hebt verwijderd, controleert u de delen voor het omkeren van de deur. [. . . ] Reinig de koelkast niet met benzeen, verdunner of autoreinigingsmiddel vanwege brandgevaar. Wanneer u een LED-lampje wilt vervangen, neemt u contact op met de onderhoudsdienst. Dit komt door het samentrekken of uitzetten van de verschillende onderdelen. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, functioneren ze mogelijk niet altijd doeltreffend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAMSUNG RR82PHIS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAMSUNG RR82PHIS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag